Znanstveno raziskovalni zavodi na področju biomedicinskih znanosti - izsledki biomedicinskih raziskav in učinkovita oblika organiziranosti - KRATKO POROČILO