Določitev kompetenc zaposlenih v javni upravi - KRATKO POROČILO