Avtonomizem in egalitarizem po slovensko : med (pred)moderno in (post)kolonialnostjo