Mateja Jeraj, Slovenski sindikati in socialna politika 1945-1950