Gluhi tolmač : zbornik prispevkov mednarodne konference, 17. 11. 2017