Evropska skupnost in slovenska civilno-varnostna razmerja