Slovenske boje u hrvatskoj likovnoj umjetnosti
Slovenske barve v hrvaški likovni umetnosti