Posvečeni prostor in prehod med animaličnim in človeškim