Respiration and ingestion rate of different sized Daphnia pulex fed on four algal species
Dihanje in prehranjevanje različno velikih osebkov vrste Daphnia pulex s štirimi vrstami alg