Okoljsko prostorska izhodišča načrtovanja brezžičnih sistemov