Predstavljamo predsednika skupščine in izvršnega odbora SITKS