Uporaba utekočinjenega kontaminiranega lesa za izdelavo premazov kot alternativni način ravnanja z odsluženim lesom : doktorska disertacija
Application of contaminated liquefied wood for preparation of coatings as an alternative way of handling impregnated recovered wood : doctoral dissertation