Baron Herberstein on the Cerknica karst lake - a phantom book of the 16th century?
Baron Herberstein o Cerkniškem jezeru - neobstoječa knjiga iz 16.stol.?