Iz kronike osnovne šole v Retečah ob njeni 100 - letnici