Po jezeru bliz' Triglava : koncertna ilustracija slovenske narodne pesmi za glasovir
Sur le lac aupres de Triglav : illustration concertante d'un air Slovene national pour le piano