Glasnik Slovenskega etnološkega društva
Bulletin of the Slovene Ethnological Society