Rezultati raziskovanj
Zaposleni po občinah v letu 1972 : (strokovna izobrazba in usposobljenost)