Privatizacija vojne ali kakšno zvezo ima Afrika z okupacijo Iraka