Mineralna kostna gostota pri bolnicah po zdravljenju raka endometrija
Bone mineral density in patients after endometrial cancer treatment