Gestrinov zbornik : Ljubljana, Založba ZRC SAZU 1999, 597 strani