Zgodovinski časopis
Historical review : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije
Istoričeskij žurnal

 1. 1947
   1

 2. 1948
   1

 3. 1950
   1

 4. 1951
   1

 5. 1952
   1

 6. 1954
   1

 7. 1955
   1

 8. 1956
   1

 9. 1958
   1

 10. 1960
   1

 11. 1961
   1

 12. 1962
   1

 13. 1963
   1

 14. 1964
   1

 15. 1965
   1

 16. 1967
   1

 17. 1968
   2

 18. 1969
   2

 19. 1970
   2

 20. 1971
   2

 21. 1972
   2

 22. 1973
   2

 23. 1974
   2

 24. 1975
   2

 25. 1976
   2

 26. 1977
   3

 27. 1978
   3

 28. 1979
   4

 29. 1980
   7

 30. 1981
   3

 31. 1982
   3

 32. 1983
   3

 33. 1984
   3

 34. 1985
   3

 35. 1986
   3

 36. 1987
   4

 37. 1988
   59

  številka: 1 (1988)
  številka: 2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  številka: 4 (1988)
  Odgovor Nadi Klaić (42, št. 1 (1988), str. 123-124, 1988)
  Kasiodorova pisma kao izvor za poznavanje kasnoantičke povjesti Istre (42, št. 3 (1988), str. 363-371, 1988)
  Slovenska historiografija o turških vpadih in obrambi pred njimi (42, št. 4 (1988), str. 505-516, 1988)
  Volitve županov v Dobrli vasi koncem prejšnega stoletja (42, št. 2 (1988), str. 229-233, 1988)
  Znanstveno srečanje "Čitaonički pokret u jugoslovenskim zemljama u XIX stoljeću" (Veli Lošinj, 29. in 30.oktober 1987) (42, št. 1 (1988), str. 138-139, 1988)
  Stijepo Obad, Dalmacija revolucionarne 1848/49. godine. Reka, 1987, 352 strani in 8 strani slikovnih prilog (42, št. 1 (1988), str. 150-151, 1988)
  Školstvo hrvatske narodne manijine u Mađarskoj od 1945. do 1987. godine (42, št. 1 (1988), str. 103-110, 1988)
  Prof.dr. Nada Klaić (42, št.3 (1988), str. 457-458, 1988)
  "Le Cinquantenaire de l'Anschluss" (42, št. 2 (1988), str. 294-297, 1988)
  Znanje branja in pisanja v Železni županji 1600-1800 (42, št. 3 (1988), str. 399-411, 1988)
  Jože Mlinarič: Župnije na Slovenskem Štajerskem v vizitacijskih zapiskih arhidiakonata med Dravo in Muro 1656-1774. Ljubljana : Inštitut za zgodovino Cerkve, 1987, 463 strani. (Acta Ecclesiatica Sloveniae; 9) (42, št. 1 (1988), str. 149-150, 1988)
  Ustanovljeno je bilo Zgodovinsko društvo za Koroško (42, št. 3 (1988), str. 464-465, 1988)
  Imre Boba, Novi pogledi na povjest Moravie. Preispitivanje povjesnih izvora o Moravskoj, Rastislavu, Sventoplku i sv. braći Cirilu i Metodu. Split : Crkva u svijetu, 1986. 166 strani (42, št. 2 (1988), str. 299-303, 1988)
  Nada Klaić, Povijest Zagreba. Zagreb : Liber, 1988. 570 (42, št. 2 (1988), str. 303-305, 1988)
  Giuseppe Boffa, Fenomen Stalin, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985, 242 strani (42, št. 4 (1988), str. 618-621, 1988)
  24. štiriindvajsteto zborovanje slovenskih zgodovinarjev (42, št. 3 (1988), str. 461-462, 1988)
  Kolonizacijska politika bizantinske oblasti od VII. do XIII. stoletja (42, št. 1 (1988), str. 13-26, 1988)
  Nekaj pripomb k utrakvistični šoli na Koroškem v letih 1923-1938 (42, št. 1 (1988), str. 43-60, 1988)
  Prispevki k revolucionarnemu vrenju v Prekmurju leta 1918 (42, št. 4 (1988), str. 555-560, 1988)
  Božo Otorepec, Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem. Ljubljana : Slovenska matica in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1988. 334 strani (42, št. 3 (1988), str. 469-470, 1988)
  Organizacija sodišč leta 1849 in narodnostne meje (zlasti na Štajerskem in Koroškem) (42, št. 2 (1988), str. 165-188, 1988)
  Toussaint Hočevar (42, št. 1 (1988), str. 129-131, 1988)
  Jože Kastelic - petinsedemdesetletnik (42, št. 2 (1988), str. 241-242, 1988)
  Vprašanje kulturne avtonomije 1918 (42, št. 4 (1988), str. 561-569, 1988)
  O "(ne)znanstveni fantastiki" v Zgodovinskem časopisu (42, št. 1 (1988), str. 121-123, 1988)
  Bogdan Žolnir - osemdesetletnik (42, št. 2 (1988), str. 242-243, 1988)
  Dr. Anton Svetina (42, št. 3 (1988), str. 458-460, 1988)
  Tretje zasedanje avstrijsko-jugoslovanske komisije zgodovinarjev (42, št. 3 (1988), str. 466-467, 1988)
  Leto 1918 v slovenski zgodovini (42, št. 4 (1988), str. 525-532, 1988)
  Fašisti brez krinke. Dokumenti 1941-1942. Zbral, uredil in pojasnil: Tone Ferenc. Maribor : Obzorja, 1987. 520 strani. (Documenta et studia historiae recentioris ; 5) (42, št. 1 (1988), str. 153-154, 1988)
  Procesi spreminjanja družine od 15. do 19. stoletja (42, št. 4 (1988), str. 543-554, 1988)
  Missiev simpozij v Rimu. Mohorjeva družba v Celju, Celje: 1988, 255 str. (42, št. 4 (1988), str. 613-614, 1988)
  Povezave med Trakijo in severnojadranskimi deželami v pozni antiki (42, št. 4 (1988), str. 487-504, 1988)
  Jaroslav Šašel (42, št. 1 (1988), str. 125-129, 1988)
  Koroški Slovenci v prvem letu nacistične vladavine v Avstriji (42, št. 1 (1988), str. 61-83, 1988)
  Branko Božič - šestdesetletnik (42, št. 1 (1988), str. 132-135, 1988)
  Poročilo o delu "Sekcije mladih zgodovinarjev" (42, št.2 (1988), str.297-298, 1988)
  Anton Fister, Izbrani spisi. Prva knjiga: Spomini od marca 1848 do julija 1849, prispevek k zgodovini dunajske revolucije. (prevedel Dušan Ludvik). Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1987. 217 strani (42, št. 3 (1988), str. 470-471, 1988)
  Stališče slovenske socialne demokracije do balkanskih vojn (42, št. 4 (1988), str. 517-524, 1988)
  Gospodarsko življenje v Beli krajini med 1. svetovno vojno (42, št. 1 (1988), str. 85-102, 1988)
  Iz starega v novi prostor (42, št. 4 (1988), str. 533-541, 1988)
  Obseg bosanske države za bana Kulina (42, št. 3 (1988), str. 440-456. Zvd., 1988)
  Alain Grosrichard, Struktura Seraja. Ljubljana, ŠKUC/FF 1985; 228 strani. (Studia Humanitatis) (42, št. 1 (1988), str. 145-147, 1988)
  Bibliografija slovenske zgodovine (42, št. 2 (1988), str. 245-292, 1988)
  Vpliv volilne zakonodaje na izide parlamentarnih volitev v narodno skupščino leta 1920 in 1923 (42, št. 3 (1988), str. 433-447, 1988)
  Slike iz bizantinske province (42, št. 1 (1988), str. 5-11, 1988)
  Čarovnice in čarovniki, deželna razstava 1987, Štajerska (42, št. 1 (1988), str. 139-140, 1988)
  Marija Kremenšek (42, št. 4 (1988), str. 579-580, 1988)
  Slovenski študenti v boju za narodno in socialno osvoboditev; I.del (1919-1941). Fotografski zbornik. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, 1987, 353 strani (42, št.1 (1988), str. 149, 1988)
  Tomaž Weber - šestdesetletnik (42, št.1 (1988), str. 135-136, 1988)
  Još o pitanju vremena dolaska Hrvata (42, št. 2 (1988), str. 234-240, 1988)
  Akademik prof.dr. Fran Zwitter (42, št. 2 (1988), str. 159-163. Portret, 1988)
  "Špansko pismo" Dragotina Gustinčiča Etbinu Kristanu (42, št. 4 (1988), str. 571-574, 1988)
  Prof. Ferdo Hauptmann (42, št. 4 (1988), str. 580-581, 1988)
  Politična orientacija celjskega nemštva 1861-1907 (številka: 1, 2, 3, 1988)
 38. 1989
   93

  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  Janko Orožen (43, št. 4 (1989), str. 610, 1989)
  Marija Verbič - petdesetletnica (43, št. 1 (1989), str. 119-120, 1989)
  Slovenski narodni preporod in njegovi neposredni odnosi s francoskim razsvetljenstvom in janzenizmom (43, št. 3 (1989), str. 359-363, 1989)
  Žena v gospodarstvu od 13. do 18.stoletja (43, št. 2 (1989), str. 278-280, 1989)
  Okrogla miza "Žrtev druge svetovne vojne pri nas" (43, št. 1 (1989), str. 132-133, 1989)
  France Filipič - sedemdesetletnik (43, št. 2 (1989), str. 272-274, 1989)
  Posvetovanje "Metode in problemi proučevanja življenja v času baroka" (43, št. 3 (1989), str. 445-446, 1989)
  Marko Vincenc Lipold in leto 1848 (43, št. 1 (1989), str. 107-110, 1989)
  Mednarodni Buharinov simpozij (43, št. 1 (1989), str. 129-131, 1989)
  Volilne mahinacije v nacionalnih bojih na Štajerskem (43, št. 3 (1989), str. 412-416, 1989)
  Ema Umek - šestdesetletnica (43, št. 1 (1989), str. 125-126, 1989)
  Dragoljub Dragojlović, Kristjani i jeretička Crkva bosanska. Beograd: SANU, 1987, 281 strani. Balkanološki institut, Posebna izdanja, Knjiga 30. (43, št. 2 (1989), str. 296-298, 1989)
  Bibliografija dr. Sergija Vilfana (43, št. 1 (1989), str. 9-15, 1989)
  Volilci in glasovanje vidovdanski ustavi (43, št. 2 (1989), str. 241-248, 1989)
  Slavko Ciglenički, Höhenbefestigungen aus der ... (43 št. 2 (1989), str. 283-189, 1989)
  Cerkvenoupravna ureditev Ilirskih provinc 1809-1813 (43, št. 4 (1989), str. 507-511, 1989)
  Pavel Diakon (Paulus Diaconus), Zgodovina Langobardov (Historia Langobardorum, prevedli Fran Bradač, Bogo Grafenauer, Kajetan Gantar; opombe napisala Bogo Grafenauer, Kajetan Gantar; spremna besedila Bogo Grafenauer, Maribor : Obzorja 1988. 422 strani (43, št. 4 (1989), str. 621-627, 1989)
  XIV. jugoslovanski simpozij o pouku zgodovine (43, št. 4 (1989), str. 618, 1989)
  23. Triindvajseto zasedanje češkoslovaško-jugoslovanske komisije (43, št. 4 (1989), str. 612-615, 1989)
  Buharinovi ekonomski in politični pogledi (43, št. 2 (1989), str. 249-270, 1989)
  Etnogeneza Hrvatov v zgornjem srednjem veku (43, št. 1 (1989), str. 127-129, 1989)
  Hélene Ahrweiler, Politička ideologija Vizantijskog Carstva. Beograd : Filip Višnjić, 1988, 187 strani. (Srbski prevod dela L'idéologie politique de l'Empire Byzantin s predgovorom Ljubomira Maksimovića) (43, št. 3 (1989), str. 453-455, 1989)
  Urejanje kmečkih dolgov v stari Jugoslaviji (43, št. 3 (1989), str. 417-439, 1989)
  Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. Ljubljana, I/1978 do X/1987 (43, št. 1 (1989), str.152-154, 1989)
  Sergij Vilfan - sedemdesetletnik (43, št. 1 (1989), str. 5-9. Portret, 1989)
  Dubrovniški arhiv kot vir za slovensko glasbeno zgodovino (43, št. 2 (1989), str. 193-199. Ilustr., 1989)
  Slovenski umetniški klub (43, št. 1 (1989), str. 97-106, 1989)
  Novi poskusi reševanja problematike Hrvatov v Karantaniji (43, št. 3 (1989), str. 319-333, 1989)
  Simpozij "Gibanje - 100 let socilademokarcije v Avstriji" (43, št. 3 (1989), str. 448-449, 1989)
  Jože Pirjevec, Tito, Stalin in Zahod. Ljubljana : Delavska enotnost, 1987. 251 strani (43, št. 4 (1989), str. 632-633, 1989)
  Odmevnost Trunkove knjige "Amerika in Amerikanci" v letih 1912-1913 (43, št. 4 (1989), str. 606-609, 1989)
  Ruža Čuk, Srbija i Venecija u XIII i XIV veku; Beograd : Istorijski institut, Prosveta, 1986, 267 strani. (Posebna izdanja knjiga 23.) (43, št. 1 (1989), str. 137-139, 1989)
  Acta Ecclesiastica Sloveniae, 10. Miscelanea. Ljubljana: Inštitut za zgodovino cerkve, 1988. 254 strani. (43, št. 3 (1989), str. 461, 1989)
  Marjan Britovšek - petinšestdesetletnik (43, št. 1 (1989), str. 120-121, 1989)
  Dragan Marković, Savo Kržavac, Zavera informbiroa. Beograd : Narodna knjiga - Partizanska knjiga, 1987, 561 strani (43, št. 2 (1989), str. 304-305, 1989)
  Odkritje spominske plošče akad. prof. dr. Franu Zwittru 22.aprila 1989 na njegovi rojstni hiši v Beli cerkev (43, št. 3 (1989), str. 441-443, 1989)
  Bibliografija prof.dr. Marjana Britovška (43, št. 1 (1989), str. 121-124, 1989)
  Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 1989 (43, št. 3 (1989), str. 446-447, 1989)
  Vojaška organiziranost Slovencev v srbski vojski in nastanek slovenske vojske (43, št. 1 (1989), str. 65-75, 1989)
  Fernand Braudel, Strukture vsakdanjega življenja : mogoče in nemogoče (Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV. - XVIII. stoletje). I. in II. del. Ljubljana : ŠKUC, FF, 1988. 358+414 strani. (Studia Humanitatis) (43, št. 3 (1989), str. 459-460, 1989)
  Ivan Očak, Gorkić - život, rad i pogibija. Prilog biografiji. Zagreb : Globus, 1988. 398 strani (43, št. 4 (1989), str. 630-632, 1989)
  Osrednji strokovni odbor za Slovenijo 1939-1940 (43, št. 4 (1989), str. 571-588, 1989)
  Prva tri desetletja Družbe Jezusove in Slovenci (1546-1596) (43, št. 2 (1989), str. 201-219; št. 3 (1989), str. 335-348. Ilustr., 1989)
  Italijanska okupacija Posočja (1915-1917) (43, št. 2 (1989), str. 231-240, 1989)
  Zunanji odmevi deklaracijskega gibanja (43, št. 1 (1989), str. 59-64, 1989)
  K polemiki o vprašanju časa prihoda Hrvatov (43, št. 1 (1989), str. 111-117, 1989)
  Družbene spremembe v hrvaško-slavonski Vojni krajini po koncu financiranja s strani notranjeavstrijskih stanov (43, št. 3 (1989), str. 349-357, 1989)
  Gernot Piccottini, Archäologischer Atlas von Kärnten. Klagenfurt : Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 1989. 76 strani in 9 zemjevidov (43, št. 4 (1989), str. 619-620, 1989)
  Mednarodno posvetovanje "Il Codice Diplomatico Istriano e le fonti per la storia di Trieste e dell'Istria dalla divulgazione a stampa alla banca dati" (43, št. 2 (1989), str. 280-281, 1989)
  Simpozij o čarovniških procesih v srednji in vzhodni Evropi (43, št. 2 (1989), str. 275-277, 1989)
  Skupnost Slovencev in njih učena kultura v zgodejših razdobjih srednjega veka? (43, št. 2 (1989), str. 183-192, 1989)
  Renate Pillinger, Das Martyrium des heiligen Dasius ... (43, št. 3 (1989), str. 451-453, 1989)
  France Ostanek (43, št. 3 (1989), str. 450, 1989)
  Frankfurske volitve v novomeškem volilnem okraju (43, št. 2 (1989), str. 221-230, 1989)
  Italijanska politika do nastajajoče Jugoslavije (43, št. 43 (1989), str. 387-391, 1989)
  Nove metode v zgodovinopisju ali po sol na Solnograško (43, št. 4 (1989), str. 615-617, 1989)
  Novoslovanska ideja in Slovenci (43, št. 4 (1989), str. 513-546, 1989)
  Novejša arheološka odkritja na Ptuju (43, št. 1 (1989), str. 25-35. Ilustr., 1989)
  Janoš Hunyadi v katalonski epski književnosti (43, št. 3 (1989), str. 411, 1989)
  Jakov Radovčić, Dragutin Gorjanović - Kramberger i krapinski pračovjek : počeci suvremene paleontologije. Zagreb 1988 : Hrvatski prirodoslovni muzej, Školska knjiga, 176 strani dvokolonskega teksta, bogato ilustrirano (43, št. 2 (1989), str. 305-307, 1989)
  XIII.jugoslovanski simpozij o pouku zgodovine na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru od 25. do 27. avgusta 1988 (43, št. 1 (1989), str. 134-135, 1989)
  Nekaj pripomb ob razstavi in katalogu "Longobardi a Romans d`Isonzo" (43, št. 4 (1989), str. 601-605. Zvd, 1989)
  O nekdanji knjižnici knezov Auerspergov (Turjaških) v Ljubljani (43, št. 1 (1989), str. 37-47, 1989)
  Paul Samassa (43, št. 3 (1989), str. 365-385, 1989)
  Izkušnje muzejskega pedagoga v Narodnem muzeju (43, št. 3 (1989), str. 405-409. Ilustr, 1989)
  Mednarodno strokovno srečanje "Italija in Avstrija: Novo poglavje zgodovine" (43, št. 1 (1989), str. 129, 1989)
  Majda Smole - sedemdesetletnica (43, št. 2 (1989), str. 271-272, 1989)
  Na pragu češko-slovenskih finančnih stikov (43, št. 1 (1989) str. 49-57, 1989)
  Pomoć Čeha i Slovaka Srbiji u prvom balkanskom ratu (43, št. 4 (1989), str. 547-553, 1989)
  21. Enaiindvajseto in 22. dvaindvajseto zasedanje jugoslovansko-češkoslovaške zgodovinske komisije (43, št. 4 (1989), str. 611-612, 1989)
  Poročilo s 1. občnega zbora zgodovinskega društva za južno Primorsko (43, št. 3 (1989), str. 443-445, 1989)
  Zbornik Filozofske fakultete v Ljubljani: 1919-1989. Uredniški odbor: Vasilij Melik, et al. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989. 264 strani (43, št. 4 (1989), str. 628-629, 1989)
  Sedejev simpozij v Rimu (Simpoziji v Rimu, 4), uredil Edo Škulj, Celje 1988. 309 str., 6 fotografij. (43, št. 1 (1989), str. 142-145, 1989)
  "Sredina" koroških Slovencev v času narodnoosvobodilnega boja (43, št. 3 (1989), str. 393-404, 1989)
  Kratka zgodovina Slovenske zemljoradniške in Slovenske republikanske stranke Antona Novačana (43, št. 1 (1989), str. 77-95, 1989)
  Zveza slovenskih kmetov v letih 1932-1935 (43, št. 4 (1989), str. 555-569, 1989)
  Ivan Mužić, Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Treće, dopunjeno izdanje. Zagreb : Naknadni zavod Matice Hrvatske, 1988. 384 strani, 37 slik (43, št. 3 (1989), str. 463-465, 1989)
  Avgust Tosti, Denarni zavodi v Sloveniji po prvi svetovni vojni. Ljubljana : Bančni vestnik, 1989. 159 strani (43, št. 4 (1989), str. 627-628, 1989)
  Vitez, žena i svećeniki (hrvaška prevod dela Le chevalier ... (43, št. 2 (1989), str. 294-296, 1989)
  Julij Titl, Vodni mlini in mlinarstvo v Slovenski Istri. Koper: Založba Lipa, 1988. 163 strani. (43, št. 1 (1989), str. 139-141, 1989)
  Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb : Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, 1988. 394 strani. (Monumenta historica Ragusina ; 3) (43, št. 3 (1989), str. 457-459, 1989)
  Sosedstvo med sodelovanjem in konfrontacijo Jugoslavija-Avstrija (1918-1938) (43, št. 4 (1989), str. 589-600, 1989)
  Položaj telesno in duševno prizadetih v antični družbi (43, št. 3 (1989), str. 311-317, 1989)
  Paleolitska in mezolitska najdišča na prostem v Sloveniji (43, št. 1 (1989), str. 17-24. Zvd., 1989)
  Metoda povezave retrogradne analize katastra s pisanimi in arheološkimi viri (43 št. 2 (1989), str. 157-182. Ilustr., 1989)
  Georges Duby, Vreme katedrala. Beograd : Nolit, 1989. 331 strani. (Srbski prevod dela Le temps des cathédrales. L'art et la société 980-1420) (43, št. 3 (1989), str. 455-456, 1989)
  Korespondenca dveh kranjskih plemičev iz sredine 16. stoletja (43, št. 4 (1989), str. 477-506. Ilustr, 1989)
  Sergij Vilfan, Jugoslawien; Handbuch der Quelllen ... (številka: 2, 1989)
  Ljubljana - nastanek mestne naselbine (številka: 4, 1989)
 39. 1990
   79

  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Gregor Čremošnik in cirilska paleografija (44, št. 2 (1990), str. 159-169, 1990)
  Kopitar in Armenci (44, št. 3 (1990), str. 399-404, 1990)
  Jože Dular - petinsedemdesetletnik (44, št. 2 (1990), str. 285, 1990)
  Ivan Turk, Metka Culiberg, Janez Dirjec, Paleolotsko najdišče Divje babe I v dolini Idrijce - zatočišče neandartalcev. Maribor : Obzorja, 1989. 73 strani, 32 slik. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije; 170) (44, št. 2 (1990), str. 297-300, 1990)
  Ana Benedetič - šestdesetletnica (44, št. 4 (1990), str. 637-638, 1990)
  Mrakova dramatika o - francoski - revoluciji (44, št. 4 (1990), str. 565-580, 1990)
  Mednarodni simpozij Delavsko gibanje na podeželju (44, št. 1 (1990), str. 128-130, 1990)
  Jezikovna politika celjske občine na prelomu stoletja (44, št. 2 (1990), str. 199-214, 1990)
  Milica Kacin-Wohinz, Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935. Koper : Založba Lipa, 1990. 532 strani (44, št. 4 (1990), str. 651-652, 1990)
  Socijalistička misao u Srbiji u drugoj polovini 19. veka (44, št. 3 (1990), str. 427-434, 1990)
  Slovenci v letu 1789 (44, št. 2 (1990), str. 292-296, 1990)
  Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (44, št. 4 (1990), str. 521-546, 1990)
  Terezija Traven - 80 let (44, št. 3 (1990), str. 462-463, 1990)
  Zgodovinski simpozij "Minoritski samostan na Ptuju" (44, št. 1 (1990), str. 130-132, 1990)
  Sporočila francoske revolucije v slovenskem delavskem tisku (44, št. 2 (1990), str. 215-220, 1990)
  Magister Drago Novak - šestdesetletnik (44, št. 4 (1990), str. 637, 1990)
  Đuro Šmicberger, Partizanska sedma sila. Tisk in novinarstvo v NOB. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1988. 222 strani. (Knjižnica OF ; 9) (44, št. 2 (1990), str. 326, 1990)
  Milica Kacin-Wohinz, šestdesetletnica (44, št. 3 (1990), str. 461-462, 1990)
  Celjsko nemštvo in poskus demokratizacije občinskega volilnega sistema na Spodnjem Štajerskem 1914 (44, št. 1 (1990), str. 113-117, 1990)
  Francoska revolucija in slovenska literatura (44, št. 3 (1990), str. 413-426, 1990)
  Ob dvestoletnici francoske revolucije (44, št. 3 (1990), str. 474-478, 1990)
  Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1.12.1918 (44, št. 1 (1990), str. 73-90, 1990)
  Jugoslovansko in slovensko gospodarstvo v poročilih ljubljanske borze 1935-1941 (44, št. 4 (1990), str. 595-597, 1990)
  Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju (44, št. 2 (1990), str. 171-197, 1990)
  Milan Sagadin, Kranj - Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja. Ljubljana : Narodni muzej, 1988. 158 strani, priloge. (Katalogi in monografije, 24) (44, št. 1 (1990), str. 150-154, 1990)
  Poročilo o delu Zveze zgodovinskih društev Slovenije 1988-1990 (44, št. 4 (1990), str. 614-617, 1990)
  Vprašanje samoodločbe in suverenosti slovenskega naroda po drugem zasedanju AVNOJ (44, št. 1 (1990), str. 91-110, 1990)
  Delež Gregorja Čremošnika pri proučevanju ekonomske zgodovine srednjeveškega Dubrovnika in balkanskih držav (44, št. 2 (1990), str. 278-284, 1990)
  Francoska revolucija v slovenskih sodbah 19. stoletja (44, št. 3 (1990), str. 405-412, 1990)
  Prispevki k podatkom o delovanju in pomenu zveze delovnega ljudstva Slovenije 1939-1941 (44, št. 2 (1990), str. 235-264, 1990)
  15. jugoslovanski simpozij o pouku zgodovine (44, št. 4 (1990), str. 622-624, 1990)
  Milan Pahor, Slovensko denarništvo v Trstu. Denarne zadruge, hranilnice, posojilnice in banke v letih 1880-1918. Trst : Tržaška kreditna banka, 1989. 150 strani (344, št. 2 (1990), str. 324-325, 1990)
  Pogovor o glavnih odprtih vprašanjih slovenske gospodraske zgodovine (44, št. 4 (1990), str. 618-622, 1990)
  Ivan Grobelnik, Ignacij Voje: Zgodovina 2. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990. 200 strani (44, št. 4 (1990), str. 649, 1990)
  Prvi goriški nadškof Karel Mihael grof Attems (1711-1774) in Slovenci (44, št. 3 (1990), str. 387-392, 1990)
  Drago Žerjal, Spomini in razlage o protifašističnem boju primorske mladine med vojnama. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1990. 140 strani (44, št. 4 (1990), str. 647-648, 1990)
  Institut für Zeitgeschichte - Inštitut za sodobno zgodovino (44, št. 3 (1990), str. 437-460, 1990)
  Bizanc na Jadranu (6.-13. stoletje) (44, št. 3 (1990), str. 363-386, 1990)
  Ob sedemdesetletnici oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (44, št. 4 (1990), str. 603-611. Ilustr, 1990)
  Ludvik Tončič, Tiskarstvo na Dolenjskem. Izdano ob 170-letnici tiskarstva v Novem mestu. Novo mesto : Tiskarna Novo mesto in Dolenjski muzej, 1989. 158 strani (44, št. 4 (1990), str. 648-649, 1990)
  Carl Czörnig med Italijo in Avstrijo (44, št. 1 (1990), str. 132-135, 1990)
  Poročilo o XXV. zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Murski Soboti od 1. do 3. oktobra 1990 (44, št. 4 (1990), str. 612-614, 1990)
  Minoritski samostan na Ptuju 1239-1989, uredila Jože Mlinarič in p.Marijan Vogrin, Ptuj-Celje: Minoritski samostan, 1989, 448 strani, 65 ilustracij (44, št. 2 (1990), str. 309-311, 1990)
  Slovenci v francoskih očeh v letih 1830-1920 (44, št. 1 (1990), str. 31-47, 1990)
  Miroslav Pahor-Janez Šumrada, Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja. I. in II. del. Ljubljana : SAZU, 1987. XCVIII+852. (Viri za zgodovino Slovencev, knj. 10.) (44, št. 1 (1990), str. 135-136, 1990)
  Izseljevanje iz Prekmurja (44, št. 4 (1990), str. 589-594, 1990)
  Izključitev Trockega iz centralnega komiteja VKP(b) (44, št. 2 (1990), str. 271-177, 1990)
  Kranjski zbornik 1990. Kranj 1990, 345 str. (44, št. 3 (1990), str. 479-484, 1990)
  Celjski Nemci in jugoslovansko vprašanje pred prvo vojno (44, št. 4 (1990), str. 553-564, 1990)
  20. Pazinski memorijal (44, št. 1 (1990), str. 127-128, 1990)
  Protifašistični in narodnoosvobodilni boj koroških Slovencev (44, št. 4 (1990), str. 598-602, 1990)
  Pogledi na francosko revolucijo v tisku liberalne provenience 1929-1940 (44, št. 2 (1990), str. 221-233, 1990)
  Tone Knez - šestdesetletnik (44, št. 4 (1990), str. 635-636, 1990)
  O nekim pitanjima naše ranosrednjovekovne povjesti (44, št. 1 (1990), str. 119-124, 1990)
  Karel Šiškovič, Znanstveno razmerje do vprašanja narodnosti. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1989. 370 strani. Študije, razprave, sporočila (44, št. 1 (1990), str. 147-148, 1990)
  Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana : Partizanska knjiga, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1989. 260 strani. (Gradivo in razprave 9) (44, št. 2 (1990), str. 318-319, 1990)
  Spominska slovesnost ob 80-letnici rojstva prof. dr. Metoda Mikuža (44, št. 1 (1990), str. 125-127, 1990)
  24. zasedanje jugoslovansko-češko-slovaške zgodovinske komisije (44, št. 4 (1990), str. 624-628, 1990)
  Ameriški tisk in Trst spomladi 1945 - konec nekega zavezništva (44, št. 1 (1990), str. 101-112, 1990)
  Mednarodni simpozij o Trockem (44, št. 2 (1990), str. 290-291, 1990)
  Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 10. Ljubljana : Slovenska matica, 1989. 243 strani (44, št. 2 (1990), str. 315-316, 1990)
  Slovenski doktorji v Pragi 1882-1916 (44, št. 3 (1990), str. 451-455, 1990)
  Dr. Irma Čremošnik (44, št. 3 (1990), str. 464, 1990)
  Uradništvo v ilirskih provincah (44, št. 3 (1990), str. 393-397, 1990)
  Zgodnjekrščanska cerkev v Makedonji in njen odnos do Rima (44, št. 1 (1990), str. 5-29, 1990)
  Josip Rus Andrej, Pričevanja in spomini. O sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi Jugoslaviji. Ljubljana : Borec, 1989. 396 strani (44, št. 1 (1990), str. 145-147, 1990)
  Rudolf Noll (44, št. 3 (1990), str. 465-466, 1990)
  Gospodarska politika celjske občine 1890-1914 (44, št. 3 (1990), str. 435-450, 1990)
  Dolg sociologije francoski revoluciji (44, št. 4 (1990), str. 581-588, 1990)
  Srečanje "Srednja Evropa v dvajsetih letih: kultura in družba" (44, št. 2 (1990), str. 287-289, 1990)
  Milan Sagadin, Kranj - Križišče Iskra. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev in staroslovanskega obdobja. Ljubljana : Narodni muzej, 1988. 158 strani, priloge. (Katalogi in monografije ; 24) (44, št. 2 (1990) str. 323-324, 1990)
  Pregled srednjeveške zgodovine Murske Sobote: predstavitev novega mestnega grba (44, št. 4 (1990), str. 547-551, 1990)
  Usoda predvojnih kmečkih dolgov po letu 1945 (44, št. 2 (1990), str. 265-270, 1990)
  Nekaj pripomb k razpravi Ljudmile Bezlaj-Krevel O zgodovini pošt (številka: 2, 1990)
  Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja (številka: 3, 4, 1990)
 40. 1991
   77

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Slovenci v Združenih državah Amerike (45, št. 1 (1991), str. 107-112, 1991)
  Nagovor ob počastitvi jubileja prof. dr. Vasilija Melika na oddelku za zgodovino (45, št. 1 (1991), str. 13-14, 1991)
  O šolski zgodovini, njenih nalogah in željah (45, št. 1 (1991), str. 123-126, 1991)
  Bibliografija prof. dr. Ludvika Čarnija (45, št. 4 (1991), str. 654-656, 1991)
  Simpozij o življenju in delu dr. Antona Korošca (45, št. 2 (1991), str. 319-325, 1991)
  Odmev francoske revolucije na slovenskem Koroškem (45, št. 1 (1991), str. 47-53, 1991)
  Migracije v jugoslovanskih deželah od 15. do 18. stoletja in njihov pomen za nadaljni narodnostni razvoj (45, št. 2 (1991), str. 203-209, 1991)
  Delavski zaupniki (45, št. 3 (1991), str. 451-460, 1991)
  Perry Anderson, Prehodi iz antike v fevdalizem. Ljubljana : Studia humanitatis, 1989. 350 strani (45, št. 3 (1991), str. 495-497, 1991)
  Simpozij Jezuiti na Slovenskem (45, št. 3 (1991), str. 491-492, 1991)
  Vinska kultura (Weinkultur) (45, št. 1 (1991), str. 145, 1991)
  Bibliografija dr. Vladimirja Murka (45, št. 3 (1991), str. 485-488, 1991)
  Odnosi med gospodom Kozmom Ravbarjem s Krumperka in vaško skupnostjo Domžale v 16. stoletju (45, št. 1 (1991), str. 35-40, 1991)
  Nacionalnopolitični koncepti slovenskih unitarističnih sil leta 1923 (45, št. 1 (1991), str. 65-83, 1991)
  Nodierovi pogledi na jezike Ilirije (45, št. 3 (1991), str. 363-368, 1991)
  Povojni beg z zemlje (45, št. 1 (1991), str. 85-106, 1991)
  Jegličev simpozij v Rimu (45, št. 1 (1991), str. 137-138, 1991)
  Mahničev simpozij v Rimu. Celje : Mohorjeva družba, 1990. 439 strani. (Simpozij v Rimu ; 7) (45, št. 2 (1991), str. 345-347, 1991)
  Dve domovini - Two Homelands. Razprave o izseljenstvu - Migration Studies, I. Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 1990. 416 strani (45, št. 1 (1991), str. 171-173, 1991)
  Dilema "novega kurza" Leva Davidoviča Trockega (45, št. 2 (1991), str. 259-268, 1991)
  Seminar o prvi svetovni vojni (45, št. 2 (1991), str. 326-327, 1991)
  Krekov simpozij v spomin na stoletnico "Rerum novarum" (45, št. 4 (1991), str. 657-658, 1991)
  Ob osemdesetletnici Janeza Kramarja (45, št. 3 (1991), str. 489-490, 1991)
  Najstarejši domači zapis imena dežele kranjske (45, št. 3 (1991), str. 357-361, 1991)
  France Pernišek, Zgodovina slovenskega Orla. Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1989. 264 strani. (139. izdanje Slovenske kulturne akcije.) (45, št. 4 (1991), str. 678-681, 1991)
  Migracijski procesi v Furlaniji-Julijski krajini s posebnim ozirom na Beneške Slovence (45, št. 4 (1991), str. 639-650, 1991)
  Vid Vremec, Pinko Tomažič in drugi tržaški proces 1941. Koper : Lipa ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1989. 344 strani. (Zbirka Primorski portreti) (45, št. 2 (1991), str. 351-353, 1991)
  Anton Novačan pri kralju Aleksandru na dan 26. avgusta 1920 (45, št. 1 (1991), str. 127-130, 1991)
  Gustav Ajdič in Zoran Jerin, Letalstvo in Slovenci 2, od prve do druge svetovne vojne. Ljubljana : Založba Borec - Mladika, 1990, 224 str. A4 (45, št. 2 (1991), str. 350-351, 1991)
  Koncentracija delavstva v revirjih in industrijskih centrih v Sloveniji med obema vojnama (45, št. 2 (1991), str. 291-297, 1991)
  Primož Trubar kot varuh Prunerjevih otrok in zapuščine (45, št. 4 (1991), str. 559-563, 1991)
  Krajevno imenoslovje na Tržaškem (45, št. 4 (1991), str. 565-580, 1991)
  Vasilij Melik - sedemdesetletnik (45, št. 1 (1991), str. 5-19. Portret, 1991)
  Uvodna beseda v razgovor o novih vsebinah pouka zgodovine (45, št. 1 (1991), str. 113-114, 1991)
  Boris Kuret, Boršt. Boršt : Prosvetno društvo Slovenenc, 1990. 172 strani (45, št. 3 (1991), str. 512-513, 1991)
  Karantanija med vzhodom in zahodom (45, št. 2 (1991), str. 177-187, 1991)
  Vasko Simoniti, Turki so v deželi že. Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju. Celje : Mohorjeva družba, 1990. 210 strani (45, št. 1 (1991), str. 156-157, 1991)
  Božo Repe: Obračun s Perspektivami. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče. 1990. 102 strani. (Zvezki 5) (45, št. 1 (1991), str. 170-171, 1991)
  Volitve v delavsko zbornico za Slovenijo leta 1926 (45, št. 2 (1991), str. 269-290, 1991)
  800 let Nemškega reda (45, št. 2 (1991), str. 329-334, 1991)
  Štiri dragocene publikacije Aleksandra Videničnika (45, št. 4 (1991), str. 681-682, 1991)
  K razpravi o novi vsebinski zasnovi zgodovine v šoli (45, št. 1 (1991), str. 115-122, 1991)
  Angleška gentelmena na potovanju po slovenskih krajih leta 1737 (45, št. 1 (1991), str. 41-46, 1991)
  Novo mesto v arheoloških obdobjih (45, št. 1 (1991), str. 17-24, 1991)
  Tadej Brate, Ljubljanski tramvaj 1901-1958. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990, 200 strani (45, št. 1 (1991), str. 167-168, 1991)
  Bibliografija prof.dr. Ludvika Čarnija (45, št. 4 (1991), str. 654-656, 1991)
  Rajko Bratož, Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja. Ljubljana : Zgodovinski časopis, 1990. 69 strani + 2 karti v prilogi. (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 8) (45, št. 1 (1991), str. 151-154, 1991)
  Sedemnajsti mednarodni kongres zgodovinskih ved v Madridu (45, št. 1 (1991), str. 133-137, 1991)
  Simpozij "Danilo Zelen in narodno revolucionarno gibanje na Primorskem med obema vojnama" (45, št. 4 (1991), str. 661-663, 1991)
  Znanstveni simpozij Il museo civico (45, št. 2 (1991), str. 327-329, 1991)
  Znanstveni kolokvij "Jugoslovansko-italijanski odnosi v Istri v XIX. in XX. stoletju (45, št. 4 (1991), str. 659-660, 1991)
  Slovenski vsakdanjik med II. svetovno vojno na italijanskih in nemških lepakih (45, št. 1 (1991), str. 130-132, 1991)
  Krščanskosocialno (socialistično) gibanje na Primorskem (45, št. 4 (1991), str. 663-664, 1991)
  Revija "Dejanje" in tednik "Slovenija" (45, št. 4 (1991), str. 651-652, 1991)
  Vaška naselja v domžalski občini v srednjem veku (45, št. 1 (1991), str. 25-31, 1991)
  Turki so v deželi že. Turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju. Celje : Mohorjeva družba, 1990. 210 strani (45, št. 2 (1991), str. 339-342, 1991)
  Nove raziskave zgodovine avstrijskega meščanstva (45, št. 3 (1991), str. 369-389, 1991)
  Oskar Sakrausky, Primus Trubar: Deutsche Vorreden zum slowenischer und kroatischen Reformationswerk. (Studien und Texte zur Kirchengeschichte, Fünfte Reiche, Band 1) Wien 1989, 639 strani (45, št. 4 (1991), str. 668-669, 1991)
  Radovljica - vas, trg in mesto do 17. stoletja (45, št. 4 (1991), str. 517-547, 1991)
  Maria Luisa Rizzatti, Leonardo. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991. 128 strani (45, št. 3 (1991), str. 497, 1991)
  Univ. prof. dr. Vladimir Murko kot zgodovinar (45, št. 3 (1991), str. 479-484, 1991)
  Simpozij o praznovanju prvega maja - Festa del lavoro (45, št. 3 (1991), str. 492-493, 1991)
  Ludvik Čarni - šestdesetletnik (45, št. 4 (1991), str. 653-654, 1991)
  Problem migracij v zgodovini Slovencev (45, št. 4 (1991), str. 189-201, 1991)
  Nacionalno vprašanje, škostska zgodovina in socializam (45, št. 3 (1991), str. 445-449, 1991)
  K zgodovini nižjega plemstva na Krasu in v Istri (45, št. 4 (1991), str. 549-557, 1991)
  Ferdo Gestrin, Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana : Slovenska matica, 1991. 313 strani (45, št. 4 (1991), str. 671-674, 1991)
  Vloga in pomen oborožene sile v narodnoosvobodilnem boju v Sloveniji 1941-1945 (letnik: 45, 1991)
  Janez Cvirn, Kri v luft! Čreve na plot! (Oris dužabnega življenja v Celju na prelomu stoletja). Ljubljana : Novi tednik - Radio Celje, 1990, 107 strani (številka: 1, 1991)
  Slavko Kremenšek - šestdesetletnik (številka: 2, 1991)
  Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno (številka: 3, 4, 1991)
  Stanovanjska kultura nekaterih ljubljanskih ulic 1910 (številka: 2, 3, 4, 1991)
  Historično društvo za Kranjsko (številka: 2, 3, 4, 1991)
 41. 1992
   90

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Prof. Bogomir Stupan - devetdesetletnik (46, št. 3 (1992), str. 401, 1992)
  Cerkvena organizacija ob današnji slovensko-avstrijski meji od jožefinskih reform do danes (46, št. 4 (1992), str. 429-435, 1992)
  Rovte - Kolonkovec ... (46, št. 4 (1992), str. 568, 1992)
  Ludvík Kuba in njegov pomen za razvoj kulturnih odnosov med Čehi in Jugoslovani (46, št. 1 (1992), str. 65-70, 1992)
  Chartularium Piranense Camilla de Franceschija in Codice diplomatico Istriano Pietra Kandlerja (46, št. 1 (1992), str. 109-111, 1992)
  Goriški grofje in devinski gospodje (46, št. 3, (1992), str. 309-321, 1992)
  Zgodnji angleški potopisi po Sloveniji (46, št. 1 (1992), str. 112-118, 1992)
  Študenti iz slovenskih dežel na univerzi Gradec (Graz) 1884-1914 (46, št. 3 (1992), str. 343-335 ; 46, št. 4 (1992), str. 469-478 ; 47, št.1 (1993), str.89-93, 1992)
  Nekatera nerešena in nerešljiva (?) vprašanja iz zgodovine severnojadranskih dežel v 6. in 7. stoletju (46, št. 3, (1992), str. 297-307, 1992)
  Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 11. zvezek. Ljubljana : Slovenska matica, 1991. 247 strani (46, št. 2 (1992), str. 292-293, 1992)
  Kmetje na Bavarskem - od rimskih časov do sedanjosti (46, št. 4 (1992), str. 550-552, 1992)
  Posebnosti slovenske in nemške obleke na Slovenskem od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne (46, št. 4 (1992), str. 445-450, 1992)
  Migracijski procesi v slovenskem prostoru v turškem obdobju (16. do 18. stoletje) (46, št. 3, (1992), str. 323-333, 1992)
  Karantenska postaja za vojne ujetnike na ljubljanskem gradu (46, št. 1 (1992), str. 71-85, 1992)
  Josip Lučić, Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba republike. Dubrovnik 1990. 379 strani (Biblioteka "d"; 14) (46, št. 2 (1992), str. 275-279, 1992)
  Ferruccio Fölkel: Rižarna, vrata v smrt. Nacistično taborišče pri Trstu. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1990. 187 strani (46, št. 1 (1992), str. 143-145, 1992)
  Prispevek k zgodovini slavistike na univerzi v Ljubljani 1919-1930 (46, št. 2 (1992), str. 233-248, 1992)
  Plaidoyer za zgodovino žensk (46, št. 4 (1992), str. 539-545, 1992)
  Gradovi minevajo, fabrike nastajajo. Industrijsko oblikovanje v 19. stoletju na Slovenskem .... (46, št. 3 (1992), str. 424-425, 1992)
  Sergej Vilfan, Uvod v pravno zgodovino. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991. 159 strani (46, št. 1 (1992), str. 129, 1992)
  Izjave v podporo Majniške deklaracije (46, št. 3 (1992), str. 357-381 ; št. 4 (1992), str. 497-507 ; 47, št.1 (1993), str.99-106, 1992)
  Kandlerjevo "Codice diplomatico Istrano" in Kosovo "Gradivo za zgodovino Slovencev" (46, št. 2 (1992), str. 249-253, 1992)
  Ivan Stopar, Mesto Celje in njegovi spomeniki. Maribor : Obzorja, 1991. 40 strani. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; Zbirka vodnikov ; 178) (46, št. 2 (1992), str. 290-291, 1992)
  Andrej Pleterski, Etnogeneza Slovanov. Obris trenutnega stanja arheoloških raziskav. Ljubljana 1991. 97 strani, 8 kart. (Arheo - posebna izdaja) (46, št. 2 (1992), str. 274-275, 1992)
  Vodnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana ... (46, št. 3 (1992), str. 413-414, 1992)
  Študijski seminar "Trst v vojni" im mednarodni posvet "Trst med drugo svetovno vojno" (46, št. 1 (1992), str. 123-125, 1992)
  Bibliografija prof.dr. Jožeta Žontarja (46, št. 2 (1992), str. 258-260, 1992)
  Katoliška obnova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564-1628 (46, št. 2 (1992), str. 261-263, 1992)
  Revija "Nova Evropa" in Slovenci (46, št. 1 (1992), str. 93-108, 1992)
  Beneška Slovenija 1945-1946 (46, št. 4 (1992), str. 509-517, 1992)
  Miklošičev zbornik. Uredil Viktor Vrbnjak. Maribor : Kulturni forum, 1991. 312 strani (46, št. 1 (1992), str. 138-139, 1992)
  "Slovenci" in "Nemci" v koroških mestih 1850-1940 (46, št. 1 (1992), str. 13-31, 1992)
  Nemški tabori na Slovenskem (1869) (46, št. 2 (1992), str. 175-185, 1992)
  Simpozij "Katoliška obnova in protireformacija v notranjeavstrijskih deželah 1564-1628" (46, št. 3 (1992), str. 403-405, 1992)
  Nemci in Slovenci (1815-1941) (46, št. 2 (1992), str. 171-174, 1992)
  Jože Žontar - šestdesetletnik (46, št. 2 (1992), str. 255-258, 1992)
  Izseljevanje iz Beneške Slovenije v kontekstu furlanske emigracije s posebnim ozirom na obdobje 19.stoletja in do prve svetovne vojne (46, št. 2 (1992), str. 197-209, 1992)
  Izseljevanje iz Primorske med obema vojnama (46, št. 1 (1992), str. 87-92, 1992)
  Celjsko nemštvo in problem nacionalne identitete (46, št. 4 (1992), str. 451-455, 1992)
  Dejavnost dr. Ivana Šuštaršiča v Švici v letih 1917-1918 (46, št. 2 (1992), str. 211-223, 1992)
  Slovenci in politika poljskih poslancev v državnem zboru v letih 1867-1868 (46, št. 1 (1992), str. 33-39, 1992)
  Adolf Lippold, Kommentar zur Vita Maximini duo der Historia Augusta. Habelt, Bonn : 1991.XV + 740 strani. (Antiquitas: Reiche 4. Beiträge zur Historia-Augusta-Forschung, Serie 3, Kommentare: Band 1.) (46, št. 2 (1992), str. 270-274, 1992)
  Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 1903-1914 (46, št. 4 (1992), str. 479-496, 1992)
  O slovenskem zgodovinopisju 1945-1990 ali kako je na zgodovinopisje vplivalo staranje oblasti (46, št. 3 (1992), str. 387-394, 1992)
  Janez Kranjc, Primeri iz rimskega prava. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991, 267 str. (46, št. 1 (1992), str. 130, 1992)
  Vir za nacionalizacijo industrijskih podjetij v Sloveniji po 2. svetovni vojni ... (46, št. 3 (1992), str. 414-415, 1992)
  Sapfo, Grillparzer in Prešeren (46, št. 3, (1992), str. 335-342, 1992)
  Acta historico-oeconomica Iugoslaviae ... (46, št. 3 (1992), str. 415-416, 1992)
  Zemljiško gospostvo Krumperk pri Domžalah v 17. in 18. stoletju (46, št. 4 (1992), str. 437-444, 1992)
  Uvod k umetnostnozgodovinski metodi datacije srednjeveških iluminiranih rokopisov: Gesta Friderici (46, št. 2 (1992), str. 151-163, 1992)
  Anja Dular, Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo ... (46, št. 2 (1992), str. 267, 1992)
  Arhivska praksa in zgodovinska raziskava (46, št. 2 (1992), str. 265-266, 1992)
  Mojca Novak, Zamudniški vzorci industralizacije. Slovenija na obrobju Evrope. Ljubljana : Znanstveno publicistično delo središče, 1991. 152 (46, št. 1 (1992), str. 139-142, 1992)
  Katja Sturm-Schnabl, Der Briefwechsel Franz Mikosich's mit den Südslaven - Korespondenca Frana Mikošiča z Južnimi Slovani. Maribor : Obzorja, 1991. 856 strani (46, št. 3 (1992), str. 409-410, 1992)
  Dr. Leopold Lenard (46, št. 3 (1992), str. 395-400, 1992)
  Science in Slovenia. Overview with higlights. Editors : Tamara Lah & Radko Osredkar. Ljubljana : The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia, 1991. 76 strani s številnimi barvnimi slikami (46, št. 1 (1992), str. 146-147, 1992)
  Zbornik ob tridesetletnici študija sociologije na Filozofski fakulteti (Univerze v Ljubljani) ... (46, št. 4 (1992), str. 569, 1992)
  Slovenski doktorji, promovirani na Karlovi univerzi v Pragi 1917-1939 (46, št. 4 (1992), str. 519-537, 1992)
  Povijest XIX. i XX. st. u "Pregledu zgodovine Istre" Darka Darovca (46, št. 4 (1992), str. 562-565, 1992)
  Praznovanje prvega maja 1918 na spodnjem Štajerskem (46, št. 2 (1992), str. 225-232, 1992)
  Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 1992 (46, št. 3 (1992), str. 405-407, 1992)
  Slavka Ložar, Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Novo mesto, 1991. 268 strani (46, št. 2 (1992), str. 291-292, 1992)
  Slovenci na čeških univerzah pred tridesetletno vojno (46, št. 2 (1992), str. 165-170, 1992)
  Franc Rozman, Korespondenca Albina Prepeluha-Abditusa. Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 1991. 86 strani. (Viri; 4) (46, št. 2 (1992), str. 284-285, 1992)
  Klobuk nadvojvode Janeza (46, št. 3 (1992), str. 383-386, 1992)
  James Gow, Legitimacy and the Military. The Yugoslav Crisis (Legitimnost in vojska. Jugoslovanska kriza ... (46, št. 3 (1992), str. 418-419, 1992)
  Dušan Kos, Urbarji za Belo krajino in Žumberk (15.-18.stoletje) I,II, Viri za zgodovino Slovencev knj. 13, Novejši urbariji za Slovenijo zv. 1, SAZU, Ljubljana 1991. 657 str. (46, št. 1 (1992), str. 133, 1992)
  Ernest H. Gombrich, Kratka zgodovina za mlade bralce ... (46, št. 3 (1992), str. 425, 1992)
  Annales 1/'91: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin - Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine ... (46, št. 3 (1992), str. 410-413, 1992)
  Paolo Santoninio, Popotni dnevniki. Prevedel Primož Simoniti. Celovec, Dunaj, Ljubljana : Mohorjeva založba, 1991. 91+5 strani (46, št. 1 (1992), str. 131-133, 1992)
  Simpozij o lavantinskem škofu Mihaelu Napotniku v Rimu (46, št. 4 (1992), str. 547-549, 1992)
  Science in Slovenia. Overview with higlights. Editors : Tamara Lah & Radko Osredkar. Ljubljana : The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia, 1991. 76 strani s številnimi barvnimi slikami (46, št. 1 (1992), str. 145-147, 1992)
  14. zasedanje konference "Evropa regij": Donavska monarhija kot zibelka evropskega regionalizma (46, št. 1 (1992), str. 125-128, 1992)
  Mednarodni simpozij "Dunaj in Slovenci" (46, št. 2 (1992), str. 263-265, 1992)
  Dnevi praške zgodovine v Münstru (46, št. 3 (1992), str. 407-408, 1992)
  ZOSIMOS, Neue Geschichte. Ubersetzt und eingeleitet von Otto Veh. Durchgesehen und erläutert von Stefan Rebenich. Stuttgart, Hiersemann : 1990. 415 strani. (Biblioteka der griechischen Literatur; Band 31) (46, št. 2 (1992), str. 267-270, 1992)
  Maribor skozi stoletja ... (46, št. 4 (1992), str. 565-568, 1992)
  Vasja Klavora, Plavi križ. Soška fronta : Bovec 1915-1917. Koper : Lipa 1991. 318 strani (46, št. 1 (1992), str. 142-143, 1992)
  Koper zwischen Rom und Venedig / Capodistria tra Roma e Venezia. Die Ausgrabungen im Kapucinerkloster / Gli scavi nel convento del Cappuccini (46, št. 1 (1992), str. 130-131, 1992)
  Herwig Weigl: Materialien zur Gesschichte des rittermässigen Adels im südwestlichen Österreich unter der Enns im 13. und 14. Jahrhundert ... (46, št. 3 (1992), str. 419-421, 1992)
  Mednarodni simpozij o Matiji Majerju-Ziljskem (46, št. 4 (1992), str. 547, 1992)
  Boginja Ekorna v Emoni (46, št. 1 (1992), str. 5-12, 1992)
  Deutscher Schulverein (46, št. 2 (1992), str. 187-196, 1992)
  Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev. Ljubljana : Prešernova družba, 1992. 215 strani (46, št. 2 (1992), str. 282-284, 1992)
  Kelti in Evropa 92 (46, št. 1 (1992), str. 119-122, 1992)
  Historično društvo za Kranjsko (številka: 1, 4, 1992)
 42. 1993
   85

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Prispevek k poznavanju obrti v srednjeveških mestih Piran, Ljubljana in Maribor (47, št. 4 (1993), str. 497-503, 1993)
  Annales 2/'92: Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin - Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine (47, št. 3 (1993), str. 473-475, 1993)
  Ondile čez Stari vrh; Bani. Zgodovina kraškega naselja skozi stare katastrske mape, listine in pričevanja (47, št. 4 (1993), str. 608-609, 1993)
  Karl Kaser, Hirten, Kämpfer, Stammeshelden. Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats ... (47, št. 4 (1993), str. 598-600, 1993)
  Jože Koropec - sedemdesetletnik (47, št. 1 (1993), str. 134-135, 1993)
  O pouku zgodovine v Italiji (47, št. 2 (1993), str. 299-309, 1993)
  Neznani epitaf Janezu Vajkardu Valvasorju (47, št. 3 (1993), str. 345-348, 1993)
  Iz kreditnega gospodarstva ob koncu srednjega veka (47, št. 1 (1993), str. 5-24, 1993)
  Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon. Narodna politika 1768-1992 ... (47, št. 2 (1993), str. 330-334, 1993)
  Janko Jarc - devetdesetletnik (47, št. 3 (1993), str. 455-456. Portret, 1993)
  Prostozidarji - odkar obstoji svet (47, št. 1 (1993), str. 137-139, 1993)
  Tone Knez (47, št. 3 (1993), str. 457-458, 1993)
  Holm Sundhaussen, Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall ... (47, št. 2 (1993), str. 335-336, 1993)
  Harald Krahwinkler, Friul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts ... (47, št. 1 (1993), str. 145-149, 1993)
  Boris M. Gombač, Trst-Trieste - dve imeni, ena identiteta ... (47, št. 3 (1993), str. 484-485, 1993)
  Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918-1921 ... (47, št. 2 (1993), str. 334-335, 1993)
  Andrej Studen, Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar. Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910 ... (47, št. 4 (1993), str. 601-602, 1993)
  Slovenjgraški meščani v 16. stoletju v knjigah izdatkov Štajerske (47, št. 1 (1993), str. 53-56, 1993)
  Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 1945 (47, št. 3 (1993), str. 439-451, 1993)
  Narodu in državi sovražni - Pregon koroških Slovencev 1942, Volks- und staatsfeindlich, Die Vertreibung von Kärntner Slowenen 1942 ... (47, št. 2 (1993), str. 336-339, 1993)
  France Gornik, Zgodovina blejske župnije ... (47, št. 1 (1993), str. 168-169, 1993)
  Razstava ob 95-letnici Leona Štuklja (47, št. 4 (1993), str. 587-588, 1993)
  Gledališka kritika v časopisu "Carniolia" (47, št. 4 (1993), str. 515-522, 1993)
  Ciklus predavanj o 8. septembru 1943 (47, št. 3 (1993), str. 471-472, 1993)
  Predstavitev knjige: Jaroslav Šašel, Opera selecta ... (47, št. 2 (1993), str. 321-323, 1993)
  Nemški in slovenski delavci v delavskem gibanju na Slovenskem (47, št. 1 (1993), str. 95-98, 1993)
  Ob visokem življenjskem jubileju dr. Vlada Valenčiča (47, št. 3 (1993), str. 453-454. Portret, 1993)
  Janez Cvirn, Biser na Savinji. (Izbor razglednic: Andreja Rihter) ... (47, št. 4 (1993), str. 606-608, 1993)
  Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867 ... (47, št. 1 (1993), str. 160-163, 1993)
  O Nemcih pri nas po letu 1918 (47, št. 2 (1993), str. 311-312, 1993)
  Plemiška darovanja cerkvenim ustanovam (47, št. 1 (1993), str. 25-52, 1993)
  Leto 1789 v časnikih iz Gradca in Ljubljane (47, št. 1 (1993), str. 69-83, 1993)
  Prva svetovna vojna in Slovenci (47, št. 2 (1993), str. 263-287 ; št. 4 (1993), str. 547-562. Ilustr, 1993)
  Milko Kos in njegovo delo (47, št. 2 (1993), str. 181-183, 1993)
  Dizionario biografico Friulano ... (47, št. 4 (1993), str. 604, 1993)
  Primorski krščanski socialci med vojnama (47, št. 1 (1993), str. 107-115, 1993)
  Wolfov simpozij v Rimu (47, št. 3 (1993), str. 469-470, 1993)
  Kulturni spomeniki in njihov pomen. Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog osnovnošolcev. XXIV. srečanje mladih raziskovalcev zgodovine in I. srečanje mladih geologov (47, št. 4 (1993), str. 609-612, 1993)
  Jože Prinčič, Slovenska industrija v jugoslovanskem primežu 1945-1956. Kapitalna, ključna kapitalna in temeljna investicijska izgradnja v Sloveniji ... (47, št. 2 (1993), str. 341-342, 1993)
  Evidentiranje in objavljanje virov za zgodovino Slovencev v poznem srednjem veku (47, št. 4 (1993), str.505-508, 1993)
  Alojzij Novak, Černiška kronika ... (47, št. 4 (1993), str. 609, 1993)
  Vincenc Fereri Klun kot zgodovinar (47, št. 3 (1993), str. 413-419, 1993)
  Katoliška cerkev in katoličani v slovenski politiki in kulturi (47, št. 1 (1993), str. 141-143, 1993)
  Loški razgledi 38/1991. Škofja Loka: Muzejsko društvo, 1991 ... (47, št. 2 (1993), str. 339-340, 1993)
  Sandi Sitar, Jožef Stefan: pesnik in fizik. Ob stoletnici smrti ... (47, št. 1 (1993), str. 169-170, 1993)
  Paul Meinhard Strässle, Der internationale Schwarzmeerhandel und Konstantinopel l261-1484 im Spiegel der sowjetischen Forschung ... (47, št. 3 (1993), str. 475, 1993)
  Muzej torture v Amsterdamu (47, št. 3 (1993), str. 459-463, 1993)
  Petsto let Kolegiatnega kapitlja v Novem mestu (47, št. 3 (1993), str. 466-469, 1993)
  Conversio Bogoariorum et Carantanorum po Kosovi izdaja iz leta 936 (47, št. 3 (1993), str. 385-396, 1993)
  Diplomator oglejskega patriarhata (47, št. 3 (1993), str. 397-412, 1993)
  Tomaž Simčič, Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje ... (47, št. 1 (1993), str. 170-171, 1993)
  Pismo Edmonda Halleya Valvasorju (47, št. 1 (1993), str. 85-87, 1993)
  Zapis o bivanjskih razmerah nemških in slovenskih višjih meščanskih slojev v Ljubljani na začetku stoletja (47, št. 3 (1993), str. 421-424, 1993)
  Jera Vodušek, Prevzem oblasti 1944-46 ... (47, št. 3 (1993), str. 485-486, 1993)
  Vloga žene in moža v slovenski publicistiki 19. stoletja in v dokumentih s tržaškega podeželja (47, št. 4 (1993), str. 531-545, 1993)
  Diferenciacija v KPJ pod vplivom "21 pogojev Kominterne" (47, št. 2 (1993), str. 289-293, 1993)
  Rukupisna ostavština Vjekoslava Spinčića. Inventar (47, št. 3 (1993), str. 482-483, 1993)
  Poročila srednjeveških piscev o antični zgodovini prostora med Sirmijem in Oglejem (47, št. 2 (1993), str. 185-214, 1993)
  Janko Pleterski - sedemdesetletnik (47, št. 1 (1993), str. 131-133, 1993)
  Boris Rozman (47, št. 4 (1993), str. 577-579, 1993)
  Janez J. Švajncer, Obranili zgodovino. Teritorialna obramba Slovenije v vojni za svobodo in samostojno Slovenijo (47, št. 4 (1993), str. 612-613, 1993)
  26. zborovanje slovenskih zgodovinarjev v Slovenjem Gradcu 28.-30. semptembra 1992 z občnim zborom Zveze zgodovinskih društev Slovenije (47, št. 4 (1993), str. 581-585, 1993)
  Fernand Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje ... (47, št. 4 (1993), str. 594-597, 1993)
  Doživljanje Nemcev in nemške kulture pri slovenskih razumnikih od prosvetljenstva do moderne (47, št. 1 (1993), str. 57-67, 1993)
  Prvi (protestantski) tiskar na Slovenskem Janez Mandelc (47, št. 4 (1993), str. 509-514, 1993)
  Odmev mita o Ameriki v Družbi sv. Rafaela (47, št. 4 (1993), str. 563-568, 1993)
  Stanovanjska jama z Otoka pri Dobravi (47, št. 2 (1993), str. 225-249. Ilustr, 1993)
  Ob pisanju o slovenskem zgodovinopisju (47, št. 1 (1993), str. 117-129, 1993)
  Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje in njena današnja vprašanja (47, št. 3 (1993), str. 349-383. Ilustr, 1993)
  Ema Umek, Erbergi in Dolski arhiv ... (47, št. 4 (1993), str. 597-598, 1993)
  Breški novci v prostoru Alpe-Jadran (47, št. 2 (1993), str. 313-318, 1993)
  K diplomatični analizi 12. poglavja Konverzije (47, št. 2 (1993), str. 215-223, 1993)
  Srečanje z Jutrovim na ptujskem gradu ... (47, št. 1 (1993), str. 152-154, 1993)
  Duhovna podoba in pomen srednjeveških samostanov na Slovenskem (47, št. 4 (1993), str. 489-495, 1993)
  Schlögl Rudolf, Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische Bauernwirtschaft und frühmodernen Staat im 17. Jahrhundert ... (47, št. 2 (1993), str. 326-327, 1993)
  Slovenska politika na Štajerskem ob koncu šestdesetih let 19.stoletja (47, št. 4 (1993), str. 523-529, 1993)
  Pomembni ljudje iz Mislinjske, Mežiške in zgornjega dela Dravske doline (47, št. 2 (1993), str. 295-298, 1993)
  Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete ... (47, št. 1 (1993), str. 166-168, 1993)
  Božo Repe, "Liberalizem" v Sloveniji ... (47, št. 1 (1993), str. 171-173, 1993)
  Bitka pri Sisku: 1593-1993 ... (47, št. 3 (1993), str. 476-478, 1993)
  Rim in Beograd. Leta hladne vojne 1948-1956 (številka: 1, 1993)
 43. 1994
   66

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Pet Britancev in vprašanje Trsta v letu 1945 (48, št. 3 (1994), str. 351-402. Ilustr, 1994)
  Pavel Stranj (48, št. 3 (1994), str. 403-405, 1994)
  Romulovo poslanstvo pri Atilu (48, št. 3 (1994), str. 285-295, 1994)
  Življenje in delo Dragotina Lončarja (48, št. 1 (1994), str. 120, 1994)
  Annales 3/'93. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin = Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1993. 418 strani (48, št. 4 (1994), str. 577-578, 1994)
  Simpozij "I muri della storia" (Zidovi zgodovine) (48, št. 4 (1994), str. 571-574, 1994)
  Cerkvenoupravna ureditev slovenskega prostora do ustanovitve slovenske metropolije 1968 (48, št. 1 (1994), str. 55-61, 1994)
  Deželnozborske volitve 1861 na Štajerskem (48, št. 3 (1994), str. 329-333, 1994)
  Branko Marušič, Matija Vertovec. Njegova doba in podoba ... (48, št. 3 (1994), str. 417, 1994)
  Srednji vek na Slovenskem v raziskavah literarne vede (48, št. 1 (1994), str. 79-102, 1994)
  Berlinska konferenca treh internacional - poskus oblikovanja politike "enotne fronte" (48, št. 4 (1994), str. 537-546, 1994)
  27. zborovanje slovenskih zgodovinarjev z občnim zborom Zveze zgodovinskih društev Slovenije (48, št. 4 (1994), str. 569-570, 1994)
  Maurice Keen, Srednjeveška Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993. 297 strani (48, št. 4 (1994), str. 578-579, 1994)
  Tragedija Nikolaja Ivanoviča Buharina (48, št. 4 (1994), str. 547-558, 1994)
  Igor Grdina, Celjski knezi v Evropi (48, št. 3 (1994), str. 428-429, 1994)
  Oto Luther, Med kronologijo in fikcijo. Strategija historičnega razmišljanja (48, št. 1 (1994), str. 125-126, 1994)
  Vojna za kneževino Celjskih in mir 1460 v Požarnici (Pusarnitz) na Koroškem (48, št. 4 (1994), str. 457-498, 1994)
  Miloš Jakopec, Časnikarstvo na Dolenjskem 1848-1941 ... (48, št. 3 (1994), str. 416-417, 1994)
  Denarni obtok v slovenskem prostoru v pozni antiki (48, št. 4 (1994), str. 443-447, 1994)
  Ptujski arheološki zbornik: ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva ... (48, št. 3 (1994), str. 409-412, 1994)
  Minka Lavrenčič-Pahor Primorski učitelji 1914-1941. Prispevek k proučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem. Trst: Narodna in študijska knjižnica, odsek za zgodovino, 1994. 542 strani (48, št. 4 (1994), str. 586-588, 1994)
  Mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci 1994 (48, št. 2 (1994), str. 273-274, 1994)
  Raziskovanje srednjeveške umetnosti na Slovenskem (48, št. 4 (1994), str. 449-456, 1994)
  Simon Wiesenthal, Pravica, ne maščevanje ... (48, št. 3 (1994), str. 422-424, 1994)
  Rodovitnost Cerkniškega jezera (48, št. 3 (1994), str. 319-327, 1994)
  Jarčev zbornik. Razprave in portreti ... (48, št. 3 (1994), str. 427-428, 1994)
  Argo XXXV, Ljubljana 1993. 95 strani (48, št. 1 (1994), str. 123-124, 1994)
  Henrik Tuma, Pisma. Osebnosti in dogodki (1893-1935). Zbral in uredil Branko Marušič s sodelavanjem Eve Holz, Borisa Gombača, Staneta Grande in Petre Svoljšak. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Trst: Devin, 1994. 623 strani (48, št. 4 (1994), str. 585-586, 1994)
  Ob predlogu novega programa pouka zgodovine v gimnazijah (48, št. 2 (1994), str. 253-258, 1994)
  Habsburžani. Zgodovina evropske rodbine. Zasnova Brigitte Vacha, besedilo Walter Pohl in Karl Vocelka ... (48, št. 3 (1994), str. 415-416, 1994)
  Barbari - antiqui barbari: k poselitveni zgodovini jugovzhodnega Norika in južne Panonije v pozni Antiki (48, št. 2 (1994), str. 137-147. Ilustr, 1994)
  Novi odgovori na stara vprašanja o bitki pri Adrianoplu (48, št. 4 (1994), str. 433-442, 1994)
  Prikaz zgodovine Celjskih grofov v Kosovih delih (48, št. 1 (1994), str. 47-53, 1994)
  France Filipič, Ob razpotjih zgodovine. Maribor: Obzorja, 1994, 412 stani. (Documenta et Studia historiae recentioris ; X) (48, št. 4 (1994), str. 588-589, 1994)
  Bruna Ciani, Trieste 1954-1956: il Memorandum d'Intesa e i gruppi politici autonomi sloveni ... (48, št. 3 (1994), str. 426-427, 1994)
  Anka Vidovič Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom. Pregled razvoja in dejavnosti organizacij, društev in gibanj v liberalnem - unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije ... (48, št. 2 (1994), str. 277-279, 1994)
  Walter Markov (48, št. 2 (1994), str. 271-272, 1994)
  Sloveniens Blatt - časopis iz leta 1848 (48, št. 2 (1994), str. 231-252, 1994)
  Kapucini v Novem mestu (48, št. 2 (1994), str. 195-216, 1994)
  Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev (48, št. 1 (1994), str. 5-45. Ilustr, 1994)
  Adrijan Pahor, Il crepuscolo del TLT e i partiti autonomi sloveni (1952-1954) (48, št. 1 (1994), str. 133-134, 1994)
  Slovenci in vprašanje gališke avtonomije v letih 1868-1873 (48, št. 4 (1994), str. 519-535, 1994)
  Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca (48, št. 4 (1994), str. 561-564, 1994)
  Katoliška narodna stranka in Hrvati v letih 1897-1903 (48, št. 3 (1994), str. 335-350, 1994)
  Branko Petranović (48, št. 3 (1994), str. 403-406, 1994)
  Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948 ... (48, št. 1 (1994), str. 130-132, 1994)
  Trgovina na Kranjskem v 18. stoletju (48, št. 2 (1994), str. 217-230, 1994)
  Zgodovina za vse, leto I/1994, št. 1 ... (48, št. 1 (1994), str. 124-125, 1994)
  Raziskovanje gimnazijske zgodovine v Avstriji (48, št. 1 (1994), str. 63-78, 1994)
  Ferenc Stipkovits, Porabski Slovenci. Dodatki k zgodovini porabskih Slovencev 1945-1949 ... (48, št. 3 (1994), str. 424-425, 1994)
  Pretekli čas - bodoče življenje (48, št. 4 (1994), str. 574-576, 1994)
  Poročilo o razmerah na Kočevskem spomladi 1939 (48, št. 1 (1994), str. 103-116, 1994)
  Goriški grofje (48, št. 4 (1994), str. 499-518, 1994)
  Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 ... (48, št. 1 (1994), str. 128-130, 1994)
  Templarji na Slovenskem (48, št. 2 (1994), str. 149-186, 1994)
  Predlog razgrajenega učnega načrta zgodovine za gimnazije (48, št. 2 (1994), str. 258-269, 1994)
  Slovensko podjetništvo (48, št. 1 (1994), str. 119-120, 1994)
  Denarništvo na prostoru današnje Slovenije v času od 12. do 14. stoletja (48, št. 3 (1994), str. 307-317, 1994)
  Prvo zasedanje slovensko-avstrijske komisije zgodovinarjev "Sosed v ogledalu soseda (od leta 1848 do danes)" (48, št. 3 (1994), str. 407-408, 1994)
  Stanko Flego & Lidija Rupel, Prazgodovinska gradišča Tržaške pokrajine = I castellieri della provincia di Trieste ... (48, št. 2 (1994), str. 275, 1994)
  Božo Otorepec - sedemdesetletnik (48, št. 4 (1994), str. 559-561, 1994)
  Pustote v 14. in 15. stoletju (48, št. 2 (1994), str. 187-194, 1994)
 44. 1995
   86

  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Statistični prikaz zemljiških gospostev na Kranjskem ob koncu 18. stoletja (49, št. 3 (1995), str. 399-409, 1995)
  Slovani v Pesaru od 15. do 17. stoletja (49, št. 3 (1995), str. 341-351, 1995)
  Ob stotem zvezku Zgodovinskega časopisa (49, št. 3 (1995), str. 339-340, 1995)
  Bizantinsko podeželje v "Spominih in nasvetih" tesalskega veleposestnika XI. stoletja (49, št. 2 (1995), str. 159-174, 1995)
  Miroslav Stiplovšek - šestdesetletnik (49, št. 2 (1995), str. 291-294. Portret, 1995)
  Zdravko Klanjšček - sedemdesetletnik (49, št. 1 (1995), str. 129-130. Portret, 1995)
  Miloš Rybář (49, št. 3 (1995), str. 473-474, 1995)
  Šolska kronika - Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 25, 1992 ... (49, št. 1 (1995), str. 139-140, 1995)
  Sto let Dolenjske proge. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana - Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto. Novo mesto : Zgodovinski arhiv, 1994. 70 strani (49, št. 1 (1995), str. 145-146, 1995)
  Politične usmeritve med primorskimi Slovenci v coni A Julijske krajine (1945-1947) (49, št. 3 (1995), str. 455-469, 1995)
  Andrej Bernard Smolnikar (49, št. 2 (1995), str. 183-191, 1995)
  Mednarodni simpozij ob 50-letnici konca II. svetovne vojne in zmage nad nacifašizmom Primorska in Trst od Rapalla do londonskega memoranduma (1920-1954) (49, št. 3 (1995), str. 481-482, 1995)
  Ivan Očak (49, št. 2 (1995), str. 306, 1995)
  Trgovski promet na širšem območju Višnje gore do konca 18. stoletja v luči deželskosodnih in mestnih mitnic (49, št. 1 (1995), str. 75-98. Ilustr, 1995)
  Umiranje v srednjem veku - razpon med idealom in stvarnostjo (49, št. 1 (1995), str. 131-138, 1995)
  Petra Svoljšak, Soška fronta. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994. 102 strani. Vasja Klavora, Koraki skozi meglo. Soška fronta - Kobarid - Tolmin 1915-1917. Klagenfurt, Ljubljana, Wien : Hermagoras Verlag - Mohorjeva založba, 1994. 335 strani (49, št. 2 (1995), str. 324-326, 1995)
  Davki na Slovenskem od avstrijske davčne reforme 1896 do jugoslovanske 1928 (49, št. 3 (1995), str. 421-425, 1995)
  Marta Verginella, Alessandro Volk, Katja Colja, Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem. Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1995. 178 strani. (Knjižnica Annales ; 9) (49, št. 3 (1995), str. 501-503, 1995)
  Spodnještajerski ustavoverci v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja (49, št. 2 (1995), str. 193-230. Portret, 1995)
  Lojze Ude, Moje mnenje o položaju. Članki in pisma 1941-1944. Uredil Boris Mlakar. Ljubljana : Slovenska matica, 1994. 168 strani (49, št. 2 (1995), str. 328-330, 1995)
  Aleš Gabrič, Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953-1962. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1995. 370 strani (49, št. 2 (1995), str. 332-333, 1995)
  Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem. Ljubljana : Inštitut za zgodovino Cerkve, 1993. 221 strani. (Acta ecclesiastica Sloveniae ; 15) (49, št. 2 (1995), str. 318-320, 1995)
  Prijatelju Milošu Rybářu v spomin (49, št. 3 (1995), str. 474-475, 1995)
  Vladimir Vauhnik - vojak in obveščevalec (49, št. 2 (1995), str. 181-188. Ilustr, 1995)
  Eva Holz, Razvoj cestnega omrežja na Slovenskem ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU 1994. 157 strani. (Zbirka ZRC ; 2) (49, št. 1 (1995), str. 142-143, 1995)
  Stoletje gospodarskih sprememb v Sloveniji in prelomnice 1918 - 1945 - 1991 (49, št. 2 (1995), str. 309-311, 1995)
  XVI. arhivsko zborovanje Ptuj 95 (49, št. 3 (1995), str. 482-484, 1995)
  Jože Mlinarič - šestdesetletnik (49, št. 2 (1995), str. 289-290. Portret, 1995)
  ZBIVA. Cerkve v Vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja (49, št. 1 (1995), str. 19-43. Ilustr, 1995)
  Inštitut za avstrijsko zgodovinsko raziskovanje (49, št. 1 (1995), str. 121-125, 1995)
  Odnos fevdalnih rodbin na Kranjskem do reformacije (49, št. 1 (1995), str. 67-74, 1995)
  Dušan Moravec: Novi tokovi v slovenskem založništvu: od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije. Ljubljana : DZS, 1994. 296 strani, ilustr. (Zbirka Knjiga o knjigi) (49, št. 3 (1995), str. 499-500, 1995)
  Slovenske politične stranke o agrarni reformi med svetovnima vojnama (49, št. 2 (1995), str. 259-280, 1995)
  Jože Maček, Schwizenova inštrukcija za upravnike državnih posestev iz leta 1788. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Suplement 17 - Kmetijstvo. Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 1992. 147 strani (49, št. 3 (1995), str. 491-492, 1995)
  Željko Demo, Ostrogothic coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina. Ljubljana : Narodni muzej, 1994. 323 strani. (Situla; 32) (49, št. 3 (1995), str. 489, 1995)
  Andrej Vovko, Mal položi dar --- domu na altar. Portret slovenske narodnoobrambne šolske organizacije Družbe sv. Cirila in Metoda 1885-1918. Ljubljana : Slovenska matica, 1994. 237 strani. (Razprave in eseji, 39) (49, št. 1 (1995), str. 147-149, 1995)
  Prof. dr. Josip Lučić (49, št. 2 (1995), str. 304-306, 1995)
  Janko Glazer, Razprave, članki, ocene. Izbral, uredil in opombe napisal Viktor Vrbnjak. Maribor : Obzorja, 1993. 1212 strani (49, št. 1 (1995), str. 140-141, 1995)
  To in ono o meščanstvu v provinci. Uredili Tatjana Badovinac in Rolanda Fugger Germadnik. Celje : Pokrajinski muzej, 1995. 80 strani (49, št. 2 (1995), str. 321-323, 1995)
  Jože Prinčič, Nacionalizacija na ozemlju LR Slovenije 1945-1963. Novo mesto : Dolenjska založba, 1994. 179 strani. (Seidlova zbirka ; 12) (49, št. 1 (1995), str. 152-153, 1995)
  Nekaj opazk o vlogi Primoža Trubarja v začetkih slovenskega knjižnega jezika (49, št. 3 (1995), str. 379-398, 1995)
  Uporaba računalnika v medievistiki (49, št. 1 (1995), str. 45-65, 1995)
  Dunajska slavistika in njen prispevek k slovenski kulturi (49, št. 3 (1995), str. 411-420, 1995)
  Lojzka Bratuž, Manoscritti sloveni del Settecento. Omelie di Carlo Michele d'Attems (1711-1774), primo arcivescovo di Gorizia. Udine, 1993, 109 strani (49, št. 3 (1995), str. 490-491, 1995)
  Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju ... (49, št. 3 (1995), str. 497-498, 1995)
  France Kresal - šestdesetletnik (49, št. 3 (1995), str. 471-472. Portret, 1995)
  Josef Holzer, Zgodovina Cerkve v stotih slikah. Ljubljana : Družina, 1995. 420 strani, 50 slik (49, št. 3 (1995), str. 487-488, 1995)
  Georges Jean, Pisava: spomin človeštva. Ljubljana : DZS, 1994. 224 strani. (Zbirka Mejniki) (49, št. 2 (1995), str. 313-314, 1995)
  Jože Mlinarič, Stiška opatija 1136-1784. Novo mesto : Dolenjska založba, 1995. 1156 strani (49, št. 2 (1995), str. 315-317, 1995)
  Marko Kravos, Marko Pozzetto, Milan Pahor, Sandi Volk, Bogomila Kravos, Pavle Merku, Narodni dom v Trstu 1904-1920. Trst : Narodna in študijska knjižnica, Založba Devin, 1995. 134 strani (49, št. 3 (1995), str. 500-501, 1995)
  Jadran Ferluga - petinsedemdesetletnik (49, št. 1 (1995), str. 127-128. Portret, 1995)
  Jože Gregorič, Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. 1. izredna številka. Novo mesto, december 1994. 262 strani (49, št. 3 (1995), str. 504-505, 1995)
  Bojan Godeša, Kdor ni z nami, je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1995. 467 strani (49, št. 2 (1995), str. 330-332, 1995)
  Ignacij Voje, Nemirni Balkan. Zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1994. 295 strani (49, št. 1 (1995), str. 141-142, 1995)
  Akademik prof. dr. Branislav Đurđev (49, št. 2 (1995), str. 303-304, 1995)
  Epidemije v Slovenski Istri (49, št. 1 (1995), str. 99-112. Ilustr, 1995)
  Bogumil Vošnjak, Dnevnik iz prve svetovne vojne (za objavo pripravil Vladimir Kološa). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1994. 316 strani (49, št. 2 (1995), str. 323-324, 1995)
  Dušan Kos, Pismo, pisava, pisar. Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300. Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 1995, 248 strani, 19 prilog. (Gradivo in razprave ; 14) (49, št. 2 (1995), str. 314-315, 1995)
  Olga Janša-Zorn, Eva Holz, Nataša Kandus, Slovenian Historiography in Foreign Languages, published from 1918-1993 ... (49, št. 3 (1995), str. 485-486, 1995)
  Bibliografija prof. dr. Miroslava Stiplovška (49, št. 2 (1995), str. 294-301, 1995)
  Struktura stanov, deželne finance in reformacija (49, št. 2 (1995), str. 175-182, 1995)
  Zbornik soboškega muzeja, 3. Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 1994. 163 strani (49, št. 2 (1995), str. 333-335, 1995)
  Karol Rustja, Dolenjske proge. Ljubljana : Slovenske železnice, 1994. 180 strani. (Tiri in čas ; 6) (49, št. 1 (1995), str. 144-145, 1995)
  Sledovi krščanstva v antiki v provinci Drugi Reciji (49, št. 1 (1995), str. 5-17. Ilustr, 1995)
  Počeci proizvodnje soli i opseg solana na istočnojadranskoj obali (letnik: 49, 1995)
  Samostani kot središča skrbi za pokojne v Stari Rusiji (letnik: 49, 1995)
  Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama (številka: 2, 1995)
  Izseki iz zgodovine Loža in okolice (številka: 3, 1995)
  Akademik prof. dr. Bogo Grafenauer (številka: 4, 1995)
  Novi moskovski dokumenti o Informbiroju (številka: 4, 1995)
  Marijan Zadnikar, Ptujska Gora - visoka pesem slovenske gotike ... (številka: 4, 1995)
  Dve pismi iz leta 1779 za osvetlitev vprašanja šolnikov in šolstva v Prekmurju (številka: 4, 1995)
  Peter Borisov, Ginekologija na Slovenskem od začetka do leta 1980 ... (številka: 4, 1995)
  Peter Ribnikar - sedemdesetletnik (številka: 4, 1995)
  Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro ... (številka: 4, 1995)
  Model etnogeneze Slovanov na osnovi nekaterih novejših raziskav (številka: 4, 1995)
  France Perovšek, Moja resnica: Spominski utrinki iz delovanja po letu 1945 na Primorskem in v Ljubljani ... (številka: 4, 1995)
  Ferdo Gestrin, Svet pod Krimom ... (številka: 4, 1995)
  Slovenska trideseta leta (številka: 4, 1995)
  Znanstveni posvet "Slovenija v letu 1945" (številka: 4, 1995)
  Lojz Tršan, OF v Ljubljani. Organiziranost v času italijanske okupacije 1941-1943 ... (številka: 4, 1995)
  Bibliografija akademika prof. dr. Boga Grafenauerja (številka: 4, 1995)
 45. 1996
   72

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Očipve in Ottawa (številka: 1, 1996)
  Primorska slovenska skupnost v Južni Ameriki (številka: 1, 1996)
  Jože Maček, Statistika kmetijske rastlinske pridelave v Sloveniji v obdobju 1869-1939 ... (številka: 1, 1996)
  Prof. dr. Bogdan Krizman (številka: 1, 1996)
  Miha Brejc, Vmesni čas ... (številka: 1, 1996)
  Karteli turnirja leta 1652 v Ljubljani iz Knjižnice Narodnega muzeja (številka: 1, 1996)
  Suženjstvo - prisilna migracija Slovanov v Italijo (številka: 1, 1996)
  Prebivalstvo po župnijah na Kranjskem v letih 1778 in okrog 1780 (številka: 1, 1996)
  Slovenci in država ... (številka: 1, 1996)
  Branko Korošec, Gozdovi Slovenije skozi čas ... (številka: 1, 1996)
  Janko Jarc (številka: 1, 1996)
  Prof. dr. Ignacij Voje praznuje sedemdesetletnico (številka: 1, 1996)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce v Pragi (številka: 1, 1996)
  Anka Vidovič-Miklavčič - šestdesetletnica (številka: 1, 1996)
  Janko Pleterski, Senca Ajdovskega Gradca ... (številka: 1, 1996)
  Sodni proces proti ljubljanskemu škofu dr. Gregoriju Rožmanu od 21. do 30. avgusta 1946 (številka: 1, 1996)
  Annales 4 in 5/'94 ... (številka: 1, 1996)
  V primežu pobožnosti, karierizma in (samo)preskrbe (od konca 13. do začetka 15. stoletja) (številka: 1, 1996)
  Celjan Martin Duelacher, župnik v Leskovcu pri Krškem in v Celju ter opat cisterijanskega samostana Rein pri Gradcu (1549-1559) (številka: 2, 1996)
  Ruski oktober v očeh nemške socialne demokracije v letih 1917-1919 (številka: 2, 1996)
  Nekaj pripomb in dopolnil h knjigi Bojana Godeše "Kdor ni z nami, je proti nam" (številka: 2, 1996)
  Imre Boba (številka: 2, 1996)
  Jože Maček, Reluicija tlake v slovenskih deželah v stoletju pred zemljiško odvezo (številka: 2, 1996)
  Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih (številka: 2, 1996)
  Sergij Vilfan (številka: 2, 1996)
  Pavel Santonino v Sloveniji (1486 in 1487) (številka: 2, 1996)
  Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Ljubljana: Studia humanitatis, ŠKUC, 1995. 266 strani (številka: 2, 1996)
  Dušan Nećak, Avstrijska legija II. Maribor: Obzorja, 1995. 222 strani (številka: 2, 1996)
  Nekaj pogledov na prenovo kurikulov pri pouku zgodovine (številka: 2, 1996)
  Theodor Billroth, veliki kirurg, znanstvenik in humanist (številka: 2, 1996)
  Božo Otorepec, Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine) 1270-1405. Ljubljana : ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 1995. 335 strani. (Viri za zgodovino Slovencev ; 14) (številka: 3, 1996)
  Argo XXXVIII, 1995. Ljubljana : Narodni muzej, 1995. 102 strani (številka: 3, 1996)
  Parlamentarni boj poslancev Slovenskega kluba proti Bienerthovi vladi leta 1909 (številka: 3, 1996)
  Zrinski kot gospodarski most med Ogrsko in Benetkami (številka: 3, 1996)
  Izseljenske skupnosti in ustanavljanje novih držav v vzhodni Srednji Evropi: primer Slovencev (številka: 3, 1996)
  Pri pregledu kazala... (številka: 3, 1996)
  Dragan Matić, Kulturni utrip med prvo svetovno vojno. Kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14 - 1917/18. Ljubljana : Zgodovinski arhiv 1995, 349 strani (Gradivo in razprave : 15) (številka: 3, 1996)
  Profesorju dr. Ludviku Čarniju v spomin (številka: 3, 1996)
  Salvatore Venosi (številka: 3, 1996)
  Jože Maček, Uvajanje dosežkov agrarno-tehničnega prevrata v slovensko kmetijstvo v obdobju 1848-1941. Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 1995. 230 strani. (Zbornik Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Suplement 21 - Agronomija) (številka: 3, 1996)
  Ločitev zakona pred tristo leti (številka: 3, 1996)
  Šolska kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. XXVII, 1995(4). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1995.294 strani (številka: 3, 1996)
  Poskus ovrednotenja dubrovniške diplomacije (številka: 3, 1996)
  Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895. Pintarjevi dnevi. Zbornik referatov. Urednica Zvonka Zupanič Slavec. Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine, 1995. 200 strani (številka: 3, 1996)
  Ignacij Voje, Slovenci pod pritiskom turškega nasilja. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996. 271 strani (številka: 3, 1996)
  Bibliografija akademika prof dr. Ferda Gestrina za leta 1977-1996 (številka: 3, 1996)
  Prvih osemdeset let Ferda Gestrina (številka: 3, 1996)
  Zgodovinar o sebi: akademik prof. dr. Ferdo Gestrin (številka: 3, 1996)
  Nekronani vojvoda kranjski - dr. Ivan Šušteršič (številka: 3, 1996)
  Slovenska naselja v Ameriki (številka: 3, 1996)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. Josephinische ... (številka: 3, 1996)
  Stane Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848-49 ... (številka: 4, 1996)
  Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva. Nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918-1929 ... (številka: 4, 1996)
  Salzburg, Ptuj in nastanek štajersko-madžarske meje v današnji Sloveniji (številka: 4, 1996)
  Viktor Meier, Zakaj je razpadla Jugoslavija (številka: 4, 1996)
  O problemu "razseljenih oseb" (D.Ps.) in jugoslovanskih "Volksdeutscherjev" v Avstriji ter o britanski ideji njihove zamenjave s koroškimi Slovenci (številka: 4, 1996)
  Zdenko Čepič, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948) (številka: 4, 1996)
  Prispevek k vprašanju odpeljanih ("odvlečenih") in izginulih oseb na Koroškem maja 1945 (številka: 4, 1996)
  250 let Gimnazije Novo mesto 1746-1996 (številka: 4, 1996)
  Prof. dr. Andrej Moritsch - šestdesetletnik (številka: 4, 1996)
  Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov (številka: 4, 1996)
  Kriza socialnih idej. Britovškov zbornik ... (številka: 4, 1996)
  Marko Štuhec, Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren (številka: 4, 1996)
  Claudio Povolo, Proces Guarnieri. Il processo Guarnieri ... (številka: 4, 1996)
  Grafenauerjev zbornik (številka: 4, 1996)
  Trst in dunajski parlament 1861-1882 (številka: 4, 1996)
  Meje revolucije (številka: 4, 1996)
  Glasbena Slovenija od nekdaj do danes--- (številka: 4, 1996)
 46. 1997
   68

  številka: 1 (1997)
  številka: 2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Dr. Janez Bleiweis in njegov čas ... (številka: 1, 1997)
  Slovenski politični katolicizem med obema vojnama (številka: 1, 1997)
  Zaton Evrope v znamenju nasilja: 20. stoletje (številka: 1, 1997)
  Branko Šuštar, Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane. Arhivski zapiski s poti vasi v predmestje 1885-1914 (številka: 1, 1997)
  Skrb Mikloša Küzmiča za dijake (številka: 1, 1997)
  Najstarejši tiski Britanske knjižnice v Londonu in naše dežele (številka: 1, 1997)
  Klub železničarjev Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) v Dravski banovini (številka: 1, 1997)
  Sodobno češko zgodovinopisje (številka: 1, 1997)
  Carski rez v ljubljanski porodnišnici med leti 1900 in 1945 (številka: 1, 1997)
  "Prve demokratične" volitve v novi Jugoslaviji 11. 11. 1945 (številka: 1, 1997)
  Slovenci o Germanih, Slovanih in Romanih pred 120 leti (številka: 1, 1997)
  Milan Ževart - sedemdesetletnik (številka: 1, 1997)
  O vojvodskem stolu in Liburniji ter o metodi in znanstveni korektnosti neke razprave (številka: 1, 1997)
  Slovenci v Clevelandu (številka: 1, 1997)
  France Baraga, Kapiteljski arhiv Novo mesto. Regesti listin in popis gradiva ... (številka: 1, 1997)
  Winston Churchill, Velike bitke druge svetovne vojne ... (številka: 1, 1997)
  O Brižinskih spomenikih in okoli njih ali "To ni več naključje!" (številka: 1, 1997)
  Peter Štih, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem ... (številka: 1, 1997)
  Slovani v Italiji v zgodnjem srednjem veku (številka: 2, 1997)
  Vera Kržišnik-Bukić, Bosanska identiteta. Med preteklostjo in prihodnostjo ... (številka: 2, 1997)
  Prispevek k zgodovini ustanovitve in dejavnosti Kmetijske zbornice v Sloveniji (številka: 2, 1997)
  Mednarodni simpozij "Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru, mestni statut 1376" (številka: 2, 1997)
  Mednarodni simpozij "Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne" (številka: 2, 1997)
  Gozdna veleposest ob likvidaciji agrarne reforme 1933 in problem socialne varnosti njenih nameščencev (številka: 2, 1997)
  Feljton o poletju 1989 (številka: 2, 1997)
  Dr. Gregorij Karbonarij (Oglar, Voglar) de Wiesenegg (1651-1717) - zdravnik in diplomat (številka: 2, 1997)
  Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju (1941-1945) (številka: 2, 1997)
  Pot na Avalon (številka: 2, 1997)
  Dr. Dušan Biber - sedemdesetletnik (številka: 2, 1997)
  Prof. dr. Dragovan Šepić (številka: 2, 1997)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 ... (številka: 2, 1997)
  Predvojna akademska katoliška društva in poznejši čas (številka: 2, 1997)
  Italijanski begunci iz Istre kot subjekt "propagande italijanstva" v Italiji in "nacionalne bonifikacije" v Trstu v letih 1945-1954 (številka: 2, 1997)
  Prof. dr. Tone Ferenc - sedemdesetletnik (številka: 3, 1997)
  Sergij Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci ... (številka: 3, 1997)
  Slovenski zgodovinarji in vprašanje "fojb" (številka: 3, 1997)
  Ipavci (številka: 3, 1997)
  John R. Lampe, Yugoslavia as History: Twice there was a country ... (številka: 3, 1997)
  Marjeta Šašel Kos, The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia. Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije ... (številka: 3, 1997)
  Diplomatične in paleografske opombe k listinam Otona II. o podelitvi loškega ozemlja škofiji v Freisingu (številka: 3, 1997)
  Mednarodna konferenca "Pariška mirovna pogodba, nova jugoslovansko-italijanska meja in priključitev Primorske k Sloveniji" (številka: 3, 1997)
  Andrej Vovko, Nasmejana zgodovina. Popotovanje skozi čas v 189 nasmehih ... (številka: 3, 1997)
  Zsiga Tibor, Muravidéktől Trianonig ... (številka: 3, 1997)
  Stane Granada, Jovo Grobovšek, Bojan Radovič, Peter Simič, Novo mesto. Monografija ... (številka: 3, 1997)
  Bruno Volpi Lisjak, Slovensko pomorsko ribištvo skozi stoletja od Trsta do Timave ... (številka: 3, 1997)
  Annales 6 in 7/'95 (Letnik V.). Anali za istrske in mediteranske študije - Annali di Studi istriani e mediterranei ... (številka: 3, 1997)
  Vasja Klavora, Škabrijel. Soška fronta 1917 ... (številka: 3, 1997)
  Razcep v mednarodnem socializmu v letih 1919-1923 (številka: 3, 1997)
  Osnutek ustave kneževine Slovenije (številka: 3, 1997)
  Idejni, socialnogospodarski in narodnopolitični nazori slovenskega meščanstva v času med svetovnima vojnama (številka: 4, 1997)
  Arheološka razstava "Kapiteljska njiva" (številka: 4, 1997)
  Nekaj drobcev o poznorimskem obdobju v naših krajih (številka: 4, 1997)
  O nevzvišenem gledališču ... (številka: 4, 1997)
  Argo 40/1, 1997, Ljubljana: Narodni muzej, 1997, 190 strani (številka: 4, 1997)
  Marko Tavčar - Egon Pelikan - Nevenka Troha, Korespondenca Virgila Ščeka 1918-1947 ... (številka: 4, 1997)
  Dimež in njegovi (številka: 4, 1997)
  Slovenska propaganda v času nastajanja mirovne pogodbe z Italijo (številka: 4, 1997)
  Balthasar Hacquet, Veneti - Iliri - Slovani ... (številka: 4, 1997)
  Peter Kos, Leksikon antične numizmatike s poudarkom na prostoru jugovzhodnih Alp in Balkana ... (številka: 4, 1997)
  Chiesa e societa nel Goriziano fra guerra e movimento di liberazione - Cerkev in družba na Goriškem ter njih odnos do vojne in osvobodilnih gibanj ... (številka: 4, 1997)
  Ivan Jan, Korenine zla. Ljubljana : samozaložba, 1995, 530 strani (številka: 4, 1997)
  Metliška obrtnonadaljevalna šola (številka: 4, 1997)
  Nekaj dopolnil k biografiji Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 4, 1997)
  Janko Pleterski, Slowenisch oder Deutsch? Nationale Differenzierungsprozesse in Kärnten (1848-1914) ... (številka: 4, 1997)
 47. 1998
   77

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Slovenska politična emigracija v Trstu do leta 1954 (številka: 1, 1998)
  Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ... (številka: 1, 1998)
  Georges Duby - metode, rezultati in pomen preučevanja francoskega plemstva (številka: 1, 1998)
  Dušan Kos, Turnirska knjiga Gašperja Lambergerja, Čas bojevnikov ... (številka: 1, 1998)
  Obvestila o izhajanju Zgodovinskega časopisa (številka: 1, 1998)
  Mile Bjelajac, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935 ... (številka: 1, 1998)
  Dr. Branko Marušič - šestdesetletnik (številka: 1, 1998)
  Mikloš Küzmič med državnim aparatom, cerkveno oblastjo in fevdalno gosposko (številka: 1, 1998)
  Družba sv. Mohorja, Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva v slovenskem kulturnem prostoru (1851-1995) ... (številka: 1, 1998)
  Mednarodni simpozij "Meščanstvo na območju nekdanje habsburške monarhije po letu 1918" (številka: 1, 1998)
  Annales 8 in 9/'96 (Letnik V.), Anali za istrske in mediteranske študije - Annali di Studi istriani e mediterranei ... (številka: 1, 1998)
  Kocbekova misija v Rimu poleti 1944 (številka: 1, 1998)
  Janusz Piekalkiewicz, Prva svetovna vojna ... (številka: 1, 1998)
  Iz zgodovine tiskarskih privilegijev (številka: 1, 1998)
  Kobarid, Kobarid : Kobariški muzej, 1997, 306 strani (številka: 1, 1998)
  Prebivalstvo v slovenskih predelih Napoleonove Ilirije (številka: 1, 1998)
  O nevzvišenem v gledališču, uredili Alenka Bogovič in Barbara Pušić ... (številka: 1, 1998)
  Sive deo - sive deae (številka: 1, 1998)
  Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863-1925, Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma ... (številka: 1, 1998)
  Jugoslovansko monetarno zlato 1939-1951 (številka: 2, 1998)
  Ljubljanska stolna duhovščina in protestantska reformacija do škofa Konrada Glušiča (1571-1578) (številka: 2, 1998)
  France Filipič, Slovenci v Mauthausnu ... (številka: 2, 1998)
  Jože Žontar, Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848 ... (številka: 2, 1998)
  100 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 2, 1998)
  Pouk zgodovine v osnovni in srednji šoli (številka: 2, 1998)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804), Josephinische Landesaufnahme 1764-1787(1804) für Gebiet der Republik, 3. zvezek ... (številka: 2, 1998)
  Tolminski zbornik 1997 ... (številka: 2, 1998)
  Slovenska izseljenska zgodovina kot del slovenske nacionalne zgodovine (številka: 2, 1998)
  Rajko Cibic, Spomini Slovenca v tujski legiji ... (številka: 2, 1998)
  Pošta na slovenskih tleh ... (številka: 2, 1998)
  Olga Janša-Zorn - ob jubileju (številka: 2, 1998)
  Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921. 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 ... (številka: 2, 1998)
  Lepi, grdi, zli (številka: 2, 1998)
  Simpozij "Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori" (številka: 2, 1998)
  Od železne zavese do zelene meje (številka: 2, 1998)
  Paolo Emilio Taviani, I giorni di Trieste, Diario 1953-1954 ... (številka: 3, 1998)
  Poročilo o delu Zgodovinskega društva Ljubljana v obdobju 1996-1998 (številka: 3, 1998)
  Poročilo Zgodovinskega društva za Koroško za obdobje 1995-1998 (številka: 3, 1998)
  Zdenko Čepič, Zamisli o gospodarski ureditvi po drugi svetovni vojni v narodnoosvobodilnem gibanju ... (številka: 3, 1998)
  De te fabula narratur, dr. Ivan Oražen! (številka: 3, 1998)
  Statut Zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 3, 1998)
  Bibliografija prof. dr. Branka Reispa (številka: 3, 1998)
  Obrtni dom v Metliki (številka: 3, 1998)
  Ljubljanski častniški zbor med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno (številka: 3, 1998)
  Emona, vojaški tabor? (številka: 3, 1998)
  Milan Pahor, Jadranska banka, Blesteča in tragična zgodba največjega slovanskega denarnega zavoda v Trstu ... (številka: 3, 1998)
  Sto let ustanovitve Slovenskega šolskega muzeja (številka: 3, 1998)
  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Branka Reispa (številka: 3, 1998)
  Zvonka Zupanič Slavec, Franc Štolfa, Dr. Ivan Oražen (1869-1921) ... (številka: 3, 1998)
  Trideseta nacionalna konvencija Ameriškega združenja za napredek slavističnih študij (številka: 3, 1998)
  Pravilnik o podeljevanju priznanja (nagrade) Klio za raziskovalno delo v zgodovinopisju (številka: 3, 1998)
  Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik, Politična orientacija Nemcev na spodnjem Štajerskem (1861-1914) ... (številka: 3, 1998)
  Od Maribora do Trsta. 1850-1914. Zbornik referatov. Uredila Darko Friš in Franc Rozman ... (številka: 3, 1998)
  Kratek pregled francoskega zgodovinopisja o revoluciji (številka: 3, 1998)
  Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo ... (številka: 3, 1998)
  Je bila Emona nekdanji tabor 15. legije in veteranska kolonija? (številka: 3, 1998)
  Josip Ipavec in njegov čas (številka: 3, 1998)
  Množične smrti na Slovenskem (številka: 3, 1998)
  Branko Reisp, Gradovi dežele Kranjske ... (številka: 4, 1998)
  Mednarodni interdisciplinarni simpozij Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja (številka: 4, 1998)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787, Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebiet der Republik Slowenien, 4. zvezek ... (številka: 4, 1998)
  Titov izziv Informbiroju v analizi CIA (številka: 4, 1998)
  Marjan Drnovšek, Usodna privlačnost Amerike, Pričevanja izseljencev o prvih stikih z novim svetom ... (številka: 4, 1998)
  "To ie moia uola" (številka: 4, 1998)
  Razvoj pravne ureditve prenehanja delovnega razmerja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes (številka: 4, 1998)
  Šolanje, vzgoja in izobrazba duhovnikov ljubljanske škofije pred tridentinskim koncilom (številka: 4, 1998)
  Razvoj diabetologije v slovenjegraški bolnišnici med leti 1925 in 1960 (številka: 4, 1998)
  Vera Hutař, Žrtvovana (Zamolčana resnica o Leopoldini Mekina) ... (številka: 4, 1998)
  Simpozij "Narodna vlada, Država SHS in slovenske zamisli o prihodnosti pred letom 1918 in po njem" (številka: 4, 1998)
  Ivan Žabota - Slovenec in Slovak, umetnik in bohem (številka: 4, 1998)
  Jure Sinobad, Dežela, Kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine ... (številka: 4, 1998)
  Dubrovniške šole v srednjem veku (številka: 4, 1998)
  Marko Waltritsch, Slovenske zadružne banke ... (številka: 4, 1998)
 48. 1999
   66

  številka: 1 (1999)
  številka: 2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Pevska društva v Mariboru 1918-1941 (številka: 1, 1999)
  Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor (številka: 1, 1999)
  Gestrinov zbornik (številka: 1, 1999)
  Pisma Wencla Šolarja O. S. B. iz Amerike (1895-1911) (številka: 1, 1999)
  Dr. Jaromir Beran - devetdesetletnik (številka: 1, 1999)
  Nekaj pomislekov glede tez o starejšem slovenskem izseljenstvu (številka: 1, 1999)
  Prof. dr. Ferdo Gestrin (številka: 1, 1999)
  Mirjana Kontestabile Rovis, Virgilij Šček. Poslanec v rimskem parlamentu. Popis fonda (številka: 1, 1999)
  Ferdo Gestrin (številka: 1, 1999)
  Oderuštvo na Slovenskem v drugi polovici 19.stoletja (številka: 1, 1999)
  Jacques Le Goff, Intelektualci v srednjem veku (številka: 1, 1999)
  Ob sedemdesetletnici Eme Umek (številka: 1, 1999)
  Françoise Zonabend, Dolgi spomin (številka: 1, 1999)
  Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu (številka: 1, 1999)
  Slovenci in država SHS leta 1918 (številka: 1, 1999)
  Značaj in usoda. Zbrana dela Angele Vode. II. knjiga (številka: 2, 1999)
  Shod na gori Oljki (številka: 2, 1999)
  Pismo Slovenca v tujski legiji (številka: 2, 1999)
  Lipej Kolenik: Mali ljudje na veliki poti (številka: 2, 1999)
  Izbrane listine Zgodovinskega arhiva v Ljubljani (1320-1782). Izbor, transkripcija, povzetki, komentarji: Božo Otorepec in Dragan Matić. Ljubljana 1998 (Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana ; 19) (številka: 2, 1999)
  Nekaj slovenskih karikatur in nekaj gradiva o cenzuri 1869-1941 (številka: 2, 1999)
  Miha Kosi: Potujoči srednji vek, Ceste, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem . (številka: 2, 1999)
  Pomenska struktura izraza poklic do 2. svetovne vojne (številka: 2, 1999)
  Posvet o življenju in delu Angele Vode (1892-1985) (številka: 2, 1999)
  Milica, Kacin-Wohinz, Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu - Discorsi parlamentari degli on. Lavrenčič, podgornik e Stanger. (številka: 2, 1999)
  Spol in upor. Zbrana dela Angele Vode. I. knjiga. (številka: 2, 1999)
  Med birokracijo in ideologijo (številka: 2, 1999)
  Publicistična dejavnost Zgodovinskega arhiva v Ljubljani v jubilejnem letu 1998 (številka: 2, 1999)
  Samo Pahor - šestdesetletnik (številka: 2, 1999)
  Feliks J. Bister - šestdesetletnik (številka: 2, 1999)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Južni Ameriki do leta 1918 (številka: 2, 1999)
  "Past does not simply pass" (številka: 2, 1999)
  Zadnji slovenski avstrijakant (številka: 2, 1999)
  Akademik prof.dddr. Jože Maček - sedemdesetletnik (številka: 3, 1999)
  Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 13-14, Ljubljana, 1998. 395 strani (številka: 3, 1999)
  Nekaj opazk o Šušteršičevi politiki pred in med prvo svetovno vojno (številka: 3, 1999)
  Kostel do konca 15. stoletja (številka: 3, 1999)
  Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes (številka: 3, 1999)
  Bojan Godeša, Ervin Dolenc,Izgubljeni spomin na Antona Korošca (številka: 3, 1999)
  Slavica Pavlič - sedemdesetletnica (številka: 3, 1999)
  Josip Agneletto - slovenski kulturnik in politik v Istri in Trstu (številka: 3, 1999)
  "Vprašanje svobode vere je vprašanje osvoboditve cerkve od Vatikana" (številka: 3, 1999)
  "Zrno do zrna pogača, kamen do kamna, palača!" (številka: 3, 1999)
  "Slovensko znanstveno središče na Dunaju" (številka: 3, 1999)
  Stoletnica rojstva dr. Iva Juvančiča (številka: 4, 1999)
  Vilfanov zbornik: pravo - zgodovina - narod (številka: 4, 1999)
  Dopisovanje med Henrikom Tumo in Valentinom Pittonijem (številka: 4, 1999)
  100 let avtomobilizma na Slovenskem 1898-1998 (številka: 4, 1999)
  István Vida, Egy petesházi tüzér visszaemlékezése a II. világháborúra 1941-1945 (številka: 4, 1999)
  Dr. Vlado Valenčič (številka: 4, 1999)
  Igor Grdina: Od brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. (številka: 4, 1999)
  Janez Puh - Johan Puch, človek, izumitelj, tovarnar, vizionar (številka: 4, 1999)
  O Hacquetovem značaju (številka: 4, 1999)
  Slovenska kronika XX. stoletja. Knjiga 1 1900-1941. Ljubljana: Nova revija, 1995, 457 strani (številka: 4, 1999)
  Pregled raziskovanj zgodovine vakuumske tehnike (številka: 4, 1999)
  Mednarodna znanstvena konferenca " Čast: identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stoletje) (številka: 4, 1999)
  Gosarjeva ekonomska misel (številka: 4, 1999)
  Bibliografija dr. Vlada Valenčiča (številka: 4, 1999)
  Boj projugoslovanskega tabora na področju slovenskega šolstva v Trstu (1945-1948) (številka: 4, 1999)
  31. nacionalna konvencija Ameriškega združenja za napredek slavističnih študij (številka: 4, 1999)
  K zgodovini slovenskih naselbin v Kaliforniji (številka: 4, 1999)
  Simoničev zbornik: Gradivo s simpozija v Ivanjkovcih. ur. Jože Lipnik, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 1999, 116 strani. (številka: 4, 1999)
 49. 2000
   49

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  Vzpon Turjaških v srednjem veku (številka: 1, 2000)
  Gospodarsko stanje v Beneški Istri 17. in 18. stoletja (številka: 1, 2000)
  Slovenska Istra v boju za svobodo (številka: 1, 2000)
  Kako je z vozovnico Andreja Pleterskega? (številka: 1, 2000)
  Ob prvi obletnici Društva učiteljev zgodovine Slovenije (številka: 1, 2000)
  Slovenci na Primorskem med političnimi izbirami (1848-1918) (številka: 1, 2000)
  Glavno mesto kot simbol nacionalne države v vzhodni in srednji Evropi (številka: 1, 2000)
  Vozi me vlak v daljave (številka: 1, 2000)
  Dr. Ana Benedetič (številka: 1, 2000)
  Novo urejanje socialnega skrbstva v Sloveniji (številka: 1, 2000)
  Igor Škamperle, Magična renesansa (številka: 1, 2000)
  Jubilejni 30. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci - Mogersdorf, 4.- 7. julij 2000 (številka: 1, 2000)
  Dr. Anton Muznik, Clima Goritiense = Goriško podnebje. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, 2000. 414 strani (številka: 1, 2000)
  Daniela Juričić-Čargo, Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573) (številka: 1, 2000)
  Etik Hister in njegova Kozmografija (številka: 1, 2000)
  Zora Torkar, Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamniku gliha nič ni.Najpomembnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja (številka: 2, 2000)
  Vzroki in posledice izseljevanja iz slovenske Istre po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2000)
  Peter Štih, Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza. Študija o dveh listinah cesarja Otona III. iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johanesa in furlanskega grofa Werihena (DD.O.III. 402 in 412) (številka: 2, 2000)
  Stari krajepisi Istre (številka: 2, 2000)
  Nacionalne in politične razmere v Kanalski dolini pred in med prvo svetovno vojno. Primer Ukev (številka: 2, 2000)
  Slovenci v osemdesetih letih (številka: 2, 2000)
  Lavo Čermelj in njegova knjiga o škofu Santinu (številka: 2, 2000)
  Milici Kacin Wohinz ob njeni sedemdesetletnici (številka: 2, 2000)
  Pričevanje dveh pisem o Antonu Aškercu (številka: 2, 2000)
  Slovenski književniki in 1. svetovna vojna (številka: 2, 2000)
  Ob pomislekih glede tez o starejšem slovenskem izseljenstvu (številka: 2, 2000)
  350-letnica praznovanja Vestfalskega miru (številka: 2, 2000)
  Poročila antičnih zgodovinopiscev o "bitki v Teutoburškem gozdu" (clades Variana) (številka: 3, 2000)
  Poročilo o delu Zveze zgodovinskih društev Slovenije v letih 1998-2000 (številka: 3, 2000)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebiet der Republik Slowenien. 5. zvezek (številka: 3, 2000)
  Poročila lokalnih društev (številka: 3, 2000)
  Nastanek in razvoj slovenskih meščanskih naselij - naslednikov protiturškega tabora (številka: 3, 2000)
  Pokrajinska uprava za Slovenijo (številka: 3, 2000)
  30. zborovanje slovenskih zgodovinarjev (številka: 3, 2000)
  Poročilo o delu nadzornega odbora ZZDS za poslovni leti 1999-2000 (številka: 3, 2000)
  Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenemi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado in San Franciscu, Kalifornija (številka: 3, 2000)
  Sodelovanje slovaških in slovenskih študentov v organizaciji Pax Romana (številka: 3, 2000)
  Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovnima vojnama (številka: 4, 2000)
  A Mura és a trianoni békeszerzodés/Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba (številka: 4, 2000)
  Logika zgodovine (številka: 4, 2000)
  Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927-1929. Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjanje parlamentarizma (številka: 4, 2000)
  32. letna konvencija Ameriškega združenja za napredek slavističnih študij (številka: 4, 2000)
  Karikature v letih prve svetovne vojne (številka: 4, 2000)
  Zapis ob stoti obletnici rojstva slovaškega zgodovinarja Daniela Rapanta (1897-1997) (številka: 4, 2000)
  Listine oglejskega patriarha Pilgrima I. za samostan v Stični (številka: 4, 2000)
 50. 2001
   46

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3/4 (2001)
  80 letnica akademika Vasilija Melika (številka: 1, 2001)
  "Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem" (številka: 1, 2001)
  Bibliografija prof. dr. Vasilija Melika v letih 1981-2001 (številka: 1, 2001)
  Kostel med poskusi naselitve uskokov sredi 16. stoletja (številka: 1, 2001)
  Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo (številka: 1, 2001)
  Laibacher Wochenblatt - ljubljanski tednik za korist in zabavo (1804-1810 in 1814-1818) (številka: 1, 2001)
  Učni načrti za srednjeveško zgodovino v Veliki Britaniji (številka: 1, 2001)
  Iz zgodovine Celja 1918-1941 (številka: 1, 2001)
  Učni načrti za srednjeveško zgodovino v Franciji (številka: 1, 2001)
  Janez Cvirn, Andrej Studen, "Ko vihar dirjajo hlaponi". K socialni in kulturni zgodovini železnice v 19. stoletju (številka: 1, 2001)
  Knezonadškof Frančišek Borgia Sedej in primorski Slovenci po prvi svetovni vojni (številka: 1, 2001)
  Sir William Petty (1623-1687) in baron Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) (številka: 1, 2001)
  Helena Hauptman, Od Verneka do Oble Gorice. Gradovi in graščine v občini Litija (številka: 1, 2001)
  Govor predsednika Zveze zgodovinskih društev Slovenije doc. dr. Jurija Perovška na svečanosti ob 80. letnici akademika prof. dr. Vasilija Melika 9. januarja 2001 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (številka: 1, 2001)
  Poznosrednjeveška finančna dokumentacija in knjigovodstvo zemljiških gospostev in uradov v osrednjeslovenskih deželah (številka: 2, 2001)
  Socialna zgodovina medicine (številka: 2, 2001)
  Venancij Fortunat in shizma Treh poglavij (številka: 2, 2001)
  Prizadevanja banskega sveta Dravske banovine za udejanjenje banovinske samouprave in decentralizacije uprave ter za razširitev svojih pristojnosti leta 1933 (številka: 2, 2001)
  Didaktično-metodična struktura sodobnih učnih načrtov za srednješolsko zgodovino v Sloveniji, Franciji, Veliki Britaniji in mednarodnih šolah (številka: 2, 2001)
  Mednarodna znanstvena konferenca ob deseti obletnici samostojnosti Republike Slovenije (številka: 2, 2001)
  Deseta poletna šola za razvoj visokošolskega poučevanja (številka: 2, 2001)
  Primer čarovništva v župniji sv. Benedikta v Kančevcih iz leta 1651 (številka: 2, 2001)
  Dr. Štefan Trojar - sedemdesetletnik (številka: 2, 2001)
  Prof. dr. Andrej Moritsch (1936-2001) (številka: 3/4, 2001)
  Usoda sodobnih romunskih zgodovinskih mitov. Bodo preživeli? (številka: 3/4, 2001)
  Narodnopolitična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma (številka: 3/4, 2001)
  Mjesto Branimirove Hrvatske u suvremenom svjetskom poretku (številka: 3/4, 2001)
  Prof. dr. France Dolinar - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2001)
  Grofje Andeško-Meranski. Prispevek k zgodovini Evrope v visokem srednjem veku (številka: 3/4, 2001)
  Jože Dular (1915-2000) (številka: 3/4, 2001)
  Christine de Pizan, Knjiga o mestu dam (številka: 3/4, 2001)
  Nikolaj III. - najvidnejši predstavnik gornjelendavskih Szécsijev v 14. stoletju (številka: 3/4, 2001)
  Prof. dr. Franc Rozman - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2001)
  31. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Modinci) (številka: 3/4, 2001)
  Jugoslovansko-italijanski odnosi v luči dubrovniškega srečanja zunanjih ministrov 1973 (številka: 3/4, 2001)
  Rodbina v luči srednjeveških listin (številka: 3/4, 2001)
  Borut Brumen, Sv. Peter in njegovi časi (številka: 3/4, 2001)
  Podoba ženske pri Paolu Santoninu (številka: 3/4, 2001)
  Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo k zboru volilnih knezov v Regensburgu leta 1575 (številka: 3/4, 2001)
  Zvonka Zupanič Slavec, Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem (številka: 3/4, 2001)
  Reformacija v oglejskem patriarhatu (številka: 3/4, 2001)
  Obnovitev okrajnih glavarstev na Kranjskem (1867) (številka: 3/4, 2001)
  Milko Mikola, Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952 (številka: 3/4, 2001)
 51. 2002
   35

  številka: 1/2 (2002)
  številka: 3/4 (2002)
  Paolo Naldini: Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis - ljudsko Koper (številka: 1/2, 2002)
  Mednarodna znanstvena konferenca "Vojska in vojaški faktor v državah in družbi jugovzhodne Evrope od 18. do 20. stoletja" (številka: 1/2, 2002)
  "Prijazne, pobožne, skromne, čednostne in plemenite" (številka: 1/2, 2002)
  33. letna konvencija Ameriškega združenja za napredek slavističnih študij (številka: 1/2, 2002)
  Slovenska kulturnopolitična razhajanja med kulturno ustvarjalnostjo in politično akcijo 1980-1987 (številka: 1/2, 2002)
  Pavle Čelik, Slovenski orožniki : 1918-1941 (številka: 1/2, 2002)
  Božo Repe, Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije (številka: 1/2, 2002)
  Slavenski Jug ! leta 1848 in Slovenci (številka: 1/2, 2002)
  Jako stara vas na Goriškem je Solkan (številka: 1/2, 2002)
  Poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu v avstrijskem leksikonu (številka: 1/2, 2002)
  Dve novi notici za najstarejšo zgodovino Ljubljane (številka: 1/2, 2002)
  Mednarodni znanstveni simpozij Bolgarija na poti v EU. Uspehi in neuspehi (številka: 1/2, 2002)
  --- quae terram nostram et Regnum Hungariae dividit --- (številka: 1/2, 2002)
  Prof. Janez Kramar (1911-2002) (številka: 1/2, 2002)
  Sovjetsko-jugoslovanski odnosi v luči madžarskih dogodkov leta 1956 (številka: 1/2, 2002)
  Fragmenti srednjeveških rokopisov v javnih zbirkah v Sloveniji (številka: 1/2, 2002)
  Marija Kacin, Žiga Zois in italijanska kultura (številka: 1/2, 2002)
  Igor Grdina, Ipavci (številka: 1/2, 2002)
  Jerca Vodušek Starič: Slovenski špijoni in SOE 1938-1942 (številka: 3/4, 2002)
  Zvonka Zupanič Slavec, Družinska povezanost grofov Celjskih (številka: 3/4, 2002)
  Seznam "deželnih sovražnikov" iz okoli 1440 ali podoba fajde iz prve roke (številka: 3/4, 2002)
  Kritika knjige Jerce Vodušek Starič "Slovenski špijoni in SOE, 1938-1942" (številka: 3/4, 2002)
  Prednosti individualnih konzultacij - drugačen način dela s študenti (številka: 3/4, 2002)
  Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929 (številka: 3/4, 2002)
  Marjan Dolgan, Kriza revije "Dom in svet" leta 1937 (številka: 3/4, 2002)
  Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921 (številka: 3/4, 2002)
  Italijanska narodnostna skupnost v Sloveniji med letoma 1954 in 1990 (številka: 3/4, 2002)
  Škrat, Rogač in Brus (številka: 3/4, 2002)
  Grb in mit (številka: 3/4, 2002)
  Mobilnost Slovencev in regionalizem (številka: 3/4, 2002)
  Zahodno slovensko ozemlje (številka: 3/4, 2002)
  Metodična struktura sodobnih srednješolskih učbenikov za zgodovino (številka: 3/4, 2002)
  Egon Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom. Primorski krščanski socialci med Vatikanom, fašistično Italijo in slovensko katoliško desnico - zgodovinsko ozadje romana Kaplan Martin Čedermac (številka: 3/4, 2002)
 52. 2003
   50

  številka: 1/2 (2003)
  številka: 3/4 (2003)
  Nacija i nacionalni identitet (številka: 1/2, 2003)
  Bibliografija prof. dr. Janka Pleterskega (številka: 1/2, 2003)
  Stališča socialne demokracije do vojnega vprašanja pred letom 1914 (številka: 1/2, 2003)
  Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem (številka: 1/2, 2003)
  Metod M. Milač, Resistence !, imprisonment & forced labor (številka: 1/2, 2003)
  Janez Kramar, Izola 1945-1991 ... (številka: 1/2, 2003)
  O razvoju goriških deželnih stanov do konca 16. stoletja (številka: 1/2, 2003)
  Slovenski šah ... (številka: 1/2, 2003)
  Zvonka Zupanič Slavec, Iz rok v roke, iz roda v rod ... (številka: 1/2, 2003)
  Drugi izdaji Grdinovih Ipavcev na rob (številka: 1/2, 2003)
  Stanje in perspektive začetnega izobraževanja učiteljev zgodovine (številka: 1/2, 2003)
  Zaslužni prof. dr. Marjan Britovšek - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2003)
  Katoliška cerkev in oblast v osemdesetih letih (številka: 1/2, 2003)
  Prekmurska zavest in slovenstvo (številka: 1/2, 2003)
  Querschnitte: deutsch-slovenische Kultur und Geschichte im gemeinsammen Raum ... (številka: 1/2, 2003)
  Dragan Matić, Nemci v Ljubljani 1861-1918 ... (številka: 1/2, 2003)
  Slovenska osamosvojitev 1991: pričevanja in analize ... (številka: 1/2, 2003)
  Akademik Janko Pleterski - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2003)
  Prispevek h kulturni zgodovini Marbora med obema vojnama (številka: 1/2, 2003)
  Vprašanje regij v naši preteklosti (številka: 1/2, 2003)
  Slovenska država med centralizmom in regionalizmom (številka: 1/2, 2003)
  Aleksander Panjek. Terra di confine. Agricolture e traffici tra le Alpi e l'Adriatico: la contea di Gorizia nel Seicento ... (številka: 1/2, 2003)
  Neuspeh jugoslovansko-italijanskih diplomatskih pogajanj v letu 1973 (številka: 1/2, 2003)
  Prof. dr. Janko Prunk - šestdesetletnik (številka: 1/2, 2003)
  Miha Tišler, Prispevki kemije k evropski kulturi in civilizaciji ... (številka: 1/2, 2003)
  "Če ne greš volit, pomagaš nasprotniku do zmage!" (številka: 1/2, 2003)
  Koroško-kranjski odnosi in slovenstvo (številka: 1/2, 2003)
  K vprašanju izvora Balthasarja Hacqueta (številka: 3/4, 2003)
  Žumberak kot pozabljena regija (številka: 3/4, 2003)
  Zgodovina na maturi (številka: 3/4, 2003)
  Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku ... (številka: 3/4, 2003)
  Darja Šterbenc Erker, Quid lacrimis ... (številka: 3/4, 2003)
  Ob osemdesetletnici Nobelove nagrade za kemijo Frideriku Preglu (številka: 3/4, 2003)
  Od skokov k poletom (številka: 3/4, 2003)
  Fiziki Erbergi (številka: 3/4, 2003)
  Posavje v letih 1989-1991: spominski zbornik ... (številka: 3/4, 2003)
  Začetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije do konca 11. stoletja (številka: 3/4, 2003)
  Kontinuitete in spremembe. Aktualni trendi v zgodovinopisju Jugovzhodne Evrope (številka: 3/4, 2003)
  Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXV. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002. 408 strani. (Šolska kronika; 1 in 2) (številka: 3/4, 2003)
  Poročilo nadzornega odbora ZZDS za poslovni leti 2001 in 2002 (številka: 3/4, 2003)
  Žandarji ali roparji? (številka: 3/4, 2003)
  Latinska praksa v provinci (številka: 3/4, 2003)
  Mestna hranilnica v Mariboru v dvajsetih letih 20. stoletja - predmet sporov občinske politike (številka: 3/4, 2003)
  Prof. dr. Walter Lukan - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2003)
  Poročilo o delu Zveze zgodovinskih društev Slovenije za obdobje 2000-2002 (številka: 3/4, 2003)
  Od deželana do državljana (številka: 3/4, 2003)
  Prof. dr. Jože Kastelic (1913-2003) (številka: 3/4, 2003)
  Andrej Komac (1970-2003) (številka: 3/4, 2003)
 53. 2004
   47

  številka: 1/2 (2004)
  številka: 3/4 (2004)
  Je stal pranger tudi pri gornjelendavski župnijski cerkvi? (številka: 1/2, 2004)
  Ambivalentnost kolektivnega spomina v Centralni Evropi (številka: 1/2, 2004)
  Darja Mihelič, Piranska notarska knjiga (1289-1293), Tretji zvezek. Ljubljana:ZRC SAZU 2002. 258 strani. (Thesaurus memoriale, Fontes; 1) (številka: 1/2, 2004)
  Muzej kot vir za poučevanje zgodovine (številka: 1/2, 2004)
  Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Ur. Sandi Sitar. Ljubljana: Slovenska matica, 2002. 322 strani. (Zvezek; 15-16) (številka: 1/2, 2004)
  Tito u novom srpskom pokretu sećanja (številka: 1/2, 2004)
  Občinske volitve v Dravski banovini 15. oktobra 1933 in nekdanja Slovenska ljudska stranka (številka: 1/2, 2004)
  Na poti k zgodovini onstran koncepcije družbe (številka: 1/2, 2004)
  General Maister. Zbornik referatov s simpozija. Ur. Bruno Hartman, Miha Pauko. Maribor: Univerza, Društvo general Maister, 2002. 86 strani (številka: 1/2, 2004)
  Zbornik ob sedemdesetletnici dr. Jožeta Žontarja. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2002. 304 strani. (Arhivi, let. XXV; 1) (številka: 1/2, 2004)
  Zavarovalništvo v Sloveniji med drugo svetovno vojno (številka: 1/2, 2004)
  Prof. dr. Tone Ferenc (1927-2003) (številka: 1/2, 2004)
  Božo Repe, Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi iz obdobja socializma. Ljubljana: Založba Sophia, 2003. 330 strani (številka: 1/2, 2004)
  Igorja Grdine Poti v zgodovino, Založba ZRC, Ljubljana 2004, 120 str. (številka: 1/2, 2004)
  Še o zavezniških misijah ali kako in zakaj je moral umreti britanski major Cahusac (številka: 1/2, 2004)
  Janez Stanovnik, Aleš Stanovnik in njegov čas. Ljubljana: Zveza združenj borcev in udeležencev NOB, 2003. 159 strani (številka: 1/2, 2004)
  Slovenska kronika XIX. stoletja. 1800-1860. Ur. Janez Cvirn. Ljubljana: Nova revija 2001. 473 strani (številka: 1/2, 2004)
  Prof. dr. Jadran Ferluga (številka: 1/2, 2004)
  Tisova Slovaška - "priljubljeni sen slovenskega klerofašizma"? (številka: 1/2, 2004)
  Značilnosti in primerjava zunanjih srednješolskih izpitov iz predmeta zgodovine v Republiki Sloveniji, Franciji, Veliki Britaniji in mednarodnih šolah (številka: 1/2, 2004)
  O pojmovanjih znanja v gimnazijskem učnem načrtu in zgodovini na maturi (številka: 1/2, 2004)
  Zbornik Janka Pleterskega. Ur. Oto Luthar, Jurij Perovšek. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 666 strani (številka: 1/2, 2004)
  Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. Josephinische Landesaufnahme 1763-1787 für das Gebeit des Republik Slowenien. 7. zvezek. Ur. Vincenc Rajšp,Ljubljana: ZRC SAZU, Arhiv Republike Slovenije, 2001. 131 str. (številka: 1/2, 2004)
  Alešovčev Brencelj (številka: 1/2, 2004)
  Ljudmila Bezlaj Krevel, Prvo leto delovanja Poštnega in brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Ljubljani: katalog k razstavi ob 85-letnici ustanovitve slovenske poštne uprave. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, Pošta Slovenije 2003. 80 strani (številka: 1/2, 2004)
  Zgodovinopisje na Slovenskem in njegov odnos do plemstva (številka: 3/4, 2004)
  Kostel med zadnjimi turškimi vpadi in Zrinjsko-Frankopansko zaroto (številka: 3/4, 2004)
  Mednarodni znanstveni simpozij ob 1700-letnici smrti sv. Viktorina Ptujskega, zbornik razprav ... (številka: 3/4, 2004)
  Stjepan Radić in republikansko gibanje v Sloveniji (številka: 3/4, 2004)
  Andrej Pančur, V pričakovanju stabilnega denarnega sistema ... (številka: 3/4, 2004)
  Žensko prebivalstvo v Trstu leta 1775: nekaj socialno-demografskih in gospodarskih vidikov ter metodoloških vprašanj (številka: 3/4, 2004)
  Glose k novi monografiji o Karantaniji (številka: 3/4, 2004)
  Mednarodna znanstvena konferenca: Zločini brez žrtev (številka: 3/4, 2004)
  Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku ... (številka: 3/4, 2004)
  Pavle Rant, "To sem bil" : prispevki k zgodovini slovenske politične emigracije ... (številka: 3/4, 2004)
  Nacionalno samoodređenje Hrvata i Srba putem jezika u trojednoj Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, 1835. - 1848.g. (številka: 3/4, 2004)
  Igor Grdina, Slovenci med tradicijo in perspektivo, politični mozaik 1860-1918 ... (številka: 3/4, 2004)
  Inkunabule novomeškega frančiškanškega samostana (številka: 3/4, 2004)
  Manjšine - spomini na začetke Evrope (številka: 3/4, 2004)
  Staat-Land-Nation-Region, Gesellschaftliches Bewußtsein in den österreichischen Ländern Kärnten, Krain, Steiermark und Küstenland 1740 bis 1918 ... (številka: 3/4, 2004)
  Janez Vetrinjski in njegovo poznavanje Kranjske v Knjigi resničnih zgodb (Liber certarum historiarum) (številka: 3/4, 2004)
  Prof. dr. Dennison Rusinow (1930-2004) (številka: 3/4, 2004)
  Nekaj misli o moji knjigi "Država Karantancev" (Ljubljana, 2002) ob njeni predstavitvi v Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju, dne 14. junija 2003 (številka: 3/4, 2004)
  O nastanku in namenu avstrijsko-slovenske komisije zgodovinarjev (2001-2004) (številka: 3/4, 2004)
  Slovensko šolstvo na Kozjanskem med 2. svetovno vojno (številka: 3/4, 2004)
 54. 2005
   39

  številka: 1/2 (2005)
  številka: 3/4 (2005)
  32. zborovanje slovenskih zgodovinarjev in zgodovinark (številka: 1/2, 2005)
  Zgodovinski in literarni pomen rokopisa z "Brižinskimi spomeniki" (številka: 1/2, 2005)
  Mitološke razsežnosti bloškega smučanja in konstrukt stereotipa o smučanju kot slovenskem nacionalnem športu (številka: 1/2, 2005)
  Dejavnost slovenskega Penkluba pred drugo svetovno vojno (številka: 1/2, 2005)
  Darko Darovec, Davki nam pijejo kri, Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike ... (številka: 1/2, 2005)
  Nagovor ob podelitvi nagrade Klio na 32. zborovanju slovenskih zgodovinarjev (številka: 1/2, 2005)
  Revizija kronologije cerkvenih dostojanstvenikov na Primorskem (številka: 1/2, 2005)
  Slovenski nacionalni interes v gospodarstvu do druge svetovne vojne (številka: 1/2, 2005)
  Janez Toplišek, Rodoslovje : kot znanost in hobi ... (številka: 1/2, 2005)
  Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani (številka: 1/2, 2005)
  Slovenska ljudska stranka v vladi Antona Korošca - ratifikacija Nettunskih konvencij (številka: 1/2, 2005)
  Slovenski študentje na baselski univerzi v 16. stoletju (številka: 1/2, 2005)
  Slovaški politični tisk o Slovencih med obema vojnama (številka: 1/2, 2005)
  "... hab ich teutsch und windisch gelernnet ..." (številka: 1/2, 2005)
  Obvezna pedagoška praksa za študente 4. letnika zgodovine pedagoške smeri (številka: 1/2, 2005)
  Vasja Klavora, Predel 1809, Avstrijsko-francoski vojni spopadi na slovenskem narodnostnem ozemlju ... (številka: 1/2, 2005)
  "Človek ni reven zato, ker ničesar nima, temveč zato, ker ne dela" (številka: 1/2, 2005)
  Dušan Kos, O melanholiji, karierizmu, nasilju in žrtvah : tržaška afera Gallenberg 1740 ... (številka: 1/2, 2005)
  Mednarodni znanstveni sestanek "Primorska od kapitulacije Italije 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954" (številka: 1/2, 2005)
  Régine Pernoud, Nehajmo že s tem srednjim vekom ... (številka: 1/2, 2005)
  Ljudmila Bezlaj Krevel, Pošta, telegraf in telefon 1918-1950, Organizacija poštno-telegrafsko-telefonske dejavnosti v Sloveniji ... (številka: 1/2, 2005)
  Metodična struktura izpitnih priročnikov za zgodovino v Sloveniji, Franciji in Veliki Britaniji (številka: 1/2, 2005)
  Katarina, dominikanec in kartuzijan (številka: 3/4, 2005)
  Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? (številka: 3/4, 2005)
  Slovenci in jugoslovanska skupnost 1918-1941 (številka: 3/4, 2005)
  Robert Lopez (številka: 3/4, 2005)
  Politične in zgodovinske tradicije v Srednji Evropi in na Balkanu (številka: 3/4, 2005)
  Azijski barbar (številka: 3/4, 2005)
  Prof. dr. Mirko Stiplovšek - sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2005)
  Angela Vode, Skriti spomin ... (številka: 3/4, 2005)
  Slepo črevo Kranjske (številka: 3/4, 2005)
  Metka Gombač, Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst 1944-1947, Organizacijska shema ljudske oblasti ... (številka: 3/4, 2005)
  Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine: 1717, september 18., Dunaj ... (številka: 3/4, 2005)
  Hrvaška Stranka prava in njen odnos do Slovencev v devetdesetih letih 19. stoletja (številka: 3/4, 2005)
  Dr. France Kresal - sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2005)
  Boj za sveti zakon (številka: 3/4, 2005)
  O slovensko-italijanski zgodovinsko-kulturni komisiji in njenem poročilu (številka: 3/4, 2005)
 55. 2006
   36

  številka: 1/2 (2006)
  številka: 3/4 (2006)
  Srpska politička desnica i srpsko nacionalno pitanje u Trojednici krajem XIX. veka (številka: 1/2, 2006)
  Sebastian Ritchie, Our man in Yugoslavia: the story of a secret service operative ... (številka: 1/2, 2006)
  Slovenska socialna demokracija v Trstu 1889-1900 (številka: 1/2, 2006)
  Kompetence učitelja začetnika zgodovine v Veliki Britaniji, Franciji in Sloveniji (številka: 1/2, 2006)
  Terezija Traven (številka: 1/2, 2006)
  Status Celjskih grofova kao kneževa Svetog Rimskog carstva (številka: 1/2, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Ignacija Vojeta: 1986-2006 (številka: 1/2, 2006)
  Podoba ženske v letu 1918 skozi prizmo političnih člankov (številka: 1/2, 2006)
  Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije: 1. zvezek: urbarji v zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev ... (številka: 1/2, 2006)
  Ignacij Voje, Slovenica - balcanica: zgodovinske študije ... (številka: 1/2, 2006)
  Vojaški sistemi v prvi križarski vojni (številka: 1/2, 2006)
  Čehi v zalivu (številka: 1/2, 2006)
  Atentati v Bolgariji, Romuniji in Albaniji med obema vojnama in odmevi nanje v Slovencu in Jutru (številka: 1/2, 2006)
  Razvoj slovenskega kemijskega izrazja (številka: 1/2, 2006)
  Dušan Kos, Vitez in grad: vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja ... (številka: 1/2, 2006)
  Prof. dr. Ignacij Voje (številka: 1/2, 2006)
  Marta Verginella, Suha pašta, pesek in bombe: vojni dnevnik Bruna Trampuža ... (številka: 1/2, 2006)
  Centralne funkcije škofijskega mesta v srednjem veku (številka: 3/4, 2006)
  Dr. Dušan Biber - osemdesetletnik (številka: 3/4, 2006)
  Gospodarstvo Kočevske v prvem desetletju po 2. svetovni vojni (številka: 3/4, 2006)
  Jurij Perovšek, Na poti v moderno: poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja ... (številka: 3/4, 2006)
  Iz Lesc v Ljubljano po francosko (številka: 3/4, 2006)
  Martin Tourski in njegovi stiki s Panonijo (številka: 3/4, 2006)
  Dr. Anka Vidovič-Miklavčič - sedemdesetletnica (številka: 3/4, 2006)
  Ustna zgodovina v osnovni šoli (številka: 3/4, 2006)
  Boj za sveti zakon (številka: 3/4, 2006)
  Prof. dr. Peter Vodopivec - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2006)
  Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn: ljubljanski kazenski sodni red ... (številka: 3/4, 2006)
  Avtonomistična ideja v Slovenski ljudski stranki v letih 1923-1929 in vprašanje dekoncentracije upravne oblasti v času vlade Antona Korošca (številka: 3/4, 2006)
  Milko Mikola, Zgodovina celjske industrije ... (številka: 3/4, 2006)
  Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa ... (številka: 3/4, 2006)
  Prepletanje individualnega in kolektivnega spomina v zgodovinopisju (številka: 3/4, 2006)
  Ob tridesetletnici Osimskih sporazumov (številka: 3/4, 2006)
  Kostel pod zadnjimi Langenmantli (številka: 3/4, 2006)
 56. 2007
   32

  številka: 1/2 (2007)
  številka: 3/4 (2007)
  Balkanizem in postkolonializem (številka: 1/2, 2007)
  Darja Mihelič, Piranska notarska knjiga (1298-1317), Četrti zvezek (številka: 1/2, 2007)
  Marko Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne: slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja (številka: 1/2, 2007)
  Prof. dr. Milan Ževart (1927-2006) (številka: 1/2, 2007)
  Pogoji za sobivanje kristjanov in judov ter njihova vprašljivost zaradi prisilnih spreobrnitev in izgonov v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku (številka: 1/2, 2007)
  "Najbolj po časopisni poti do živega se pride zmoti" (številka: 1/2, 2007)
  Propagandni in politično-propagandni napisi ter grafiti na Primorskem v letih pred, med in po drugi svetovni vojni (številka: 1/2, 2007)
  Mateja Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem: (vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953) (številka: 1/2, 2007)
  Balkanske študije na Japonskem (številka: 1/2, 2007)
  Poglavitne poteze napoleonske politike v Ilirskih provincah (številka: 1/2, 2007)
  Posredovanje slovenskega Penkluba v prid slovenskih političnih zapornikov (številka: 1/2, 2007)
  Reformacijski tokovi na Slovenskem (številka: 1/2, 2007)
  Karantanci - zgodnjesrednjeveško ljudstvo med Vzhodom in Zahodom (številka: 1/2, 2007)
  Marginalije h knjigi Vitez in grad (številka: 1/2, 2007)
  Idejna heterogenost organiziranega mednarodnega delavskega gibanja v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1/2, 2007)
  Matjaž Bizjak, Urbarji briksenske škofije (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464. (Srednjeveški urbarji za Slovenijo; 5) (številka: 1/2, 2007)
  Poznoantična Akvileja in njena cerkvena skupnost v luči nove monografije (številka: 1/2, 2007)
  Tomaž Pavlin, "Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje": telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej (številka: 1/2, 2007)
  33. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino (številka: 3/4, 2007)
  Neznano in presenetljivo o življenju, družini, smrti, grobu in zapuščini Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 3/4, 2007)
  Avstrijski pomorski razvoj v Vzhodni Aziji 1869-1914 (številka: 3/4, 2007)
  Delegiranje oblasti v 12. stoletju (številka: 3/4, 2007)
  Bošković v Ljubljani (številka: 3/4, 2007)
  Naselitev Slovanov v vzhodnoalpski prostor (številka: 3/4, 2007)
  Karantanska sporna vprašanja (številka: 3/4, 2007)
  Tržaški Slovenci in vprašanje razdelitve Svobodnega tržaškega ozemlja (številka: 3/4, 2007)
  Tudi Christoph Wilhelm Hufeland je bil Lipičev vzornik (številka: 3/4, 2007)
  Didaktika zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete (številka: 3/4, 2007)
  Zgodovinski vidiki podomačevanja tujih zemljepisnih imen (številka: 3/4, 2007)
  Sočasnosti slovenskega gospodarskega razvoja (številka: 3/4, 2007)
 57. 2008
   38

  številka: 1/2 (2008)
  številka: 3/4 (2008)
  Prof. dr. Božo Otorepec (24. 12. 1924 - 28. 2. 2008) (številka: 1/2, 2008)
  Napoleon na Jadranu = Napoleon dans l'Adriatique. Ur. Janez Šumrada. Koper: Založba Annales; Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper; Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Sveučilište u Zadru, 2006 (številka: 1/2, 2008)
  Slovenski "napad" na okrajne zastope v Taafejevi dobi (številka: 1/2, 2008)
  Mednarodni znanstveni posvet "150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva", Univerza "Juraj Dobrila", Pulj, 31. oktobra 2007 (številka: 1/2, 2008)
  Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni (številka: 1/2, 2008)
  Prof. Tomaž Weber - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2008)
  "Škodovati ne smemo ne posameznicam, ne narodu!" (številka: 1/2, 2008)
  Konskripcija tržaškega Teritorija iz let 1777/78 (številka: 1/2, 2008)
  Franc Ivanocy leta 1889 zagovarja širjenje in branje slovenskih knjig (številka: 1/2, 2008)
  Prof. dr. Dušan Nećak - šestdesetletnik (številka: 1/2, 2008)
  Primer Ferrer in njegov odmev na Slovenskem (številka: 1/2, 2008)
  "Ad usum publicum destinata". O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani (številka: 1/2, 2008)
  Olga Janša-Zorn (5. 7. 1938 - 28. 1. 2008) (številka: 1/2, 2008)
  Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450-1528) in slovenska zgodovina (številka: 1/2, 2008)
  Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo: diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935. Ljubljana: Modrijan, 2007. 304 strani (številka: 1/2, 2008)
  Bernard Nežmah, Jelcinova Rusija. Ljubljana: Umco, 2007. 192 strani (Premiera; 68) (številka: 1/2, 2008)
  Prizadevanja ljubljanske in mariborske oblastne skupščine ter banskega sveta Dravske banovine za udejanjenje slovenskega parlamentarizma v prvi Jugoslaviji (številka: 1/2, 2008)
  Slovensko-hrvaški boj za Istro (številka: 3/4, 2008)
  Etnični preobrat zgodnjega srednjega veka in njegov vpliv na srednjevzhodno Evropo (številka: 3/4, 2008)
  Zgodovina in identiteta v frankovskih kraljestvih merovniške in karolinške dobe (številka: 3/4, 2008)
  Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom: primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938. Celje, Zgodovinsko društvo, 2007. 352 strani. (Zgodovini.ce; 6) (številka: 3/4, 2008)
  40 let Arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani (številka: 3/4, 2008)
  Prof. dr. Stanek Granda - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2008)
  Goti v spodnjem Podonavju in njihov pomen za krščanstvo v današnjem romunskem prostoru (številka: 3/4, 2008)
  Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (številka: 3/4, 2008)
  Slovensko in albansko nacionalno vprašanje med prvo svetovno vojno - podrobnosti in razlike (številka: 3/4, 2008)
  Rimsko kraljestvo Germanov (številka: 3/4, 2008)
  (Nevralgična) stičišča političnega sodelovanja Slovenske ljudske in Narodne radikalne stranke med obema svetovnima vojnama (številka: 3/4, 2008)
  Mojca Ramšak, Žrtvovanje resnice - opoj zmuzljivih diskretnih indiskretnosti. Maribor: Litera, 2006. 291 strani. (številka: 3/4, 2008)
  Prof. dr. Branko Marušič - sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2008)
  Prof. dr. Branko Reisp - osemdesetletnik (številka: 3/4, 2008)
  Travma povratka (številka: 3/4, 2008)
  Vzpon in padec přemyslidske države. Raziskovanje češkega zgodnjega in visokega srednjega veka v sodobni češki medievistiki (številka: 3/4, 2008)
  Viri za zgodovino žensk v srednjem veku (številka: 3/4, 2008)
  Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 256 strani in priloge (številka: 3/4, 2008)
  'Za krst častni i hrvatstvo slavno' (št 1/2, 2008)
 58. 2009
   33

  številka: 1/2 (2009)
  številka: 3/4 (2009)
  Jurij Fikfak, Jože Prinčič, Jeffrey David (ur.): Biti direktor v času socializma: med idejami in praksami... (letn. 63, 2009)
  Don Anto Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća. 1: Svečenici-mučenici Crkve u Hrvata. Zagreb : Martyrium Croatiae, 2007. 1019 strani (številka: 1/2 (139), 2009)
  40. letna konvencija Ameriškega združenja za napredek slavističnih študij, Philadelphia, 20.-23. november 2008 (številka: 1/2 (139), 2009)
  Irmgard Palladino, Maria Bidovec, Johann Weichard von Valvasor (1641-1693). Ein Protagonist der Wissenschaftsrevolution der Frühen Neuzeit. Leben, Werk und Nachlass. Wienž - Köln - Weimar : Böhlau, 2008. 207 strani (številka: 1/2, 2009)
  Teodozijeva vojna z Goti (številka: 1/2, 2009)
  Dr. Ervin Dolenc (številka: 1/2, 2009)
  Slovenke in narodno gibanje v slovenski publicistiki 19. stoletja (številka: 1/2, 2009)
  Novi pogledi na Primoža Trubarja in njegov čas (številka: 1/2, 2009)
  Slovani vojvode Ivana (številka: 1/2, 2009)
  Zdenka Janeković Römer, Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjevjekovnog Dubrovnika. Zagreb : Algoritam, 2007. 327 strani (številka: 1/2, 2009)
  "Mej dva stola" (številka: 1/2, 2009)
  Kdaj je bila zgrajena nova korenška cesta (številka: 1/2, 2009)
  Reforma koledarja Trubarjevih dni (številka: 1/2, 2009)
  Istrska cerkev od Justinijanove obsodbe Treh poglavij do izbruha shizme (številka: 1/2, 2009)
  Darko Darovec, Kratka zgodovina Istre. Koper : Založba Annales, 2008. 306 strani (številka: 1/2, 2009)
  Akad. prof. dr. Vasilij Melik (številka: 1/2, 2009)
  Med nacionalizmom in nacionalno koeksistenco (številka: 1/2, 2009)
  Economic development of Slovakia at the background of the economic integration and disintegration process of Central Europe in 1867-1945 (številka: 1/2, 2009)
  Prof. dr. Branko Reisp (številka: 1/2, 2009)
  Beneška protiobveščevalna dejavnost in signalna organizacija na območju vzhodnega Jadrana v letu 1499 (številka: 3/4, 2009)
  Revizija in odpiranje novih obzorij-priložnost za "drugačno" zgodovino? (številka: 3/4, 2009)
  Jugoslavija v času (številka: 3/4, 2009)
  Acta Histriae, let. 16, Koper: Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008 (številka: 3/4, 2009)
  Kandidati na volitvah v narodno skupščino v medvojni Jugoslaviji (številka: 3/4, 2009)
  Evgenika na Slovenskem v perspektivi spola (številka: 3/4, 2009)
  Jews of medieval "Slovenia" until the expulsions of 1496-1515 (številka: 3/4, 2009)
  Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam. Editio princeps (ur. Relja Saferović). Zagreb: HAZU, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti, 2008. 592 strani (številka: 3/4, 2009)
  Škorjanec Viljenka, Osimski pogajalski proces. ... (številka: 3/4, 2009)
  Frank G. Hirschmann, Die Stadt im Mittelalter. München: Oldenbourg Verlag, 2009. 164 strani (številka: 3/4, 2009)
  Knjiga zamujene priložnosti (številka: 3/4, 2009)
  Miha Kosi, Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2009... (številka: 3/4, 2009)
 59. 2010
   30

  številka: 1/2 (2010)
  številka: 3/4 (2010)
  Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? (številka: 1/2, 2010)
  Je bil proces formiranja slovenskega naroda v 19. stoletju res zgolj končni nasledek tisočletne slovenske kontinuitete? (številka: 1/2, 2010)
  Branko Marušič, Mejačevi iz Komende : slovenska družina v dogajanjih vojne in miru. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009 ... (številka: 1/2, 2010)
  Wilhelm Voss, Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754-1883) - Poskus zgodovine botanike na Kranjskem (1754-1883): znanstvenokritična izdaja ... (številka: 1/2, 2010)
  Zur Herkunft sowie zur Verbreitung der Verehrung des hl. Lambert von Lüttich / Sv. Lambert in Slowenien (številka: 1/2, 2010)
  Postojnski grad v letu 1508 in Maksimilijan I. z vzdevkom "Leviades" (številka: 1/2, 2010)
  Posvet 'Epidemične bolezni v Istri' med 19. in 20. stoletjem. Študijski dan o historični demografiji Istre (številka: 1/2, 2010)
  Božo Repe, Jože Prinčič, Pred časom: portret Staneta Kavčiča. Ljubljana : Modrijan, 2009. 239 strani (številka: 1/2, 2010)
  Savremeni makedonski mit kao odgovor na nacionalne mitove suseda (številka: 1/2, 2010)
  Prometne poti v Ilirskih provincah oziroma strategije integracije nepovezanega in strateškega prostora (številka: 1/2, 2010)
  Jurij Perovšek, "V zaželjeni deželi": slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918-1941. Ljubljana ; Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 ... (številka: 1/2, 2010)
  Joachim Hösler, Von Krain zu Slowenien. Die Anfänge der nationalen Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution 1768 bis 1848. München : R. Oldenbourg Verlag, 2006. 414 strani (številka: 3/4, 2010)
  Kranjec Hallerstein je ponesel luč znanja med Kitajce (številka: 3/4, 2010)
  Izobraževanje in usposabljanje študentov zgodovine - bodočih učiteljev zgodovine na Filozofski fakulteti (številka: 3/4, 2010)
  Marko Štuhec: Besede, ravnanja in stvari : plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja. Ljubljana : Slovenska matica, 2009. 305 str. (številka: 3/4, 2010)
  Bogojinska resolucija (številka: 3/4, 2010)
  "Živeti in umreti moraš z njim, pa kakršenkoli že je!" (številka: 3/4, 2010)
  Zvonka Zupanič Slavec, Tuberkuloza. Kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem na primeru sanatorija Golnik 1921-1998. Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009. 343 strani. (številka: 3/4, 2010)
  Darjinih šestdeset let - ob življenjskem jubileju prof. dr. Darje Mihelič (številka: 3/4, 2010)
  "Za odkup ubogih sužnjev, naših podanikov" (številka: 3/4, 2010)
  Borut Batagelj, Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009 ... (številka: 3/4, 2010)
  Akademik prof. dr. Jože Pirjevec sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2010)
  Ocena prvega leta bolonjskega študija na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete (številka: 3/4, 2010)
  Alojz Cindrič, Študenti s Krajnske na dunajski univerzi 1848-1918, Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2009 ... (številka: 3/4, 2010)
  Ivan Šusteršič v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (številka: 3/4, 2010)
  Dr. Milica Kacin Wohinz, ob osemdesetletnici (številka: 3/4, 2010)
  Strokovni posvet ob 65. obletnici zmage nad fašizmom in osvoboditve domovine (številka: 3/4, 2010)
  Bergbauversuche der Vordernberger Radmeister in der slowenischen Steiermark (številka: 3/4, 2010)
 60. 2011
   26

  številka: 1/2 (2011)
  številka: 3/4 (2011)
  Peter Štih, The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic ... (številka: 1/2, 2011)
  Serbia's diplomatic preparations for the creation of the first Balkan alliance, 1861-1864 (številka: 1/2, 2011)
  Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937 (številka: 1/2, 2011)
  Učna leta filozofa Karpeta (številka: 1/2, 2011)
  Bogdana Marinac, Med valovi in oblaki, Iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera", 2009. 120 str. (številka: 1/2, 2011)
  Italijanske metode pri izpustu iz koncentracijskih taborišč (številka: 1/2, 2011)
  Slovansko, alpskoslovansko ali slovensko? (številka: 1/2, 2011)
  Italia e Slovenia fra passato presente e futuro. Ur. Luciano Monzali ... (številka: 1/2, 2011)
  Milica Emilija Kacin Wohinz, Alle origini del fasicimo di confine : Gli sloveni della Venezia Giulia sotto l' occupazione italiana 1918-1921 ... (številka: 1/2, 2011)
  Državljanstvo v slovenskih učnih načrtih za zgodovino od 1945 do 2005 (številka: 1/2, 2011)
  Nataša Podgoršek, Slovensko-hrvaška vzajemnost. Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v drugi polovici 19. stoletja (1848-1903). Maribor : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2009. 286 str. (številka: 1/2, 2011)
  Geneza knezoškofove stranke na Kranjskem (številka: 1/2, 2011)
  Komunistična in socialnodemokratska internacionala v letih 1919-1920 ter kontradiktornost njunih pogledov na politični sistem socializma (številka: 3/4, 2011)
  Prizadevanja Rudolfa Golouha in Albina Prepeluha za omilitev socialnih posledic gospodarske krize v banskem svetu Dravske banovine 1931-1935 (številka: 3/4, 2011)
  V strahu pred zgodovino in v zavezi resnicoljubnemu spominu - zgodovinarjev poklic kot državljanska drža (številka: 3/4, 2011)
  Prof. dr. Franc Rozman - sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2011)
  Prelom s starim, začetek novega (številka: 3/4, 2011)
  Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (številka: 3/4, 2011)
  Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija (številka: 3/4, 2011)
  Dr. Jože Prinčič - šestdesetletnik (številka: 3/4, 2011)
  Slovenska akademija znanosti in umetnosti na političnem prepihu svojega prvega desetletja (številka: 3/4, 2011)
  Pregled glavnih vsebinskih sprememb pri predmetu zgodovina v osnovnih in srednjih šolah od leta 1991 naprej, s poudarkom po letu 2006 (številka: 3/4, 2011)
  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Franceta M. Dolinarja (številka: 3/4, 2011)
  Ervin Dolenc, Med kulturo in politiko: kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010, 336 strani (zbirka Razpoznavanja/Recognitiones) (številka: 3/4, 2011)
 61. 2012
   30

  številka: 1/2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Josip Hohnjec - načelni borec za revizijo vidovdanske ustave v Narodni skupščini v letih 1921-1925 (številka: 1/2, 2012)
  Ignacij Voje, Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki. Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2011. 331 strani (številka: 1/2, 2012)
  Ottoman migrants to America left to their fate in the ports of Trieste and Rijeka (1896-1914) (številka: 1/2, 2012)
  Pričevanja (številka: 1/2, 2012)
  Nevenki Troha ob šestdesetletnici (številka: 1/2, 2012)
  Poznosrednjeveška orožarna na Loškem gradu (številka: 1/2, 2012)
  Religija, jezik in narodnost (številka: 1/2, 2012)
  Valvasorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (številka: 1/2, 2012)
  Matjaž Bizjak - Aleksander Žižek, Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje : Zgodovinski arhiv, Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010. XLVII + 164 strani (številka: 1/2, 2012)
  Siegmund am Ringeck, Mojstra Sigmunda Ringecka razlaga verzov mojstra Ioannesa Lichtenawerja (prev. Igor Sancin), Ljubljana : 2010. 288 str. (številka: 3/4, 2012)
  O jeziku slovanskih prebivalcev med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled jezikoslovcev) (številka: 3/4, 2012)
  Akademik prof. dr. Rajko Bratož - ob njegovem šestdesetem rojstnem dnevu (številka: 3/4, 2012)
  Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Carlo Ginzburg, Sociologija, zgodovina, književnost. Ljubljana : Studia humanitatis, 2011. 232 strani (številka: 3/4, 2012)
  Prof. dr. Jože Žontar, arhivist in zgodovinar - osemdesetletnik (številka: 3/4, 2012)
  Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič, Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec-Ljubljana-Dunaj : Mohorjeva založba, 2010. 666 strani (številka: 3/4, 2012)
  Boštjan Marko Turk, Razdalje do sveta. Prispevek k razumevanju narodno-politične identitete: tranzicijska sedanjost in zgodovinski čas. Ljubljana: (Ignis: Koščak), 2011. 392 str. (številka: 3/4, 2012)
  Tuberkuloza, naša ljudska, delavska in kmetska bolezen (številka: 3/4, 2012)
  Cesarski nauk o državi (številka: 3/4, 2012)
  Peter Mikša, Kornelija Ajlec, Slovensko planinstvo : Slovene mountaineering, Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2011. 188 strani, slovenski in angleški jezik (številka: 3/4, 2012)
  Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami (številka: 3/4, 2012)
  Gorazd Bajc in Borut Klabjan (ur.), Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca. Koper, Univerzitetna založba Annales, 2011. 779 str. ilustr. (številka: 3/4, 2012)
  Smilja Amon in Karmen Erjavec, Slovensko časopisno izročilo 1: Od začetka do 1918. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 199 str. (Knjižna zbirka Media) (številka: 3/4, 2012)
  Zvonka Zupanič Slavec, Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941). Opus stavbenika Josipa Slavca (1901-1978) ... (številka: 3/4, 2012)
  On the character and role of the foreign trade in the newly founded Czechoslovakia (številka: 3/4, 2012)
  Mučenci tebanske legije in njihovo čaščenje (številka: 3/4, 2012)
  Ob slovenskem prevodu knjige Dennisa Smitha Vzpon historične sociologije (številka: 3/4, 2012)
  Ideološka in jezikovna reforma pri Hetitih v drugi polovici 13. stoletja pr. n. š. (številka: 3/4, 2012)
  Bojan Balkovec: "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" : volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi... (številka: 3/4, 2012)
 62. 2013
   35

  številka: 1/2 (2013)
  številka: 3/4 (2013)
  Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v pravnih dokumentih v Sloveniji (1958-1980) (številka: 1/2, 2013)
  Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen ... (številka: 1/2, 2013)
  Študentke s Kranjske na dunajski univerzi (številka: 1/2, 2013)
  Individuals, families, and the state in early modern empires (številka: 1/2, 2013)
  Valvasorjeva navezanost na nekatere svoje knjige ob koncu življenja (številka: 1/2, 2013)
  Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok do srede 20. stoletja (številka: 1/2, 2013)
  Mednarodni posvet Prebivalstvo v Sloveniji in sosednjih deželah v zgodovinski perspektivi: raziskovalni izzivi historične demografije (številka: 1/2, 2013)
  O političnem delovanju ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana v prvih mesecih okupacije (številka: 1/2, 2013)
  K prikazu novejše zgodovine v Slovenskem zgodovinskem atlasu (številka: 1/2, 2013)
  SOE agents in Austria (številka: 1/2, 2013)
  Zborovanja na Kranjskem v letih 1900-1913 in razmerja moči: "Ako hočemo biti zmagovavci moramo poučevati ljudstvo po shodih ---" (številka: 1/2, 2013)
  Aleksander Lorenčič, Prelom s starim in začetek novega, Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. 520 strani (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones; 15) (številka: 1/2, 2013)
  36. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 1/2, 2013)
  Družba in gospodarstvo med obema vojnama (številka: 1/2, 2013)
  Jugoslovanski begunci v Egiptu in njihova politična opredeljenost 1943-1946 (številka: 3/4, 2013)
  Interpretacija istorije u Rešenju o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića (številka: 3/4, 2013)
  Anton Suhadolc, Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča. Ljubljana: DMFO - Založništvo, 2011, 193 str. (številka: 3/4, 2013)
  Janez Cvirn (1960-2013) (številka: 3/4, 2013)
  Prof. dr. Walter Lukan - sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2013)
  "Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza" (številka: 3/4, 2013)
  Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597-1630) (številka: 3/4, 2013)
  Slovensko zgodovinopisje v zrcalu Zgodovinskega časopisa (številka: 3/4, 2013)
  Peter Burke, Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia, 2007, 175 str. (številka: 3/4, 2013)
  Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje (številka: 3/4, 2013)
  The regional structure of the Hungarian agriculture in the beginning of the 20th century (številka: 3/4, 2013)
  Zgodovinski časopis - ogledalo slovenskega zgodovinopisja? (številka: 3/4, 2013)
  Slovenski zgodovinski atlas še vedno buri duhove (številka: 3/4, 2013)
  Zgodovinski časopis kot odsev slovenskega zgodovinopisja (številka: 3/4, 2013)
  Zgodovinski časopis in zgodovinopisje - prvih 45 let (številka: 3/4, 2013)
  O možnih dilemah prihodnjega zgodovinopisja (številka: 3/4, 2013)
  Bojan Godeša, Čas odločitev, Katoliški tabor in začetek okupacije, Premiki, Ljubljana: Mladinska knjiga 2011, 349 str. (številka: 3/4, 2013)
  65 let Zgodovinskega časopisa - kratek obračun (številka: 3/4, 2013)
  Začetki politične pluralizacije v pojugoslovanski Sloveniji (številka: 3/4, 2013)
 63. 2014
   37

  številka: 1/2 (2014)
  številka: 3/4 (2014)
  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: 2012, 500 strani (Volumen 30) (številka: 1/2 (149), 2014)
  Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, družini, smrti, grobu in zapuščini (številka: 1/2 (149), 2014)
  Jure Gašparič, Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 378 strani, ilustr. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, 17) (številka: 1/2, 2014)
  Integracija Karantancev in drugih alpskih Slovanov v frankovsko-otonsko cesarstvo (številka: 1/2, 2014)
  Franc Kosar: Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski; njegovo življenje in delovanje. Prevedel Jože Stabej. Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2012, 399 strani. (Zbrano delo / Anton Martin Slomšek; 3.2) (številka: 1/2, 2014)
  On some aspects of political and legal background of national minorities in Czechoslovakia (1918-1938) (številka: 1/2, 2014)
  Desanka Kovačević-Kojić, Srednjovjekovna Srebrenica XIV-XV vijek. Beograd: Istorijski institut, 2010, 312 strani ... (številka: 1/2, 2014)
  Slovenskemu zgodovinskemu atlasu na rob (številka: 1/2, 2014)
  Slovenski franjevci u Hrvatskoj provinciji sv. Ćirila i Metoda s posebnim naglaskom na samostan i svetište na Trsatu (številka: 1/2, 2014)
  Domobranstvo in povojni poboji skozi prizmo pouka zgodovine (številka: 1/2, 2014)
  Mladci in stražarji med Scilo sodelovanja in Karibdo izključevanja (številka: 1/2, 2014)
  Seznam rudnikov na Slovenskem (številka: 1/2, 2014)
  Spomenik kralju Petru I. v Ljubljani (številka: 1/2, 2014)
  Furio Bianco: Krvavi pust. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2011, 202 strani (številka: 1/2, 2014)
  Kobencli (številka: 1/2, 2014)
  Stanislav Južnič & Andrej Kranjc: Bibliography ... (številka: 1/2, 2014)
  Slovenija v Jugoslaviji (številka: 1/2, 2014)
  Starine. Knjiga 64. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012, 265 str. (številka: 3/4 (150), 2014)
  Tone Smolej, "Etwas grösseres zu versuchen und zu werden"; Slowenische Schriftsteller als Wiener Studenten (1850-1926). Göttingen: V&R unipress ; Wien: Vienna University Press; 2014, 235 str. (Schriften des Archivs der Universität Wien - Band 17) (številka: 3/4, 2014)
  Jurij Perovšek, Samoodločba in federacija, Slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. 336 str. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 16) (številka: 3/4, 2014)
  Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika (številka: 3/4, 2014)
  Thomas Mark Németh: Josef von Zhisman (1820-1894) und die Orthodoxie in der Donaumonarchie. Freistadt: Verlag Plöchl, 2012, 402 str. (Kirche und Recht 27) (številka: 3/4, 2014)
  Knjigarnarji - člani prostozidarskih lož v 18. stoletju (številka: 3/4, 2014)
  Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre (številka: 3/4, 2014)
  Heinz Dopsch (številka: 3/4, 2014)
  Jezuiti Gruberji (številka: 3/4, 2014)
  Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije ... (številka: 3/4, 2014)
  Slovenske hišne pomočnice v Beogradu pod okriljem Katoliške cerkve in (razpuščene) Slovenske ljudske stranke v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 3/4, 2014)
  Cilji pouka zgodovine: kateri, zakaj in kako? (številka: 3/4, 2014)
  Alois Niederstätter, Geschichte Vorarlbergs. Bd. 1: Voralberg im Mittelalter. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2014, 341 str. (številka: 3/4, 2014)
  Johann Rainer (ur.), Nuntiatur des Girolamo Portia 1595-1598; Elisabeth Zingerle (ur.), Nuntiatur des Girolimo Portia 1599-1602. Wien: Verlag der Österreichichen Akademie der Wissenschaften, 2012, 505 str. in 885 str. (številka: 3/4, 2014)
  Redovništvo na Slovenskem v zgodnjem novem veku (številka: 3/4, 2014)
  Slovensko gledališče med vojno (številka: 3/4, 2014)
  Niederstätter Alois, Geschichte Vorarlbergs. Bd. 1: Voralberg im Mittelalter. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2014, 341 str. (številka: 3/4, 2014)
  Kako misliti glasbo v času druge svetovne vojne na Slovenskem (1941-1945)? (številka: 3/4, 2014)
 64. 2015
   35

  številka: 1/2 (2015)
  številka: 3/4 (2015)
  Protislovja teorije zgodovinopisja v okvirih skeptične misli Michela Foucaulta (številka: 1/2, 2015)
  Nekateri novi pogledi na zaokroževanja meja loškega gospostva (številka: 1/2, 2015)
  Jurij Perovšek, O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013, 320 strani ... (številka: 1/2, 2015)
  Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) v luči arhivskih virov (številka: 1/2, 2015)
  Ustanovitev Evangeličanskih cerkvenih občin Puconci, Križevci in Hodoš po Tolerančnem patentu (številka: 1/2, 2015)
  Mirjam Milharčič Hladnik and Jernej Mlekuž (eds.), Going Places. Slovenian women's stories on migration ... (številka: 1/2, 2015)
  "Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga" (številka: 1/2, 2015)
  Socialistični spomini in postsocialistične izkušnje (številka: 1/2, 2015)
  Die Musik im Ersten Weltkrieg zwischen Propaganda, Unterhaltung, Völkerverständigung, Nationalismus und Ablenkung (številka: 1/2, 2015)
  Esad Kurtović, Vlasi Bobani. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012, strani 162 (številka: 1/2, 2015)
  Ko je Cerkev začela govoriti slovansko (številka: 1/2, 2015)
  Informacijska tehnologija pri pouku zgodovine v osnovni šoli v Sloveniji (številka: 1/2, 2015)
  Martin Bitschnau und Hannes Obermair (bearb.), Tiroler Urkundenbuch, Abteilung II: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und Pustertals ... (številka: 1/2, 2015)
  Štefan Trojar (številka: 1/2, 2015)
  John F. Lyons, Teaching history online. London, New York: Routledge, 2009. 112 strani (številka: 1/2, 2015)
  Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, svezci LII/1, LII/2. Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014, 678 strani (številka: 3/4 (152), 2015)
  Karin Almasy, Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden ... (številka: 3/4 = 152, 2015)
  Marija Čmak. Junaki neba. Zavezniški piloti med 2. svetovno vojno v Sloveniji. Celje: samozaložba, 2004. 126 strani (številka: 3/4, 2015)
  Boris Golec, Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije in Javni zavod Bogenšperk ... (številka: 3/4, 2015)
  Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja (številka: 3/4, 2015)
  Dipold IV. Katzensteinski v službi Ludvika V. Brandenburškega (številka: 3/4, 2015)
  Anton Korošec in jugoslovanski konkordat (številka: 3/4, 2015)
  Raznovrstnost, decentralizacija in ekonomska suverenost v Jugoslaviji (številka: 3/4, 2015)
  Modernizacija pranja, potrošnja in gospodinjsko delo (številka: 3/4, 2015)
  Pianistka Lucilla Tolomei Podgornik (številka: 3/4, 2015)
  Valvasor in Edmond Halley (številka: 3/4, 2015)
  Božo Repe, S puško in knjigo: Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 400 strani (številka: 3/4, 2015)
  Ivan Cankar in vélika vojna (številka: 3/4, 2015)
  France Kresal osemdesetletnik (številka: 3/4, 2015)
  Siegfried Haider (bearb.), Die Traditionsurkunden des ... (številka: 34, 2015)
  Miroslav Stiplovšek osemdesetletnik (številka: 34, 2015)
  Vesna Miović, Mudrost na razmeđu: zgode iz vremena Dubrovačke republike i Osmanskog carstva. Dubrovnik: Udruga za promicanje multikulturnih vrijednosti "Kartolina", 2011, 125 strani, ilustracije (številka: 34, 2015)
  Harald Stute, Günther Lucks, Hitlers vergessene Kinderarmee. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt' Taschenbuch Verlag, 2014, 280 str. (številka: 1/2, 2015)
 65. 2016
   30

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  Osemdeset let akademika in zaslužnega profesorja dr. Jožeta Mlinariča (številka: 1/2, 2016)
  Ivana Lazarević, Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine. Zagreb-Dubrovnik: HAZU Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2014. 300 strani (posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti Dubrovnika i okolice, knj. 22) (številka: 1/2, 2016)
  Profesor dr. Ignacij Voje - devetdesetletnik (številka: 1/2, 2016)
  Darvinizem na Slovenskem (številka: 1/2, 2016)
  Po sledeh hrvaških plemenitih Šufflay Otruševskih v Sloveniji (številka: 1/2, 2016)
  K zgodovini češkoslovaško-jugoslovanskega koridorja (številka: 1/2, 2016)
  5. konferenca European Information and Research Network on Parliamentary History "Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa", Berlin, 7.-8. maj 2015 (številka: 1/2, 2016)
  Publikacija o na Suhem bajerju leta 1915 ustreljenih žrtvah (številka: 1/2, 2016)
  Konfrontacija, akulturacija in integracija na stičišču romanskega, germanskega in slovanskega sveta (številka: 1/2, 2016)
  Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Svezak LIII/1,2. Zagreb-Dubrovnik, 2015, 1-264 + 265-540 strani (številka: 1/2, 2016)
  Listina cesarja Friderika III. o izboljšanju kranjskega deželnega grba iz leta 1463 (številka: 1/2, 2016)
  Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941. Ljubljana: Modrijan, 2015. 222 strani (številka: 1/2, 2016)
  "Oblastva morajo korigirati spokorništvo burno živeče aleksandrinke" (številka: 1/2, 2016)
  Vpliv vojnih razmer na žensko kriminaliteto - sodni spisi Deželnega sodišča v Ljubljani (1914-1916) (številka: 1/2, 2016)
  Luka Ilić, Theologian of sin and grace. The process ... (številka: 1/2, 2016)
  Franz Herre, Marija Terezija - velika Habsburžanka. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 346 + 4 strani (številka: 1/2, 2016)
  Slovenska sprava (številka: 3/4, 2016)
  Italijanska zasedba slovenskih krajev v novembru 1918 (številka: 3/4, 2016)
  Zasedba Bosne in Hercegovine leta 1878 v pismih Ivana Mankoča (številka: 3/4, 2016)
  Fontes, Izvori za hrvatsku povijest, 21, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015. 517 strani (številka: 3/4, 2016)
  Od žive debate do zapisane besede (številka: 3/4, 2016)
  "--- za Boga in véro, za cesarja in domovino!" (številka: 3/4, 2016)
  Jure Ramšak, Ab initio. Moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora: zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši ... (številka: 3/4, 2016)
  Pravda o spornem hramu (številka: 3/4, 2016)
  München und der Nationalsozialismus. Katalog des NS-Dokumentationszentrums München. Heraugegeben von Winfried Nerdinger ... (številka: 3/4, 2016)
  Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru od 1897. do 1921. godine (številka: 3/4, 2016)
  Kdaj so nastali "lubi Slovenci"? (številka: 3/4, 2016)
  Tomaž Lazar, Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem: raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož ... (številka: 3/4, 2016)
 66. 2017
   23

  številka: 1/2 (2017)
  številka: 3/4 (2017)
  Hans-Dietrich Kahl (številka: 1/2 (155), 2017)
  Mnogo hrupa za nič (1. del): potek in ozadje odkritja "staroslovanskega svetišča" na ptujskem gradu (številka: 1/2, 2017)
  Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah (številka: 1/2, 2017)
  38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 1/2, 2017)
  O dolžini dni in kratkosti let Petra Vodopivca (številka: 1/2, 2017)
  Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014. 835 strani (številka: 1/2, 2017)
  Srpska intelektualna i politička elita između Istoka i Zapada (številka: 1/2, 2017)
  Ana Celjska (številka: 1/2, 2017)
  Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja (številka: 1/2, 2017)
  Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav (številka: 1/2, 2017)
  Sedemdeset sedmih sedmih Petra Vodopivca (številka: 1/2, 2017)
  Vojna po vojni - ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920 (številka: 1/2, 2017)
  Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji (številka: 1/2, 2017)
  Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb - Dubrovnik. Svezak LIV/1. Dubrovnik: 2016, 246 strani. (številka: 3/4 (156), 2017)
  Adam Zamoyski, Phantome des Terrors. Die Angst vor der Revolution und die Unterdrückung der Freiheit. Aus dem Englischen von Andreas Nohl. München: Verlag C. H. Beck, 2016, 618 strani. (številka: 3/4 (156), 2017)
  Mnogo hrupa za nič (2. del): staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp na ptujskem gradu (številka: 3/4, 2017)
  Herwig Wolfram, Tassilo III. Höchster Fürst und niedrigster Mönch. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2016, 143 strani (številka: 3/4, 2017)
  Oto Luthar, Marjeta Šašel Kos, Nada Grošelj, Gregor Pobežin, Zgodovina historične misli, Od Homerja do začetka 21. stoletja; zv. 1-2. Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2016 (druga izdaja). 407 + 490 strani. (številka: 3/4, 2017)
  Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne I/2. Izpisi iz zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku, 1365-1521. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017 ... (številka: 3/4, 2017)
  Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova? (številka: 3/4, 2017)
  Spomenik Ulriku II. Celjskemu v Beogradu in njegova usoda (številka: 3-4, 2017)
 67. 2018
   37

  številka: 1/2 (2018)
  številka: 3/4 (2018)
  Robert Devetak, Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske, Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016, 215 strani (številka: 1/2, 2018)
  Zakladna najdba kot primarni zgodovinski vir (številka: 1/2, 2018)
  1363-2013: 650 Jahre Tirol mit Österreich, hrgb. von Christoph Haidacher und Mark Mersiowsky, Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2015, 335 strani (številka: 1/2, 2018)
  Helmut Rumpler (številka: 1/2, 2018)
  Začetki organiziranega razvoja zdravstvenega turizma v Pokneženi grofiji Goriško-Gradiški (številka: 1/2, 2018)
  Grb Ulrika II. Celjskog u grbovniku Henrika van Heessela - jedinstven prikaz potpunoga grba u historiografiji grofova Celjskih (številka: 1/2, 2018)
  Konrad Henlein's visit to London. The contribution on the internationalisation of the Sudeten German issue in the second half of the 1930s (številka: 1/2, 2018)
  Stjepan Ćosić, Ideologija rodoslovlja: Korenić-Neorićev grbovnik iz 1595, Zagreb-Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Nacionalna i sveučelišna knjižnica u Zagrebu, 2015, 416 strani (številka: 1/2, 2018)
  Janez Cvirn, Das "Festungsdreieck", zur politischen Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark (1861-1914) ... (številka: 1/2, 2018)
  Monika Kokalj Kočevar, Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino ... (številka: 1/2, 2018)
  Julij Fränzl vitez Vesteneck (številka: 1/2, 2018)
  Gospodarstvo v prostoru Julijskih Alp v srednjem veku (številka: 1/2, 2018)
  Changes in the attitude of the Yugoslav press towards the Trieste crisis, 1945-1975 (številka: 1/2, 2018)
  Dolga pot z vešal na svobodo - mariborski proces leta 1935 (številka: 1/2, 2018)
  Mnogo hrupa za mnogo (številka: 1/2, 2018)
  Jürgen Matthäus und Frank Bajohr (Gh.), Alfred Rosenberg, Die Tagebücher von 1934 bis 1944. Frankfurt am Main; S. Fischer Verlag GmbH., 2015, 560 strani. ... (številka: 3/4 (158), 2018)
  Herwig Wolfram, Das Römerreich und seine Germanen. Eine Erzählung von Herkunft und Ankuft. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2018, 475 strani (številka: 3/4, 2018)
  Primožu Simonitiju v slovo (številka: 3/4, 2018)
  Robert Knight, Slavs in post-nazi Austria. Carinthian Slovenes and politics of assimilation, 1945-1960 ... (številka: 3/4, 2018)
  How to feed a city during the First World war - the case of Zagreb (številka: 3/4, 2018)
  Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških (številka: 3/4, 2018)
  Luther in nemška nacija - revizija velike pripovedi (številka: 3/4, 2018)
  Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ur. Jernej Mlekuž. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015, 189 str. (številka: 3/4, 2018)
  Giuseppe Cuscito, Trieste. Diocesi di frontiera. Storia e storiografia. Trieste: Editreg, 2017, 325 str., 70 črnobelih fotograf. (številka: 3/4, 2018)
  Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja (številka: 3/4, 2018)
  Jonas Sellin, Unrest Welt. Weltverständnis und Ordnungsentwürfe in den Chroniken des Jakobs Unrests (Archiv für Vaterländische Geschichte und Topographie 108). Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Geschichtsvereins für Kärnten, 2017, 328 strani (številka: 3/4, 2018)
  Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Hrvatskoj 1945. - 1991. (številka: 3/4, 2018)
  Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla ... (številka: 3/4, 2018)
  Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu? (številka: 3/4, 2018)
  Janez Toplišek, Rodoslovje. Vodnik po poteh naših prednikov. Kako izdelati družinski rodovnik. Druga, prenovljena izdaja ... (številka: 3/4, 2018)
  O novi knjigi, novejši hrvaški historiografiji in novih pogledih na hrvaško zgodnjesrednjeveško zgodovino (številka: 3/4, 2018)
  Razvoj kranjskega mestnega grba (številka: 3/4, 2018)
  Prof. dr. Stane Granda, sedemdesetletnik (številka: 3/4, 2018)
  Intervju z Jankom Pleterskim (številka: 3/4, 2018)
  Janko Pleterski (številka: 3/4, 2018)
 68. 2019
   37

  številka: 1/2 (2019)
  številka: 3/4 (2019)
  Danijel Dzino, Ante Milošević, Trpimir Vedriš (ed.), Migration, integration and connectivity on the Southeastern frontier of the Carolingian empire (številka: 1/2 (159), 2019)
  Diplomatsko razkosanje Slovenije med drugo svetovno vojno in določanje meja na terenu (številka: 1/2, 2019)
  Nataša Golob, Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti: Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti ... (številka: 1/2, 2019)
  Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? (številka: 1/2, 2019)
  Dopolnjena bibliografija prof. dr. Gregorja Čremošnika in izbor literature o njem (številka: 1/2, 2019)
  A. Wess Mitchell, The Grand Strategy of the Habsburg Empire, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2018. 403 strani (številka: 1/2, 2019)
  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 33, Zagreb: HAZU, 2015, 371 strani (številka: 1/2, 2019)
  Volker Leppin, Martin Luter, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017, 351 strani (številka: 1/2, 2019)
  Dr. Feliks Bister - osemdesetletnik (številka: 1/2, 2019)
  Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monarhiji od volilne reforme do nove države (1906-1918) ... (številka: 1/2, 2019)
  Valvasorjevi stiki in ukvarjanje s Koroško (številka: 1/2, 2019)
  Darja Mihelič, Piranske notarske knjige - fragmenti (1284-1296). Šesti zvezek. Ljubljana: Založba ZRC SAZU ... (številka: 1/2, 2019)
  Slovenci u vojnoj diplomatiji Kraljevine Jugoslavije (številka: 1/2, 2019)
  Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne (številka: 1/2, 2019)
  Devetdeset let dr. Eme Umek (številka: 1/2, 2019)
  Marija Čipić Rehar, Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015; Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana. Knjiga 1, 2. Ljubljana ... (številka: 1/2, 2019)
  Janče za kazen (številka: 1/2, 2019)
  Janez Stergar - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 2019)
  Inštitut Pija Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije (številka: 1/2, 2019)
  Omembe cenzualov v listinskem gradivu za ozemlje Slovenije (številka: 1/2, 2019)
  Jasna Fischer (Slovenj Gradec, 3. 8. 1945 - Ljubljana, 21. 9. 2018) (številka: 1/2, 2019)
  Motivi za nastanek zgodnjih urbarjev v vzhodnoalpskem prostoru (številka: 1/2, 2019)
  Slavica Stojan, Ombla, vile i vilani. Povijest svakodnevice u ljetnikovcima Rijeke dubrovačke (15. do 19. st.). Zagreb-Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. 2018, 240 strani (številka: 3/4, 2019)
  Kralji, doktorji, revolucionarji (številka: 3/4, 2019)
  Janez Šumrada, Adrijan Kopitar, Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati. Francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 ... (številka: 3/4, 2019)
  Bojni načrt iz časa beneške vojne v zapuščini Krištofa Ravbarja (številka: 3/4, 2019)
  Privilegium maius. Autopsoe, Kontext und Karriere der Fälschungen Rudolfs IV. von Österreich ... Falsche Tatsachen. Das Privilegium maius und seine Geschichte ... (številka: 3/4, 2019)
  Die Steiermark im Spätmittelalter, hr. von Gerhard Pferschy (Geschichte der Steiermark 4). Wien-Köln-Weimar: 2018, 775 str. (številka: 3/4, 2019)
  Ruska emigracija v Črni gori po letu 1919 (številka: 3/4, 2019)
  Profesorica Carole Rogel - osemdesetletnica (številka: 3/4, 2019)
  Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? (številka: 3/4, 2019)
  Sv. Maksimilijan Celejanski, Maksimilijanova meniška celica v Pongauu in začetki pokristjanjevanja Karantancev (številka: 3/4, 2019)
  Theodor Kravina von Kronstein in njegov Oris ekonomskih znanj (številka: 3/4, 2019)
  Slovensko narodno gibanje in izvirna podoba Narodnega doma v Mariboru (številka: 3/4, 2019)
  Danica Fink Hafner, Britanska demokracija. Suverenost parlamenta. Knjižna zbirka: Politika, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede ... (številka: 3/4, 2019)
 69. 2020
   38

  številka: 1/2 (2020)
  številka: 3/4 (2020)
  Darja Mihelič - sedemdesetletnica (številka: 1/2, 2020)
  Zakon sodni ljudem in vprašanje njegovega postanka (številka: 1/2, 2020)
  Igor Presl, Ljudje s črnimi prsti: nebesedilne sestavine tiskane knjige iz 16. stoletja ... (številka: 1/2, 2020)
  Rudolf Agstner, Handbuch des k. (u.) k. Konsulardienstes. Die Konsulate der Donaumonarchie ... (številka: 1/2, 2020)
  Praznovanje stoletnice Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2020)
  Janez Mlinar, Urbarji belopeškega gospostva, Novejši urbarji za Slovenijo 2, Thesaurus memoriae ... (številka: 1/2, 2020)
  Matjaž Bizjak, Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku. Ljubljana, Založba ZRC SAZU ... (številka: 1/2, 2020)
  British historians and the Habsburg Monarchy (1500-1918) (številka: 1/2, 2020)
  Poljske koncepcije federacijske ureditve srednje Evrope v luči londonskih poročil Alojza Kuharja (1941-1943) (številka: 1/2, 2020)
  Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi? (številka: 1/2, 2020)
  Nagovor predstojnika Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani doc. dr. Dušana Mlacovića (številka: 1/2, 2020)
  Sto let Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2020)
  Stanovanjska gradnja v Sloveniji v času socializma (številka: 1/2, 2020)
  Pieter M. Judson, Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740-1918 ... (številka: 1/2, 2020)
  Walter Pohl, The Avars. A Steppe Empire in Central Europe, 567-822. Ithaca-London: Cornell University Press, 2018. XXIII, 636 str. (številka: 1/2, 2020)
  In memoriam dr. Dušan Biber (številka: 1/2, 2020)
  Nagovor dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Romana Kuharja (številka: 1/2, 2020)
  Ruska emigrantka Varvara Višnjevska/Višnevskaja v Mariboru leta 1932 (številka: 1/2, 2020)
  Bibliografija prof. dr. Jadrana Ferluge (1920-2004) (številka: 1/2, 2020)
  Šestdeset let dela Inštituta za novejšo zgodovino (številka: 3/4, 2020)
  Philipp Ther, Europe since 1989: a history. Princeton/Oxford ... (številka: 3/4, 2020)
  Prof. dr. Jerca Vodušek Starič - sedemdesetletnica (številka: 3/4, 2020)
  The warmongering "first Serbian daily" (številka: 3/4, 2020)
  The mystery of Merania (številka: 3/4, 2020)
  Andrej Studen (ur.), Mimohod blaga. Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem ... (številka: 3/4, 2020)
  Trubarjev spomenik v Ljubljani (številka: 3/4, 2020)
  Napredek, avtarkija, narod (številka: 3/4, 2020)
  Boj za slovenske šole in delovanje ženskih podružnic Družbe svetega Cirila in Metoda na Goriškem in Gradiškem v obdobju pred prvo svetovno vojno (številka: 3/4, 2020)
  Marie-Janine Calic, Zgodovina Jugovzhodne Evrope (prevod Igor Antič) ... (številka: 3/4, 2020)
  Aleš Gabrič (ur.), Slovenski prelom 1918. Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 379 str. (številka: 3/4, 2020)
  Harald Heppner, Peter Urbanitsch, Renate Zedinger (ur.), Social Change in the Habsburg monarchy. Les transformations de la societé dans la monarchie des Habsbourg: l' époque des Lumieres. (številka: 3/4, 2020)
  Iurium Episcopalium Liber I. poreške škofije (številka: 3/4, 2020)
  Petr Stehlík, Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832-1878. Zagreb: Srednja Europa, 2015, 211 str. (številka: 3/4, 2020)
  Dr. Irena Gantar Godina (številka: 3/4, 2020)
  Enote in ustanove Waffen-SS v Ljubljani med letoma 1943-1945 (številka: 3/4, 2020)
  Devetdesetletnica zgodovinarke dr. Milice Kacin Wohinz (številka: 1/2, 2020)
 70. 2021
   23

  številka: 1/2 (2021)
  številka: 3/4 (2021)
  Simon Malmenvall, Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 313 strani (številka: 1/2, 2021)
  Jurij Perovšek in Mojca Šorn (ur.), Narod - politika - država: idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020, 360 str. (Zbirka Vpogledi; 23) (številka: 1/2, 2021)
  Ob petinsedemdesetem letniku Zgodovinskega časopisa (številka: 1/2, 2021)
  Integracija ruske emigracije v Jugoslavijo med letoma 1918 in 1941 (številka: 1/2, 2021)
  Adel im "langen" 18. Jahrhundert, ur. Gabriele Haug-Moritz, Hans Peter Hye, Marlies Raffler, Dunaj: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, 324 str. (Zentraleuropa Studien 14) (številka: 1/2, 2021)
  Boris Golec (ur.), Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 486 str. (številka: 1/2, 2021)
  Dr. Jože Prinčič - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 2021)
  Poslovil se je profesor dr. Jože Žontar (številka: 1/2, 2021)
  Status državljanstva ob nastanku nove Države SHS (številka: 3/4, 2021)
  Sedemdeset let Vaska Simonitija (številka: 3/4, 2021)
  Akad. prof. dr. Tomislav Raukar (Stari Grad na Hvaru, 29. 12. 1933 - Zagreb, 2. 7. 2020) (številka: 3/4, 2021)
  Jure Volčjak, Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1140-1500. Ljubljana: Nadškofija, 2020, 732 strani (številka: 3/4, 2021)
  Roman Hans Gröger, Oktober 1918: Ein Beitrag zum 100. Jahrestag des Völkermanifests. Wien: Verlag Berger, 2018.198 str. (številka: 3/4, 2021)
  Der brief ist nicht ausganngen (številka: 3/4, 2021)
  Anna Procyk, Giuseppe Mazzini's Young Europe and the birth of modern nationalism in the Slavic world. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2019, 273 strani (številka: 3/4, 2021)
  Prepoved izida romana Branka Hofmana ali šestletna noč do poznega jutra (številka: 3/4, 2021)
  Prof. dr. France Martin Dolinar - osemdesetletnik (številka: 3/4, 2021)
  Štefan Trojar in začetki raziskovanja pouka zgodovine v Sloveniji (ob 90-letnici rojstva) (številka: 3/4, 2021)
  Vasilij Melik – zgodovinar dolgega 19. stoletja (ob stoletnici rojstva) (številka: 3/4, 2021)
  Deželni glavarji na Kranjskem v srednjem veku (številka: 1-2 (163), 2021)
  Pobijanje Ciganov med drugo svetovno vojno (številka: 1-2 (163), 2021)