Breda Pogorelec : zgodovina slovenskega knjižnega jezika in razumevanje našega 16. stoletja