Bom škorne nabiksov cigaro prižgav, za Jugoslavijo našo svoj glas bom oddav. : plebiscitna razglednica štev. 11 Narodnega sveta za Koroško