Kronika Pevskega zbora Glasbene matice v Ljubljani 1891-1941 : 1. del: statistični in osebni podatki