Izjava : Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet