Mednarodno inovativno poslovanje
Journal of innovative business and management = strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja

 1. 2009
   19

  Inovativnost kot temelj uravnoteženega trajnostnega razvoja (številka: 1, 2009)
  Perspektive malih i srednjih preduzeća u funkciji "LifeLong E-learning" (številka: 1, 2009)
  Learning to be innovative in a competitive world (številka: 1, 2009)
  Inovativni učni procesi in družabna programska oprema za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu (številka: 1, 2009)
  Poučevanje teorije sistemov kot prispevek za pot v inovativno družbo (številka: 1, 2009)
  Intermodalni transport in inovativno izobraževanje (številka: 1, 2009)
  Zavestno razmišljati bolj učinkovito in ustvarjalno (številka: 1, 2009)
  Tudi študentski projekti so lahko globalne inovacije (številka: 1, 2009)
  Določanje inovacijske moči podjetja (številka: 1, 2009)
  Projektno delo študentov na programu Mehatronika (številka: 1, 2009)
  Aktivno usmerjanje otrok v svet tehnike (številka: 1, 2009)
  Kultura v procesu učenja (številka: 1, 2009)
  Inovativnost v poslovnem izobraževanju za dvig na znanju zasnovane konkurenčnosti (številka: 1, 2009)
  Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 1, 2009)
  Virtualna mobilnost - inovativni pristopi v evropski mobilnosti študentov (številka: 1, 2009)
  Ali je rešitev v dialogu med akademsko sfero in gospodarstvom? (številka: 1, 2009)
  Slovenski forum inovacij in kako dvigniti nivo inovacijske kulture v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Vloga učitelja pri spodbujanju učenja za prihodnost (številka: 1, 2009)
  Zagotavljanje inovativnosti v mladih podjetjih (številka: 1, 2009)
 2. 2010
   16

 3. 2011
   19

  Socialno podjetništvo - razvojna možnost ali konkurenčna priložnost? (številka: 1, 2011)
  Poslovanje s kitajsko - ali se da izogniti težavam (številka: 1, 2011)
  Znanje in konkurenčnost na svetovnem trgu (številka: 1, 2011)
  So kitajski turisti priložnost za slovenski turizem? (številka: 1, 2011)
  Vseživljenjsko učenje in internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij (številka: 1, 2011)
  Krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva - Program "GO INTERNATIONAL SLOVENIA" (številka: 1, 2011)
  Business is war? Ne, biznis je modrost (številka: 1, 2011)
  Tvegani kapital - inovativen vir financiranja ter spodbujevalec razvoja in konkurenčnih možnosti (številka: 1, 2011)
  Kreativna okolja - Vloga visokega šolstva pri internacionalizaciji podjetij (številka: 1, 2011)
  Paradigme i modeli konkurentske prednosti u upravljanju poslovnim sistemima (številka: 1, 2011)
  Vseživljenjsko izobraževanje in internacionalizacija za doseganje konkurenčnosti (številka: 1, 2011)
  Znamčenje v malih in srednje velikih podjetjih (številka: 1, 2011)
  Intelektualna lastnina in mednarodna konkurenčnost (številka: 1, 2011)
  (Ne)prepoznavanje in (ne)vrednotenje neformalnega in socialnega izobraževanja v slovenskem izobraževalnem prostoru (številka: 2, 2011)
  Kontekst kulture pri vodenju kot izvorni kontekst pri komuniciranju (številka: 2, 2011)
  Visoko šolstvo za vse (številka: 2, 2011)
  Naloge Borze dela pri vključevanju funkcionalno nepismenih v svet dela (številka: 2, 2011)
  Učiteljevanje kot magijski menedžment emocij, frustracij in strahov (številka: 2, 2011)
  Lastnosti ustvarjalnega menedžerja v logističnem podjetju (številka: 2, 2011)
 4. 2012
   24

  Inovativnost v podjetjih v času aktualne gospodarske krize (številka: 1, 2012)
  Žensko podjetništvo (številka: 1, 2012)
  Vseživljenjsko izobraževanje - Menedžment v informacijski družbi sprememb (številka: 1, 2012)
  Slovenska podjetja vidijo srbski trg kot priložnost (številka: 1, 2012)
  Mreženje predmetov (številka: 1, 2012)
  Motivacija kot dejavnik prodajne uspešnosti (številka: 1, 2012)
  The significance of education programmes for dynamic entrepreneurship in maximizing regional competitiveness (številka: 2, 2012)
  EU in razvoj inovativnega podjetništva (številka: 2, 2012)
  Trasition effects on the development of dynamic entrepreneurship - The case of Serbia (številka: 2, 2012)
  Procesno usmerjeno vodenje visokošolskih ustanov (številka: 2, 2012)
  Socialno podjetništvo - potencial trajne in trajnostne rasti gospodarstva (številka: 2, 2012)
  Internacionalizacija poslovanja kot dejavnik rasti zaposlenosti v dinamičnih podjetjih v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Vodja za družbeno odgovornost - nova vseevropska certifikacija (številka: 2, 2012)
  Less than 5% potential high growth enterprises kept the national economy growth during the crisis (številka: 2, 2012)
  Slovenske gazele in njihova vključenost v izvoz (številka: 2, 2012)
  Uspešnost podjetja, struktura organiziranosti in kompetence managerjev (številka: 2, 2012)
  Vzpodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi (številka: 2, 2012)
  Governance države in uspešnost gospodarstva (številka: 2, 2012)
  Evidence from the project croatian gazelles - promotion of sustainable growth (številka: 2, 2012)
  Družbena odgovornost kot pogoj za smiselno podjetništvo in gospodarsko rast (1) (številka: 2, 2012)
  Pogled na kariero in na podjetniške priložnosti (številka: 2, 2012)
  Množično inoviranje - ključ do trajnostne uspešne in zadovoljne organizacije (številka: 2, 2012)
  Srbija - podjetniške priložnosti (številka: 2, 2012)
  Dinamičnost, razvoj in rast na socialnem področju (številka: 2, 2012)
 5. 2013
   12

 6. 2014
   14

 7. 2015
   12

 8. 2016
   5

 9. 2017
   10

 10. 2018
   5