Mednarodno inovativno poslovanje
Journal of innovative business and management : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja

 1. 2009
   19

  Learning to be innovative in a competitive world (številka: 1, 2009)
  Intermodalni transport in inovativno izobraževanje (številka: 1, 2009)
  Tudi študentski projekti so lahko globalne inovacije (številka: 1, 2009)
  Inovativni učni procesi in družabna programska oprema za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu (številka: 1, 2009)
  Vloga učitelja pri spodbujanju učenja za prihodnost (številka: 1, 2009)
  Zavestno razmišljati bolj učinkovito in ustvarjalno (številka: 1, 2009)
  Inovativnost kot temelj uravnoteženega trajnostnega razvoja (številka: 1, 2009)
  Projektno delo študentov na programu Mehatronika (številka: 1, 2009)
  Poučevanje teorije sistemov kot prispevek za pot v inovativno družbo (številka: 1, 2009)
  Zagotavljanje inovativnosti v mladih podjetjih (številka: 1, 2009)
  Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 1, 2009)
  Določanje inovacijske moči podjetja (številka: 1, 2009)
  Kultura v procesu učenja (številka: 1, 2009)
  Slovenski forum inovacij in kako dvigniti nivo inovacijske kulture v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Inovativnost v poslovnem izobraževanju za dvig na znanju zasnovane konkurenčnosti (številka: 1, 2009)
  Perspektive malih i srednjih preduzeća u funkciji "LifeLong E-learning" (številka: 1, 2009)
  Virtualna mobilnost - inovativni pristopi v evropski mobilnosti študentov (številka: 1, 2009)
  Ali je rešitev v dialogu med akademsko sfero in gospodarstvom? (številka: 1, 2009)
  Aktivno usmerjanje otrok v svet tehnike (številka: 1, 2009)
 2. 2010
   16

 3. 2011
   19

  Vseživljenjsko učenje in internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij (številka: 1, 2011)
  Poslovanje s kitajsko - ali se da izogniti težavam (številka: 1, 2011)
  Intelektualna lastnina in mednarodna konkurenčnost (številka: 1, 2011)
  Business is war? Ne, biznis je modrost (številka: 1, 2011)
  Vseživljenjsko izobraževanje in internacionalizacija za doseganje konkurenčnosti (številka: 1, 2011)
  So kitajski turisti priložnost za slovenski turizem? (številka: 1, 2011)
  Kreativna okolja - Vloga visokega šolstva pri internacionalizaciji podjetij (številka: 1, 2011)
  Paradigme i modeli konkurentske prednosti u upravljanju poslovnim sistemima (številka: 1, 2011)
  Znanje in konkurenčnost na svetovnem trgu (številka: 1, 2011)
  Krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva - Program "GO INTERNATIONAL SLOVENIA" (številka: 1, 2011)
  Znamčenje v malih in srednje velikih podjetjih (številka: 1, 2011)
  Socialno podjetništvo - razvojna možnost ali konkurenčna priložnost? (številka: 1, 2011)
  Tvegani kapital - inovativen vir financiranja ter spodbujevalec razvoja in konkurenčnih možnosti (številka: 1, 2011)
  (Ne)prepoznavanje in (ne)vrednotenje neformalnega in socialnega izobraževanja v slovenskem izobraževalnem prostoru (številka: 2, 2011)
  Naloge Borze dela pri vključevanju funkcionalno nepismenih v svet dela (številka: 2, 2011)
  Lastnosti ustvarjalnega menedžerja v logističnem podjetju (številka: 2, 2011)
  Učiteljevanje kot magijski menedžment emocij, frustracij in strahov (številka: 2, 2011)
  Visoko šolstvo za vse (številka: 2, 2011)
  Kontekst kulture pri vodenju kot izvorni kontekst pri komuniciranju (številka: 2, 2011)
 4. 2012
   24

  Mreženje predmetov (številka: 1, 2012)
  Inovativnost v podjetjih v času aktualne gospodarske krize (številka: 1, 2012)
  Vseživljenjsko izobraževanje - Menedžment v informacijski družbi sprememb (številka: 1, 2012)
  Slovenska podjetja vidijo srbski trg kot priložnost (številka: 1, 2012)
  Žensko podjetništvo (številka: 1, 2012)
  Motivacija kot dejavnik prodajne uspešnosti (številka: 1, 2012)
  Evidence from the project croatian gazelles - promotion of sustainable growth (številka: 2, 2012)
  EU in razvoj inovativnega podjetništva (številka: 2, 2012)
  Governance države in uspešnost gospodarstva (številka: 2, 2012)
  Množično inoviranje - ključ do trajnostne uspešne in zadovoljne organizacije (številka: 2, 2012)
  Socialno podjetništvo - potencial trajne in trajnostne rasti gospodarstva (številka: 2, 2012)
  Internacionalizacija poslovanja kot dejavnik rasti zaposlenosti v dinamičnih podjetjih v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Srbija - podjetniške priložnosti (številka: 2, 2012)
  Slovenske gazele in njihova vključenost v izvoz (številka: 2, 2012)
  Trasition effects on the development of dynamic entrepreneurship - The case of Serbia (številka: 2, 2012)
  Pogled na kariero in na podjetniške priložnosti (številka: 2, 2012)
  Less than 5% potential high growth enterprises kept the national economy growth during the crisis (številka: 2, 2012)
  The significance of education programmes for dynamic entrepreneurship in maximizing regional competitiveness (številka: 2, 2012)
  Družbena odgovornost kot pogoj za smiselno podjetništvo in gospodarsko rast (1) (številka: 2, 2012)
  Dinamičnost, razvoj in rast na socialnem področju (številka: 2, 2012)
  Uspešnost podjetja, struktura organiziranosti in kompetence managerjev (številka: 2, 2012)
  Procesno usmerjeno vodenje visokošolskih ustanov (številka: 2, 2012)
  Vodja za družbeno odgovornost - nova vseevropska certifikacija (številka: 2, 2012)
  Vzpodbujanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi (številka: 2, 2012)
 5. 2013
   12

 6. 2014
   14

 7. 2015
   12

 8. 2016
   5

 9. 2017
   10

 10. 2018
   11

 11. 2019
   25

  Unit labour cost and unit capital cost indicators in Slovenia and the other Euro area countries (številka: 2, 2019)
  Shadow economy and tax morality: is there a difference between genders? (številka: 1, 2019)
  Analiza uspešnosti določenih javnih komunikacijskih kampanj na področju varnosti v cestnem prometu v Slovenij (številka: 1, 2019)
  Innovation from a Memetic and Evolutionary Perspective (številka: 1, 2019)
  Organic waste management in Canada: building a sustainable circular economy (številka: 1, 2019)
  Public relations and their importance in the growth of civil society organizations in the Macedonia (številka: 1, 2019)
  Raziskovalno-razvojna vlaganja kot osnova za tehnološki razvoj v Sloveniji (številka: 1, 2019)
  Croatian employers' perception of the knowledge, skills and competencies of PR students or graduates (številka: 1, 2019)
  Relationship between corruption and FDI inflow: a casuality test (številka: 1, 2019)
  Limiting aspects of neuromarketing research (številka: 1, 2019)
  Making a personal difference:communications in healthcare (številka: 1, 2019)
  Acceptance of ICT in agricultural sector in the Republic of North Macedonia (številka: 2, 2019)
  How smart tourism embrace blockchains and smart contracts (številka: 2, 2019)
  Inter- and intrapersonal skills of international hospitality professionals (številka: 2, 2019)
  Consumer behaviour toward modern food products and trends (številka: 2, 2019)
  Global Demographic Change - On Longevity (številka: 2, 2019)
  Student satisfaction as a performance indicator of higher education institution (številka: 2, 2019)
  Cemeteries as cultural heritage: implementing the model of cemeteries-cultural heritage as education environment (številka: 2, 2019)
  The role of consulting serrvices in promoting competitive culture (številka: 2, 2019)
  The effect of communication problems on productivity in hotel operations: a qualitative application (številka: 2, 2019)
  Adult participation in learning in digital age (številka: 3, 2019)
  The impact of personality dimensions on study behaviour and study attitudes of online students (številka: 3, 2019)
  Assessment of a method for usability testing by determining usability of the online learning platform (številka: 3 posebna tematska številka o onilne študiju, 2019)
  The current state of the gemification in e-learning: a literature review of literature reviews (številka: 3, posebna tematska številka o onilne študiju, 2019)
  20 let online izobraževanja na DOBI (številka: 3; posebna tematska številka o online študiju, 2019)
 12. 2020
   20

  Innovative opportunities for small business in tourism and the aplication of ethical moral principles (številka: 1, 2020)
  Sustainability is what matters most (številka: 1, 2020)
  Koncept pametnih mest na Mauriciusu (številka: 1, 2020)
  Hofstede's culture values survey in Albania (številka: 1, 2020)
  E-learning and e-assessment (številka: 1, 2020)
  Reviewing the conditions for business tourism in Bulgaria (številka: 1, 2020)
  Information asymmetry and its implications in online purchasing behaviour: a country case study (številka: 1, 2020)
  Eco-innovation perfomance of Slovakia (številka: 1, 2020)
  Development of circular economy: opportunitiesand imediments (številka: 1, 2020)
  Mergers and acquisitions as a consequence of declining innovation productivity in pharmaceuticals: evidence from Croatia (številka: 1, 2020)
  Critical analysis of work-life balance concept and proposal of evaluation method (številka: 2, 2020)
  Family businesses' culture and innovativeness of successors (številka: 2, 2020)
  The post covid-19 reality and economic theory (številka: 2, 2020)
  Nonprofit marketing: does strategic planning help? (številka: 2, 2020)
  Public perception on reputation and its influence on decision making (številka: 2, 2020)
  Concept of online customers experience in digital banking (številka: 2, 2020)
  The legal aspect and the economic perspective of the foreign direct investment: the case of Kosovo (številka: 2, 2020)
  Calculation methodology of the effective exchange rate in Slovenia (številka: 2, 2020)
  New solutions for digital advertising: Gen Y playing roles of personas (številka: 2, 2020)
  Efficiency of Asean-5 markets: an detrended fluctuation analysis (številka: 2, 2020)