Trije modeli realistične proze v sodobni slovenski mladinski književnosti