Prispevek k zgodovini organizacije slovenističnega inštituta