O problemu funkcijskih zvrsti slovenskega ljudskega jezika