Alegoričnost v Vercorsovi in Kocbekovi novelistiki