Statistično gradivo SR Slovenije
Osnovne šole in šole II. stopnje na koncu šolskega leta 1961/62 in v začetku šolskega leta 1962/63