Analitični model določevanja mehanskih lastnosti biopolimernih kompozitov - mikromehanski postopek
A model for predicting the mechanical properties of wood-plastic composites - a micro-mechanical approach