Self-imposed contribution in Slovenian and Serbian legislation : concept and legal nature

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih