O definicijah funkcijskih zvrsti in njihovi formalizaciji v šoli