Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na gradivu mariborščine)