Komunikacijski vidiki posegov v okolje - pomen analize socialnega okolja