Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije