O kolokvijih, seminarjih in mednarodnih konferencah s področja miru in varnosti v letu 1992