Is basic capability important enough to distinguish between groups of different competitive performance levels in wild-water slalom?
Ali je osnovna zmogljivost kajakašev v slalomu na divjih vodah tako pomembna, da razlikuje skupine z različnim tekmovalnim rangom?