Podoktorski projekt - temeljni
Religija in seksizem: podoba in položaj ženske v judovsko - krščanski tradiciji