Statistično gradivo SR Slovenije
Registracija vajencev 1962 in 1960