Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
Concept of priority areas in multi-objective forest management planning