Premene tonemov v oblikoslovnih vzorcih slovenskega knjižnega jezika