Tracing coalbed gas dynamics and origin of gases in advancement of the working faces at mining areas Preloge and Pesje, Velenje Basin
Spremljanje sestave premogovega plina in izvor plinov z napredovanjem čela delovišč na pridobivalnih (rudarskih) območjih jam Preloge in Pesje, Velenjski bazen