Comparison of value system between Slovene olympic athletes and national football team
Primerjava vrednotnega sistema slovenskih olimpijskih športnikov in nogometnih reprezentantov