Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo funkcionalno neizkoriščenega prostora