Rada Lečič: Osnove slovenskega jezika: slovnični priročnik. 1. natis, Cerkno, Založba Gaya, 2009, 124 str.