Uspešna podjetja načrtno vplivajo tudi na podobo odprtega prostora