Ivan Škafar kot raziskovalec prekmurskega slovstva