Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del ...